Investerarfysikern
Likes
734
Antal inlägg
1306
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Konsten att värdera ett bolag

En sak med aktiemarknaden som har både stört mig och uppmuntrat vidare intresse en längre tid är att det är en konst att värdera ett bolag. Som ingenjör till grunden och fysiker i yrket är detta något riktigt frustrerande. Jag är utbildad i att man kan räkna exakt på saker, vilket verkligen är det motsatta när det kommer till att värdera företag. Det svåra med företagsvärdering är just att uppskatta framtiden och den tillväxt som kommer. Trots att ha lagt ner hundratals timmar på att just förstå hur man ska värdera företag och lyckas med sina investeringar tycker jag att det fortfarande är svårt att göra detta.

 

Det finns två skilda synsätt att se på företags värdering. Dels är det pragmatiska, att se det för vad värderingen är i nuläget och utgå från detta. Det är vad Graham utgick ifrån, att det enda man vet är vad företaget har tjänat och vad de har på sin balansräkning. Detta går lätt att göra rent kvantitativt, då man endast går på relativa värderingar och köper utifrån att detta tenderar att ge bra resultat. Detta är en av de grundpelare hela min investeringsfilosofi bygger på. Vad är förväntad avkastning för aktier av en viss karaktär? Hur har det gått tidigare att köpa aktier eller marknader med samma karaktär? Sen utgå från att historien upprepar sig och det kommer löna sig framöver att göra på samma sätt.

 

Det andra synsättet är att värdera ett företag i sig själv. Man struntar i hur alla andra företag är värderade, utan fokuserar på att det företag man köper kommer ge bra avkastning. Det är detta synsätt Buffett talat sig varm för och är vad som är riktigt svårt, då det inkluderar mycket kvalitativa bedömningar och fingertopp-känsla. Jag har under senaste tiden försökt förstå mig på detta tillvägagångssätt lite mer genom att läsa i Monish Pabrais bok "The Dhando Investor", Damodarans bok "The Little Book of Valuation" och Greenblatts lektionsanteckningar från hans Special situations klass från 2005. Mycket mynnar ut i att göra en så kallad DCF analys (discounted cash flow), att göra en nuvärdesberäkning utifrån framtida kassaflöden/vinster.

 

För att ta ett exempel på svårigheten att värdera bolaget och vad som är konsten så tar vi här ett exempel på företagsvärdering som tas upp i "The Dhando Investor". Det är en värdering av bolaget Bed Bath and Beyond som är ett stort bolag i USA där man kan köpa saker till hemmet (typ Hemtex). Nedan är två DCF-värderingar utifrån olika antaganden. Principen bakom DCF är enkel, att summera framtida kassaflöden diskonterade med en alternativränta. I exemplen nedan räknar man på att man kan få 10 % i att investera på annat håll. Värdet på Bed Bath and Beyond var 10,7 miljarder USD vid analysen nedan.

 

I den första beräkningen antas det att man initialt har 850 MUSD i kassa och kommer få en tillväxt i kassaflödet på 30 % per år första 3 åren, 15 % per år nästa 3 år och sen 10 % sista åren. Efter tio år säljs bolaget till 15 gånger det fria kassaflödet. Värdet då blir 19,1 miljarder USD.

 

Källa: The Dhando Investor

 

Det andra exemplet är att man börjar med samma kassa, men tillväxten i kassaflödet är 15 % per år och sen minskar 1 % per år. Vid försäljning fås en värdering på 10 gånger kassaflödet. Då fås en klart lägre värdering och nuvärdet är 9,6 miljarder USD.

 

Källa: The Dhando Investor

 

Det innebär att det alltså är med ett börsvärde på 10,7 miljarder USD är det lågt värderat vid en hög tillväxt, men rimligt värderad vid en låg tillväxt. Nu i efterhand vet vi att det fria kassaflödet hamnade på ca 700 MUSD för 2015, vilket gör att till och med det låga tillväxtalternativet inte blev uppnått. I boken kom de fram till att det inte verkade attraktivt i något av fallen, då det inte fanns tillräcklig margin-of-safety. Men i det stora hela så är det just detta som är konsten: Vad är framtida tillväxt? Vad är tillräckligt hög margin-of-safety?

 

Det är själva essensen i det svåra att värdera ett bolag. Det finns många parametrar att lägga in och det är otroligt svårt att uppskatta framtida tillväxt, och mycket svårare än vad folk verkar göra det till. Det är ju bara tänka på sin egen inkomst, hur mycket vet man att man kommer tjäna om 5 år? Och inkludera kapitalinkomsterna så blir det ännu svårare. Det är där som konsten ligger, och det är det som är det svåra med att värdera enskilda bolag. 

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Schrödinger (ej registrerad)

Det hade ju varit fasligt tråkigt om aktievärdering vore en exakt vetenskap. Jag brukar köpa aktier och stoppa i byrålådan och glömma bort alltihop. Sen när jag öppnar lådan igen är aktien ibland död och ibland lever den och frodas.

Anonymous's picture
Henrik Helander (ej registrerad)

@schrödinger

Låter som ett bra val

Alasevt's picture
5
34
0
0
Alasevt

Som föreg talare är inne på. Det är för många parametrar att ta hänsyn till, för att kunna beräkna. Vi är åter tillbaka till vad t ex aktiespararna säger, "lägg inte alla ägg i samma korg". 

Investerarfysikern's picture
734
1306
138
0
Investerarfysikern

Ja, verkligen, det är det som är tjusningen med aktievärdering. Mycket psykologi etc. Kan vara bra lösning Schrödinger att göra så, slipper man den psykologiska faktorn i alla fall.

Aktiepappa's picture
51
79
9
0
Aktiepappa

Jag tror att du glömmer den viktigaste faktorn i handel på börsen: människan. Det finns otaliga exempel på bra företag som människor av olika anledningar vägrar köpa. Och då kan de vara hur bra som helst. Samma gäller omvänt. Vem minns inte tomten i glesbygdskavaj som på sent 90-tal fick halva svenska folket att investera i något som de inte förstod och som sedermera mer eller mindre försvann Ihop med spararnas pengar...

Jag försöker investera i företag som är bra och som jag finner det sannolikt att människor kommer vilja äga även i framtiden.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (111)
Nov (8)

Taggar