Investerarfysikern
Likes
747
Antal inlägg
1358
Följare
139
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
14 december 2017

Trendföljning på bostadsmarknaden

I och med de fallande bostadspriserna tänkte jag att det kunde vara intressant att se hur det fungerat att applicera trendföljning på bostadsmarknaden. Trendföljning och momentum har visats fungera bra på många olika tillgångsklasser över de senaste hundra åren och bostadsmarknaden är inte ett undantag. Tänkte här i inlägget kolla på hur trendföljning fungerat på svenska marknaden och amerikanska marknaden, vilka båda sett två större nedgångar senaste 30 åren.

 

Svenska huspriser 1986-2017

SCB har bra husprisdata från 1986-idag med kvartalsvis data över Sveriges huspriser. Husprisindex börjar på 100 från 1981 och de har kvartalsdata från 1986. Som vi ser var ökningen tills kvartalsdatan började modest, endast 11 %. Under åren 1986-1991 dubblades huspriserna och gick sedan ner med -20 % efterföljande år. Som syns i datan var nedgången inte så stor i huspriserna, men desto större i bostadsrättspriserna under denna period. Sedan 1981-idag har huspriserna gått upp med 680 %, vilket innebär en ökning på 5,8 % per år eller 2,8 % om man justerar för inflation.

 

 

Nu är frågan vad som skulle hänt om vi applicerar trendföljning? Vi har kvartalsdata, så av enkelhet använder vi 12-månaders glidande medelvärde vilket här blir snittet av 4 kvartal. Det blir ju lite mer trög respons än vid användandet av månadsdata, då man endast kan köpa och sälja 4 gånger per år, i slutet av varje kvartal. 

 

Ovan visas husprisindex och det glidande medelvärdet. Nedan visas vad det skulle resulterat i om man investerat utifrån detta. Som syns skulle man i så fall undvikit det stora prisfall som skett under 90-talskrisen och i stort sett varit ute ur marknaden i några år. Man skulle också varit ute ur marknaden under 2008 och 2011. Man kan tro att då dessa perioder var så korta och att marknaden inte gick ner så mycket skulle det lett till lägre avkastning. Som syns verkar inte det vara fallet, utan man ser verkligen att huspriserna är tröga och ändrar sig under långa spann. Trendföljning fungerar därför till och med bättre på huspriserna än på börsen. 

 

 

USA:s huspriser 1975-idag

De amerikanska huspriserna har ökat 680 % under perioden 1975-idag, vilket innebär 5 % per år. Det är endast något under den svenska ökningen i bostadspriser, trots att vi nu sett tio år där utvecklingen i stort sett varit plus/minus noll på grund av bostadsbubblan där. Som vi ser i grafen nedan var utvecklingen stabil under perioden 1975-2000, för att sedan övergå till bubbelmani under 2000-2006, som sedan sprack ordentligt med en nedgång på - 27 %. 

 

 

Testar vi applicera glidande medelvärde på denna data som är månadsdata under 1975-2017 får vi också bra resultat. Som vi ser nedan gav det "felaktig" signal under 90-talet, men som visade sig inte dra ner avkastningen. Bubblan under finanskrisen kunde en trendföljande strategi fånga riktigt bra, som syns nedan. Liksom svenska huspriser fungerade det riktigt bra på amerikanska.

 

 

 

Dagens läge

I Sverige har Valueguard ett bra index på svenska bostadspriser sedan 2005. Som vi ser nedan är vi nu under 12-månaders glidande medelvärde för de senaste månaderna. Senast detta hände var i eurokrisen 2011-2012 och innan dess under krisen 2008-2009. 

 

 

Kollar vi priserna för bostadsrätter i Stockholm så dyker dessa ännu mer tvärt under glidande medelvärdet. Som vi ser är det ett ganska drastiskt ändrat sentiment på marknaden som vi senast såg vid finanskrisen.

