Investerarfysikern
Likes
752
Antal inlägg
1391
Följare
141
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Syftet med en universitetsutbildning?

I och med mitt förra inlägg igår om framtiden för ingenjörsutbildningen kom många intressanta kommentarer som ledde in på syftet med en universitetsutbildning. Detta är något jag funderat på senaste åren, speciellt då jag och många av de jag pluggat med insett att de specifika kunskaperna man fick i ingenjörsutbildningen inte är de man använder sen i sitt arbete. Då kan man fundera på vad egentligen syftet är med att genomgå en femårig utbildning, då många av arbetsuppgifterna som en nyutbildad ingenjör gör kan utföras med endast något år av studier. Har också hört flera lärare och ekonomer som upplevt detsamma med sina utbildningar.

 

Här är några punkter på vad som man kan anse att syftet med universitetsutbildningen är:

 

  • Utveckla studenters analytiska förmåga. 
  • Bilda studenterna och befolkningen. 
  • Lära ut ett vetenskapligt arbetssätt. 
  • Färdigheter för sin framtida karriär.
  • Specifika kunskaper för sin yrkesroll.

 

Sista punkten är det som de flesta fokuserar på, att man ska lära sig specifika kunskaper för sin framtida yrkesroll. Men om man funderar på vad egentligen en universitetsutbildning ska ge är syftet mycket bredare än detta. Fokus bör snarare vara på de första fyra punkterna, speciellt med tanke på att arbetslivet förändras mycket allt mer. 

 

För att prata ur egna erfarenheter så har det vetenskapliga arbetssätt och den analytiska förmågan som jag fått under min universitetsutbildning hjälpt mig väldigt mycket i mitt intresse av investeringar och denna blogg. T.ex. tog det mig endast några kvällar och helger att bygga upp ett backtest-bibliotek i Python som på ett effektivt sätt testar olika strategier utifrån Börsdatas databas, trots att jag knappt programmerat i Python tidigare. Man märker också att många av de som lyckas i finansmarknaderna är de som tillämpar ett näst intill vetenskapligt arbetssätt och har enormt bra analytisk förmåga. Det är också den stora anledningen många fysiker blir anställda inom finans, då det till stor del är deras utbildning inom det vetenskapliga arbetssättet och analytiska förmåga som är intressant. De specifika kunskaperna för yrket kan läras på plats. 

 

Därmed tror jag inte att själva de specifika kunskaperna för sin yrkesroll är av vikt, utan snarare de färdigheter man lär sig genom att gå en högre utbildning. Det skiljer sig självklart mellan olika utbildningar. Läkare behöver självklart veta vad de gör. Men industrin och privata arbetslivet kan många gånger behöva en välutbildad befolkning med möjlighet att specialisera sig på arbetsplatsen i de arbetsuppgifter som krävs för dagen. Med ett föränderligt arbetsliv kommer dessa uppgifter att variera, så det kommer ställa krav på att vara adaptiv för olika teknologier och arbetsmetoder. Därför tror jag att framtida utbildningar behöver fokusera på att ge sina studenter en bredd och utmana/förbereda dem för framtida arbetsliv. I t.ex. Danmark har de ändrat om vissa utbildningar till att ske helt i projektform (alltså man utför alla kurser i projekt), något som kan ha bra resultat i det man vill lära ut.

 

Vad en universitetsutbildning ska ge är nog inte en fråga som kan få ett direkt svar, utan kommer utvecklas genom åren. Skriv gärna om ni har några tankar på vad en universitetsutbildning ska ge i dagens samhälle och arbetsliv.

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
anonym (ej registrerad)
Jag läste ditt tidigare inlägg och håller med om det mesta som skrevs av dig och de andra i kommentarerna.
 
Jag är själv civilingenjör inom mekanik. Jag håller verkligen med om att skolan måste fokusera mycket mer på förståelse för ämnet och ta bort alla dessa tentor med typtal. Teori blandat med praktik måste vara en röd tråd genom utbildningen. Det är extra viktigt nu när alla känner press att plugga vidare och gör det för att ha en utbildning. Det allmänna intresset och kunskapen känner jag har sjunkit kraftigt. Nu för tiden kan du gå ut en mekanisk utbildning och vara helt teoretiskt och aldrig tex skruvat med en bil eller saknar förståelse för olika tillverkningstekniker. Jag arbetar som konsult och det är nästan omöjligt att anställa nyexaminerade nu för tiden då de i princip måste läras upp från grunden trots en lång utbildning.
 
Det behövs mycket mer praktiska moment och klarare koppling mellan det som undervisas och det verkliga arbetslivet. Jag tror att ett stort problem är att många som undervisade har väldigt lite erfarenhet av arbetslivet. Utbildningen är mer utformad för att forska vidare. Dock håller jag med om att man lärde sig ett kritiskt och analytiskt tänkande samt hur man snabbt kan finna information.
 
