Investerarfysikern
Likes
747
Antal inlägg
1359
Följare
139
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Uppföljning av bevakningsportföljer på olika marknader

För ett år sen hade jag några diskussioner med läsare om det kan vara bra att investera i småbolag och i Norden. Det gjorde att jag valde att sätta upp några bevakningsportföljer för att se hur utvecklingen skedde för liknande strategier på olika marknader. Tyckte det var ett kul experiment och tänkte nu följa upp det. Man kan förhoppningsvis dra några slutsatser av det, även om ett år är lite kort utvärderingstid och det är bättre att göra längre tester, som de på Börslabbet.

 

De strategier som testades var dels EV/EBIT, Magic formula och trendande värde. De testades på de nordiska börserna och de svenska marknadsplatserna, sen indelat på mid/large cap samt alla bolag på alla marknadsplatser. Topp 10 bolag valdes i varje strategi. Listar de nedan för att visa vilka bolag som ingick och avkastningen för strategin. Avkastning är exklusive utdelningar.

 

EV/EBIT, Sverige, Mid/large cap, +8,91 %

 

 

EV/EBIT, Norden, Mid/large cap, +9,79 %

 

EV/EBIT, Norden, All cap, -8,83 %

 

Magic formula, Sverige, Mid/large cap, -13,23 %

 

Magic formula, Norden, Mid/large cap, +8,29 %

 

Magic formula, Norden, All cap, - 5,40 %

 

Trendande värde, Sverige, Mid/large cap, + 23,58 %

 

Trendande värde, Sverige, All cap, + 17,44 %

 

Trendande värde, Norden, All cap, + 34,98 %

 

 

Som man ser ovan har det varit ganska spridda resultat i de olika portföljerna. Magic formula har haft ett dåligt år och trendande värde ett riktigt bra år. Totalt sett har de nordiska portföljerna gått bättre än de svenska, så det har varit ett bra år att vara diversifierad över hela norden. Däremot har inte all cap portföljerna gått bättre än mid/large cap portföljerna. Mycket av detta då det är extremt små bolag som kom med och de hade i stort sett varit smått omöjliga att handla eftersom de hade en spread på flera procent. Det är lite liknande testet jag gjorde till Börslabbet där det visade sig att avkastningen för strategierna ökade ner till en gräns på 500 miljoner. Under denna gräns ökade inte avkastningen något och de hade också varit extremt svåra att handla.

 

Slutsatsen av detta test är att det kan skilja en del i avkastning vilken marknad man handlar på och vilka aktier man inkluderar, trots att det är samma strategi. Så det är oftast bra att vara väldiversifierad över flera olika strategier. För den som undrar så finns det planer på att lägga till nordiska och andra globala marknader till Börslabbet framöver.

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Mr Anonym (ej registrerad)

Hej,

Trendande värde, är det EV/EBIT med 6mån momentum?

Tittade även på börsdata och jämförde lite bakåt med deras Magic Formula då jag själv har en portfölj som startades förra året, testar man avkastningen ett år bak så stämmer listan över aktier inte med vad som föreslogs för ett år sedan. Tex fingerprint var med större delen av hösten, men är inte med nu. (Om man tittar på den detaljerade historiken vilka aktier som skulle köpas 2016) Vet du varför?

Investerarfysikern's picture
747
1359
139
0
Investerarfysikern

Hej! Nej, det är value composite (sammansatt värde) och 6 månaders momentum. Samma som på Börslabbet.

Vet inte exakt hur de testar sin strategi men det kan bero på att screenern går på rullande tolvmånaders nyckeltalen medan strategin i grafen går på föregående års rapport/nyckeltal. T.ex. Fingerprint kommer inte med då de fick först bra resultat under 2016, alltså 2015Q3-2016Q2 gjorde att de kom med i screenern, men de skulle inte kommit med om man utgick från föregående års resultat, alltså från 2015Q1-2015Q4. Så det är troligtvis skillnaden. 

Anonymous's picture
NN (ej registrerad)

Intressant att notera tycker jag är att trendande värde vid en hastig anblick verkar betydligt mindre volatilt och stadigt växande jämfört med magiska formeln och EBIT/EV under denna tid. Tittar man på tillväxten för de olika perioderna ser man att trendande värde gått upp under nästan varje enskild period sedan portföljerna sattes ihop (1 år sedan - nyår, nyår -  6 månader sedan, 6 mån sen - 3 mån sen och 3 mån sen - 1 mån sen) med enda undantag av Sverige all cap som trampade på stället mellan 3 och en månader sen. Tror du att det bara är en slump? Vet du om denna aspekt med volatilitet har studerats systematiskt?

Investerarfysikern's picture
747
1359
139
0
Investerarfysikern

Du kan jämföra mina olika EV/EBIT och trendande värde-portföljer här för de senaste två åren: http://tradevenue.se/Investerarfysikern/tv%C3%A5%C3%A5rsjubileum-f%C3%B6...

Tycker inte att det ser ut som det är så stor skillnad över 2 års tid. Enstaka år kan det skilja mycket och första året gick t.ex. sammansatt värde sämst: http://tradevenue.se/Investerarfysikern/kvantitativa-portf%C3%B6ljerna-f... Men denna gick bäst efterföljande år. Samtidigt gick Magic formula bäst första året och sämre efterföljande år som vi ser ovan (alla portföljer ovan skapades i nära anslutning med 1-årsjubileet för mina portföljer). Så det skiftar väldigt mycket mellan enstaka år.

Däremot över tid så har trendande värde slagit EV/EBIT, Magic formula och sammansatt värde. Det har både jag fått fram för Sverige under åren 2001-2017: https://borslabbet.se/borslabbets-strategier/ Quant-investing för globala marknader och samma resultat finns också för USA under åren 1964-2009 i What Works On Wall Street.

Anonymous's picture
Boi (ej registrerad)

För trendande värde, hur många bolag valde du ut innan du sorterade på momentum? 20, 30, 40...

Lika många oavsett om du bara tittade på Sverige eller hela Norden?

Anonymous's picture
NN (ej registrerad)

Tack för svaret, Henning!

Intressant läsning! I en av dina länkar från "Vad funkar på Stockholmsbörsen" skriver Patrick O'Shaugnessy att han kommit fram till att värde + momentum inte bara ger bättre avkastning utan också dessutom lägre volatilitet än enbart värde på lång sikt. (http://investorfieldguide.com/2014129value-momentum-the-tortoise-and-the...) Så det kanske är så på Stockholmsbörsen också i längden om man skulle undersöka saken?

Investerarfysikern's picture
747
1359
139
0
Investerarfysikern

@Boi Valde topp 20 och sen topp 10 utifrån det. Samma som jag gjorde med mina portföljer samtidigt. Gjorde det för alla.

@NN Ja, det skulle det nog helt klart ha. Också Alpha Architect har skrivit om fördelen med det. Kollar du in Börslabbets test så ser du att om man kombinerat sammansatt värde och sammansatt momentum under 2009-2016 så skiftade verkligen avkastningen nästan vartannat år. Så helt klart bra att kombinera. Ska testa lite mer momentumstrategier framöver, så skulle vara intressant att kolla på det i mer detalj.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Taggar