 

 

 

 

Som syns i graferna tar det ett tag för marknaden att vända efter nedgång och det är ingen vidare brådska in i marknaden när den vänt ned. Efter marknaden vände ner efter 2007 och 2010 kunde man göra köp till lägre/likvärdiga priser i två år därefter. Dessa två vändningar på marknaden skedde i samband med en högkonjunktur som toppade och övergick i lågkonjunktur, så vi får se om detta är fallet i dagsläget. 

 

Sammanfattning

Som sagt tidigare kan detta ge köplägen på marknaden framöver. Den försiktiga kan välja att avvakta att se att trenden blir positiv på marknaden om vi nu ser en större nedgång i bostadspriser. Som vi ser ovan har det inte skadat att göra detta och även om det varit bra läge att köpa på dippar senaste tio åren kanske det inte är fallet i dagsläget om priserna fortsätter ner. Som vi ser har trendföljning fungerat bra över tid, speciellt att skydda sig mot de bubblor som skett på både svenska och amerikanska marknaden. 

 

Om nu priserna faller och vi ser en större nedgång på 20-30 % och det sker enligt historiska mönster tenderar det värsta fallet vara 2 år efter huspriserna brutit under MA12. Det blir att observera om detta sker det kommande året, eller om vi nu bara sett en mildare nedgång som under de tidigare två lågkonjunkturerna. De kommande åren får utvisa om vi har haft en bostadsbubbla eller inte. 

Taggar (blogg): 
13 december 2017

Amorteringskrav - Bra eller dåligt?

Senaste åren har vi fått nya amorteringskrav som dels är riktade åt att minska hög belåning på boendet och dels är riktade för att minska hög belåning mot inkomst. Då jag satt in mig mycket i att räkna på en bostadsinvestering påverkar dessa krav ekvationen och det påverkar flera som vill investera i en ny bostad i dagsläget. Själv har jag inte haft någon direkt åsikt om detta krav är bra eller dåligt, men tänkte gå igenom för och nackdelarna med detta.

 

Fördelar:

  • Lägre risker. Detta är det främsta som många påtalar och anledningarna till amorteringskraven är att minska riskerna i systemet. Många har observerat att det vi haft senaste åren har varit en tävlan i vem som kan låna mest när man budar på ett hem. Låga räntor kan driva upp priserna riktigt högt då räntekostnaden är näst intill obefintlig i relation med lånet. Det skapar både risker för individen, då bostadsprisfall blir dramatiska i relation till inkomsten. Det skapar också risker på makroekonomisk nivå och något vi sett i flera kriser under de senaste 30 åren.
  • Lägre bostadspriser. För nya på bostadsmarknaden gör höga bostadspriser att det blir svårt att köpa sitt eget boende. Det kan krävas arv eller liknande för att man ska ha råd. I dagsläget krävs 15 % i kontantinsats, vilket kan bli en betydande del i exempelvis Stockholm. Med lägre bostadspriser på sikt minskar tröskeln för detta.
  • Fler äger större delen av sitt boende. Det är för många positivt i längden då man betalar mindre i ränta. Säg om vi nu inte skulle ha amortering alls så skulle många välja att skippa amortera och istället för att hyra boendet "hyra" det av banken. Alltså betala räntan men behålla lånet. Lånet skulle minska med inflationen, men det är fortfarande en omfattande ränta man betalar. 

 

Nackdelar:

  • Tvångssparande. Vi som är intresserade av aktier kanske hellre vill lägga våra pengar i aktier än på boendet. Eller i andra finansiella tillgångar. Amorteringskraven tar inte hänsyn till ens totala tillgångar, utan endast hur mycket man äger av boendet. Vid kris och arbetslöshet hjälper det inte mycket att ha 1 miljon i bostaden om man inte har några finansiella tillgångar att betala av räntan på lånet.
  • Minskar konsumtionsutrymme. Konsumtionsutrymmet minskar när man har amorteringskrav, både i form av vanlig konsumtion och bostadskonsumtion. Detta gör att personer inte kan konsumera hur de vill utan är tvungna att dels minska sina bostadsköp och dels minska sin konsumtion. 
  • Minskat byggande. Byggandet är relativt dyrt i Sverige och amorteringskravet gör det svårare för nybyggnation att motivera sina priser, även om de inte är inkluderade i kravet explicit.