Något jag skulle införa som universitetslärare som garanterat alla studenter skulle ha hjälp av i arbetslivet oavsett vart de börjar är att minska på beräkningar gjorda för hand och istället inom de olika ämnena införa tillämpad Excel-programmering.
Investerarfysikern's picture
752
1391
141
0
Investerarfysikern

Bra kommentar. Känns som den känslan är utbredd bland ingenjörer. Håller med, praktiska tillämpningen är alldeles för låg. Och de flesta universitetslärare är ju personer som gjort forskarkarriär och riktigt dykt ner i sitt ämne och oftast inte har något intresse i privata näringslivet. T.ex. tog min linjär algebra-lärare stolthet i att han håller på med matematik som i stort sett inte går att tillämpa. Man kan förstå att det går ut över hans undervisning, han var inte direkt intresserad av att vi skulle lära oss kunskaper för ett ingenjörsjobb. 

Det där sista är också något som är riktigt viktigt. Mer och mer försöker programmering ses som en naturlig del av utbildningen, men det är långt ifrån. Tycker verkligen man måste göra om flera kurser där man kombinerar teori och praktik. Till exempel skulle man kunna byta ut typtentor på en mekanikkurs mot att den tentas av med teoretiska frågor om mekanik och ett stort programmeringsprojekt där man ska programmera mekanikens lagar. Tror studenterna skulle ha klart större behållning av detta och bättre förberedda inför näringslivet än att göra typtentor.

Cormentia's picture
8
13
1
0
Cormentia

Jag håller (delvis) inte med om att man bör minska antalet manuella beräkningar. Men jag tror att det skiljer sig mellan utbildningarna för oss  "teoretiker" och ingenjörer. (Jag är kemist på SU.) Vi har inte särskilt mycket beräkningar över lag imo. Jag stör mig dock väldigt mycket på att i många av våra kurser, där studenterna förväntas göra digitala beräkningar eller kurvanpassningar, så får de script som gör detta åt dem. Resultatet blir att de inte förstår vad det är de gör eller vad som kan ha gått fel när scripten inte fungerar. Med det sagt; jag tycker även att grundläggande scripting i Python bör vara en obligatorisk kurs i kandidaten för naturvetare. 

Anonymous's picture
En ekonom (ej registrerad)

Här kommer en ekonoms perspektiv. Det jag framförallt lärde mig från min universitetsutbildning var att ta in stora mängder information och ta ut det mest väsentliga, alltså någon typ av analytisk förmåga. Jag hade uppskattat mer praktiska kurser och ett större samarbete med näringslivet.  

 

Om jag skulle välja utbildning igen (dock inte säkert att jag hade tänkt likadant om jag var 19 år igen) skulle jag först spendera ett sabbatsår med att läsa olika böcker för att få en bättre insikt i vad som intresserar mig. Sedan hade jag försökt skräddarsy min egen utbildning där jag kan få de kunskaper jag behöver för att skapa något inom mitt intresseområde. Jag hade även fokuserat på att välja kurser där jag kan vidareutveckla mina naturliga talanger (styrkor). 

 

Det här med att fokusera på sina styrkor är något som jag upplever att man inte tar hänsyn till inom någon del av skolan. Alla har någon typ av naturlig talang som jag tycker att man borde fokusera på för att verkligen bli lyckosam i arbetslivet. Om det sedan är analytisk, kreativ eller kommunikativ förmåga kräver en del självrannsakan för att lista ut. Här tycker jag skolan skulle kunna göra ett bättre jobb med att få studenter medvetna om deras styrkor. Utbildning borde alltså handla mer om att få en chans att hitta sina styrkor och sedan fokusera på hur de kan skapa värde.    

 

Jag tycker även man borde uppmuntra till självlärande mycket mer än vad man gör idag. Det finns för många människor som går ut universitetet och känner sig lättade över att de aldrig mer kommer behöva studera. Livet är ett evigt lärande och att finna nöje och syfte med självlärande tror jag kommer vara väldigt viktigt framöver.

 

Investerarfysikern's picture
752
1391
141
0
Investerarfysikern

Cormentia: Det verkar skilja sig lite mellan utbildningar i så fall. Det är ganska mycket krav på just att sitta och lösa tal på civilingenjörsutbildningen, speciellt inom fysik. Håller med att script är riktigt dåligt. Det jag menar är att man ska skriva allt själv och förstå vad man skriver. Det kan vara svårt till en början men extremt nyttigt.

@enekonom: Otroligt bra punkt. Bättre att fokusera på sina styrkor än att läsa en standardiserad utbildning. Det är synd att utbildningen har blivit så standardiserad och det uppskattas inte alls lika mycket om man läst fristående kurser än en yrkesexamen. Men tror man kan lyckas mycket bättre med det. Tänkte just på en som sa att man ska välja att specialisera sig i ett yrke/intresse man tycker är så pass kul att det inte känns som ett jobb. För om inte du själv gör det så kommer en annan göra det och konkurera ut dig. 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Taggar