 

Lars EO Svensson som är en förespråkare för att bostadspriserna är fundamentalt motiverade och att belåningen inte är allvarlig skrev nyligen på Ekonomistas att amorteringskraven ökar välfärden för välbeställda och minskar den för de utan kapital. Var intressant analys men kändes inte som den var så självklar så jag ställde frågan idag på Twitter (undersökningen pågår i skrivande stund):

 

 

Intressant nog är folk ganska oense i frågan och det var många som svarade att det gynnar båda eller inte någon, men en majoritet tyckte att de inte gynnar de utan kapital. Kollar vi i Stockholm verkar de dyrare objekten vara lika drabbade som billigare objekt i den minskade köpviljan och utifrån Finansinspektionens rapport om förra amorteringskravet är det många som väljer att lägga sig strax under 50 % och 70 % gränsen när de köper boende. Som Lars EO Svensson påpekar minskar konsumtionsutrymmet för de utan större kapital och de med belåning över 70 % har minskat sina lån med 20 % i Stockholm och Göteborg. 

 

Som sagt, jag har ingen stark åsikt med amorteringskravet men insett i mina beräkningar på bostadsköp att det kan ändå vara någorlunda vettigt för de som köper nytt. Höga bostadspriser är i stort sett en diskontering av framtida kassaflöden tills idag. Med lägre priser fås högre hyresavkastning framöver och med högre amortering har man mindre lån att betala ränta på över tid. 

 

Exempelvis, en bostad värderad 2 miljoner med 300 000 kr i insats kommer efter tio år vara värderad 2,7 miljoner givet konstant hyresavkastning och 3 % ökning av hyrorna. Samtidigt har lånet minskat till 1,35 miljoner med 2 % amorteringstakt. Kostnaden för lånet har minskat med 20 % (vid konstant ränta) samtidigt som hyran ökat med ca 30 %. Dessutom är bostadspriserna mer förankrade i vad folk har råd med att betala av under sin livstid och handlar inte om vem som kan låna så mycket som möjligt för låg ränta, vilket kan skapa stabilitet på marknaden. 

 

Trots det innebär det också ett mindre sparande, konsumtionsutrymme och att en stor del av lönen går till bostadsutgiften. Tog upp lite exempel i ett tidigare inlägg. För oss som vill spara mycket i finansiella tillgångar gör att vi har svårt att göra denna allokering.

 

Tycker själv inte att det finns ett riktigt givet svar i denna diskussion och det finns många för och nackdelar. Vad tycker ni om amorteringskravet? Är det bra eller dåligt? Sett att en del har ganska mixade åsikter på ekonomibloggar kring detta.

Taggar (blogg): 
12 december 2017

När portföljer underpresterar

Ibland sker det att ens portfölj underpresterar och så länge man inte investerar i index är detta något naturligt. Det finns i stort sett ingen som lyckas slå index varje månad, år ut och år in. Även kvantitativa portföljer tenderar att underprestera index emellanåt, vilket är något fullt normalt och det kan hända att kvantitativa strategier underpresterar index över 3 år åt gången. Tänk exempelvis om du varit investerad i värdeaktier under IT-bubblan, då hade du sett riktigt dålig avkastning under åren 1997-2000, medan det motsatta under åren 2000-2003.

 

Nedan är ett exempel på hur ett sådant fall i dagsläget. Det är Alpha Architects ETF QVAL, som investerar kvantitativt i 50 värdeaktier på USA-börsen. Sedan mitten av 2015 har denna strategi underpresterat breda S&P 500 index med drygt 17 %. Mycket på grund av att under denna tid har aktier som de i FANG gått riktigt bra, medan QVAL ägt mycket retail som blivit krossade på grund av retail-döden i USA. Mycket i likhet med IT-bubblan, där heta IT-aktier överpresterade traditionella företag och det har i dagsläget lönat sig mer att köpa Amazon till P/E 300 än retail-aktier till P/E 10. Först senaste månaden har nu QVAL tagit ikapp något.

 

 

 

 

Men det kan också gå ganska annorlunda för olika strategier. Min egna amerikanska/globala värde-portfölj som investerat i kvantitativt billiga bolag under samma period har gått klart bättre. Stor anledning till det var att jag aktivt passade på att köpa billiga gruvbolag och oljeplattformar vid gynnsamma tillfällen första året. Trots det var grundidén densamma; köp kvantitativt billiga bolag. 

 

 

Men grafen ovan döljer svåra stunder som inte syns och är just på grund av detta som jag gick över till att investera helt kvantitativt för att undvika beteendemisstag, exempelvis som att sälja på grund av motvind. Första svåra stunden var från förra sommaren till november förra året. Portföljen gick ner med -18,5 % när index var upp under samma period. 

 

 

Andra perioden var under januari tills i maj i år då portföljen gick ner med -12,5 % när index var upp lika mycket. Alltså en underprestation med hela 25 %. 

 

 

Trots att portföljen gett hela 85 % i avkastning när index gett 25 % har den under två tillfällen sett en underprestation på mer än 20 %. Det är också den stora anledningen till att dessa strategier fungerar eftersom det är många som inte klarar av denna typ av underprestation. För att slå index måste man vara annorlunda än index, vilket detta klart visar på. 

 

Ett annat exempel på underprestation i närtid är Dual momentum som endast gett 8 % avkastning sedan början av 2016, se nedan. Detta under samma period som en global indexfond skulle gett 28 % avkastning. Alltså har portföljen underpresterat index med hela 20 % under en tvåårsperiod. Men här är det viktigt att veta varför man använder trendföljning i sin portfölj; för att skydda mot stora förluster. Det man uppoffrar för detta skydd är att riskera att inte få hela uppsidan som under 2016. Trots detta har strategin som helhet gett 15+ % i avkastning sedan 70-talet.

 

 

Lite tips att tänka på när portföljer underpresterar:

 

  • Diversifiera mellan olika strategier. Ingen kvantitativ strategi fungerar hela tiden utan kan underprestera under enstaka perioder.
  • Om man inte investerar i index kommer man vara annorlunda än index. En av de mest framgångsrika investerarna Joel Greenblatt beskrev att hans portfölj kunde gå ner med 20 % på någon vecka. Detta under perioder där han lyckades få 50 % avkastning per år. Det gäller att veta varför ens strategi fungerar och hålla hårt i denna. 
  • Undvik följa börsen för nära och strategin för nära. Bäst resultat får de som sällan kollar sin portfölj. Över tid fungerar sunda investeringsstrategier. 
  • Kom ihåg varför du investerade i strategin från första början. Undvik att agera på kortsiktiga marknadssignaler.

 

Att portföljer underpresterar är något fullt naturligt och det man får tänka på är att det är just av denna anledning strategin fungerar. För om den alltid skulle fungera så skulle klart många fler göra det. Bästa är att logga ut från depån och göra något annat istället. För om man investerar på ett bra sätt tenderar det att gå bra över tid, oavsett hur dåligt det går kortsiktigt. 

Taggar (blogg): 
5 december 2017

När är det läge att köpa bostad?

Jag tänkte lite öppet fråga bloggens läsare om vad ni tror om framtidens bostadspriser? Speciellt gäller det om när det kan vara lägligt att köpa en bostad. Vi ser nu att bostadspriserna faller och att det är rekordutbud på bostadsmarknaden i och med hög nyproduktion. Detta trots att vi är inne i högkonjunktur, mycket likt det som skedde i USA under åren 2006-2007 (se detta inlägg). Fallet i priser kan göra så att vi ser en drastisk minskning av nybyggandet, vilket i sin tur kan få in svensk ekonomi i lågkonjunktur.

 

Det skulle också komma lägligt med övriga konjunkturcykler. Kollar vi var ekonomin står är vi slutet av konjunkturcykeln och senaste konjunkturbarometern har sin högsta notering för denna cykel. Detta samtidigt som hushållen bedömer risken att bli arbetslös som den lägsta på 16 år. Också i USA har de lägsta arbetslösheten på 17 år och börserna står på topp. Det innebär att vi är nära slutet av denna cykel och i ett läge där allt ser bra ut, i likhet med läget 2007.

 

Trots detta har vi som sagt redan sett en avmattning av bostadsmarknaden och här i Uppsala säljs många lägenheter för priser motsvarande de som rådde under 2014. Det innebär priser på runt 10-20 % lägre än rekordpriserna senaste året. Skulle de falla ytterligare 20 % är vi tillbaka till 2012 års nivåer.

 

Det känns som att det kan finnas lägen framöver för att köpa och jag börjar själv bli intresserad av att köpa eget boende då det skulle kunna vara lägligt kommande år. Det kan dyka upp bra lägen framöver och på lång sikt kan en bostadsinvestering vara bra om man köper för rätt pris. Med den överreglerade hyresmarkanden finns det också en bra anledning till att äga sitt eget boende och ha möjlighet att välja hur och var man ska bo.

 

Så åter till frågan: När tror ni det kommer vara bäst att köpa en bostad? Är det läge nu när det är rekordutbud på marknaden? Eller är det bättre att vänta till under eller efter nästa lågkonjunktur?

 

Sen vad anser ni vara "rätt pris" för en bostadsrätt? Exempelvis, vad är motiverat att betala för en 2:a relativt centralt i Uppsala; 1 miljon (priset 2007), 1,5 miljoner (priset 2012) eller 2-2,5 miljoner (senaste årens pris)?

Taggar (blogg): 
2 december 2017

Kan bostadspriserna falla trots högkonjunktur?

Det är intressant att se resonemanget från vissa ekonomer om bostadspriserna. Många påpekar att dessa inte kan falla markant då vi är i högkonjunktur för tillfället. De kan ha delvis rätt och kollar vi exempelvis USA var det fallet vid deras bostadsbubbla som brast. Bostadspriserna började falla under 2006-2007 då det rådde globala högkonjunktur. Men fallet var endast -6 % och det var när lågkonjunkturen började som fallet var mer markant på ytterligare -25 %.

 

Här är också intressant att koppla den produktionen av nya bostäder med toppen av bostadspriserna. Antalet produktionsstartade bostäder toppade i USA i januari 2006 och bostadspriserna började falla under andra halvan det året. Kollar vi här i Sverige har vi ju rekordhöga byggnadstakt första halvåret och takten nu i tredje kvartalet har minskat något sen dess enligt SCB:s senaste data.

 

 

Som flera nämner kanske det endast blir en utplaning eller mindre fall av bostadspriserna under rådande högkonjunktur, men att utsikterna ser värre ut om vi ser en lågkonjunktur eller ökande räntor.

 

Kollar vi var vi befinner oss i konjunkturcykeln har vi haft en längre högkonjunktur och vi börjar kanske närma oss konjunkturens slut. Det kan mycket väl fortsätta ett år till och vi får se vad som sker med oron på bostadsmarknaden i dagsläget fram tills dess. Det är ändå intressant vilket skifte som skett på bostadsmarknaden trots högkonjunktur. Vi får se hur det blir i kommande lågkonjunktur.

 

 

 

Trots oron är det fortsatt billigt att låna. Men givet att vi kanske ser en fortsatt bra konjunktur kan det bli så att priset på bostadsobligationer som visats nedan vänder upp. Dessa är både nära korrelerade med reporäntan och svenska statsobligationer och många förväntar sig minskade köp av obligationer och ökningar av räntan närmaste två åren. Dessa prissätts oftast på en global marknad och är inte så fullt berörda av svensk ekonomi. På samma sätt som lokal högkonjunktur borde ökat räntorna kan det bli att lokal lågkonjunktur inte kommer sänka räntorna om nu övriga världen går okej.

 

 

Som vissa nämner kan detta fall vara kortvarigt, alternativt vara en utplaning av bostadspriserna under resterande konjunktur. Det mer intressanta är vad som händer i nästa lågkonjunktur. Det kan också bli så att ett boprisfall kan utlösa en lågkonjunktur, vilket i sin tur späder på ett prisfall. Det ska bli intressant att se om det prisfall vi har nu fortsätter eller om det endast är en kortvarig dipp.

Taggar (blogg): 
29 november 2017

Bostadsutgift vid nya amorteringskravet

Finansinspektionen har tänkt att införa ett nytt amorteringskrav och jag tyckte att det skulle vara en liten rolig övning att räkna på hur denna kommer att slå för de som inte har tillräckligt höga inkomster i boenden i Stockholm där bostadspriserna är som dyrast.

 

 

Vi ser att amorteringen slår hårt och att bostadsutgiften blir klart mycket dyrare än utan amortering. Nu var det i och för sig inte helt amorteringsfritt tidigare, men i många fall behövde man inte amortera kraftigt, speciellt var det vanligt att sluta amortera efter några år av uppgång i bostadspriserna.

 

Gränsen på 4,5 gånger årsinkomsten är det också få som kommer under i de olika boendena. Det blir dyrt i så fall om man inte har mycket mer än insatsen och det känns som att amorteringskravet kan ha en dämpande effekt. Många av de jag känner i Stockholm är inte så villiga att lägga över 20 000 - 30 000 kr i månaden på sitt boende om de har två inkomster eller 10 000 - 15 000 kr om de har en inkomst. Jämfört med amorteringsfritt boende blir skillnaden ganska markant i utgift, även om det är ett sparande.

 

Man kanske kan förstå att priserna sjunker nu i Stockholm i och med de nya amorteringskraven och med oron. Tur nog är de flesta inte drabbade av det nya amorteringskravet, utan många har varit med på uppgången och har bra säkerhet i bostaden. Sen är det också svårt att säga om prisfallet beror på amorteringskravet och eller om det beror på oro och ändrade förväntningar av framtida prisuppgångar. Oavsett är det intressant att se hur drastiskt bostadsutgiften ökat senaste åren om man ska köpa en ny bostad.

Taggar (blogg): 
28 november 2017

Fallande bostadspriser

Senaste veckorna har jag fått ett nytt kvällsnöje och det är att kolla Hemnet och slutpriserna på Booli. Också sidorna Husmask och Pentes har varit intressanta att följa där man grafiskt kan få en representation av slutpriserna från Booli i realtid. Det vi ser nu verkar vara en drastisk förändring i sentimentet på marknaden, om nu det är en tillfällig förändring kvarstår att se, men om vi jämför med bara ett halvår-år sedan är skillnaden mycket annorlunda.

 

Mina hemmamarknader är Uppsala och Stockholm och är de jag har haft mest koll på, mycket i och med att jag själv kommer att behöva flytta om ca 1,5 år då jag blir klar som doktorand. Här i Uppsala har vi sett ett enormt byggande och jag gjorde en sammansällning där runt 1600 lägenheter i nyproduktion var till försäljning varav runt 60 % hade sålts. Nya projekt som projektstartas med inflytt 2019 verkar ha svårt att sälja från att tidigare ta slut snabbt. På flera platser har de sänkt nyproduktionspriserna med 15-25 % för att få dessa sålda vilket gör att de kan understiga priserna för äldre lägenheter. I och med den höga produktionen säljs nu lägenheter här i Uppsala för priser motsvarande årsskiftet 2014-2015, alltså på prisnivåerna som rådde för tre år sedan.

 

Också i Stockholms innerstad ser vi nu priser falla markant från vårens yra. Lägenheter motsvarande de som såldes på rekordnivåerna på 100 000 kr per kvadratmeter kan man nu se säljs för runt 80 000 kr per kvadratmeter. Jag har kollat ett antal bostadsannonser och det gäller både likvärdiga lägenheter i samma hus och ibland samma lägenhet. Såg en 1:a på söder som såldes i våras för 100 000 kr per kvm och nu senast för 80 000 kr per kvm, alltså en nedgång på 20 % och en förlust på ca 600 000 kr för den som ägde lägenheten under denna korta period. Ganska dyrt uppehälle för ett halvår.

 

Värre är det för flera större lägenheter och ibland också hus. Lägenheter som kostat runt 5-6 miljoner prissänks nu med runt 1 miljon och desto mer för större. Man ser också en större skillnad mellan objekten, i Stockholm innerstad säljs det bostäder för både över 100 000 kr per kvm och under 70 000 kr per kvm för normala lägenheter. Man kan tro att de som säljs för runt 70 000 kr per kvm är i mindre attraktiva områden, men kollar man säljhistoriken brukar det ha sålts för runt 90 000 kr per kvm bara för ett år sedan.

 

Vi får se om detta är inledningen till ytterligare fall på marknaden, men det är fortfarande förvånansvärt att se nedgångar på -20 % så snabbt på många håll. I Stockholm faller nu priserna med ca -5 % i årstakt och här i Uppsala med -10 %. Som jag skrivit om tidigare när det gäller börsen brukar förändringen i årstakt vara bra att gå på (absolut momentum) och vi har nu sett ett klart trendbrott. Jag har hört med kompisar på arbetsplatser i Stockholm om det diskuteras något om bostadspriserna och som det verkar finns det ännu inte någon utbredd oro även om det är mycket skriverier i tidningarna. Inga skjuter upp sina inköp eller ändrar sina flyttplaner. Om nu det nu skulle bli en vidare oro kan det mycket väl bli så att vi ser ytterligare fall, då många förväntar sig att senaste årets trend kan att fortsätta. Det ser vi inte minst i den stora förändringen i SEB:s boprisindikator.

 

Jag tror det kan vara vettigt att hålla koll på bostadsmarknaden nu framöver, eftersom det kan ha stor påverkan på börs och övriga ekonomin. Bostadsinvesteringar och nyproduktion har drivit en hel del av Sveriges tillväxt på senare tid och detta kan ju klart påverka. Vi får se nu om detta är en kortsiktig panik eller om detta är en början till en långtgående nedgång. 

Taggar (blogg): 
27 november 2017

Bitcoin fortsätter upp, upp, upp

Bitcoinpriset når nya toppnivåer och nu senast i helgen gick priset över 9000 dollar. I skrivande stund befinner sig Bitcoin nära 9700 dollar och snart kan det gå igenom 10 000 dollar gränsen. Det innebär att Bitcoin har 13 dubblats i pris senaste året. Jämför vi med senaste bubblan under 2013 så är denna uppgång relativt modest, då såg vi en uppgång på 90 gånger priset från november 2012 till november 2013 (peaken skedde 4:e december).

 

 

Bitcoin har fortsatt visa sig vara min bästa investering, mest för att jag köpte det för litet belopp när det låg i priset ca 3000 kr per BTC och i stort sett inte tänkt på det sen dess. Idag handlas Bitcoin till ca 80 000 kr, vilket innebär en avkastning på ca 2 500 procent.

 

Däremot valde jag att sälja runt två tredjedelar av mina bitcoin nu under hösten då det kändes att vi var i en bubbla. Jag sålde ungefär vid 30 000 - 35 000 kr, vid ungefär en tiodubbling av priset, något som nu i efterhand visade sig vara en mindre bra affär. Stora anledningen var att mitt bitcoin-innehav blev drygt 8-9 % av mitt sparande, en andel som jag inte var trygg med, utan valde göra en vinsthämtagning och minskade till ca 3 %.

 

Detta var i samband med att jag skrev lite om ämnet här på bloggen i inlägget "Deja vu i Bitcoins och kryptovalutor" och "Krasch i Bitcoin och kryptovalutor". Det var runt den ICO-hets som skedde  då och den allmänna galna stämning som skedde i de mindre kryptovalutorna. Kollar vi så är det först senaste veckorna som andra kryptovalutor (exkluderat Bitcoin) gått upp över septembers toppnivå.

 

Det är intressant hur starkt momentum och trendföljning är i Bitcoin och som sagt var det mindre bra att sälja Bitcoin i efterhand. Jag underskattade helt klart den effekt som jag många gånger skrivit om här på bloggen, men det var en anledning till jag ändå behöll en del och inte sålde av allt.

 

Trots detta är jag ändå okej med min försäljning. Hade jag inte sålt hade Bitcoin utgjort en dubbelt så stor del av min portfölj till närmare 15-20 % vilket jag skulle känt mig obekväm med. Jag tror fortsatt vi är i en bubbla och även om det kan bli så att bitcoin eller kryptovalutor lyckas på sikt kommer svängningarna vara extrema på kort sikt. Vi har redan under året sett fem nedgångar på 20-30 % inom loppet av några veckor.

 

För en månad sen läste jag denna analys av Bitcoin i en optimal portfölj där de testade att se hur mycket man skulle haft i Bitcoin under från september 2010 till september 2017 (i vetskap om att Bitcoin skulle ge 75 000 gånger pengarna). På grund av den stora volatiliteten är det endast 2 %. Så endast 2 % av portföljen var motiverbart att stoppa in i Bitcoin i september 2010 förutsatt både den avkastning och den volatilitet som skulle komma.

 

Mitt Bitcoin-innehav utgör nu 5 % av min portfölj, fortfarande en betydande del men inte lika allvarlig som innan. Jag känner inte direkt behov av att sälja av detta då jag redan gjort en större vinsthämtagning utan vi får se om det fortsätter upp ytterligare. Trenden är fortsatt upp och det verkar som att bubblan kan fortsätta för evigt. Det kanske blir en "100-baggers" och vi ser priser på 300 000 kr, eller så kanske vi får återse prisnivåer på tusentals kronor igen framöver.

 

Kan slutligen rekommendera att lyssna på Patrick O'Shaugnessys dokumentär "Hashpower" (för övrigt min favoritpodcast, varenda avsnitt är värt att lyssna på). Det ska bli intressant att se vad för tekniker vi får byggda på kryptonätverk framöver, förhoppningsvis öppnar det upp för riktigt intressanta lösningar i finans och tech. Även om Bitcoin och kryptovalutor kan befinna sig i en bubbla så är de underliggande teknikerna riktigt intressanta, i likhet med det som skedde under IT-bubblan runt år 2000.

Taggar (blogg): 
22 november 2017

Nyproduktion och bostadspriser

Det händer en del på bostadsmarknaden för tillfället och det är intressant att se hypotetiskt var vi kan vara om några år. Vi har för tillfället höga byggtakter och många kommuner passar på att planlägga mycket mark för nybyggnation. Bostadspriserna justeras dels av utbud genom nybyggande, av räntor och av regleringar kring hur mycket man kan låna. Regleringarna kring hur mycket vi kan låna har vi sett stramas åt ganska mycket på sista tiden medan räntorna är på lägsta nivåer och kan dröja innan de går upp. I och med det stora byggandet kan det vara intressant att se hur kostnaden för att bygga kan spela in.

 

ett tidigare inlägg gick jag igenom kostnaden för att bygga i dagsläget. Det är drygt 20 000 - 30 000 kr per kvm i byggkostnad och 5 000 - 10 000 kr per kvm i markkostnad i ytterkanten av större städer och i mindre städer. I mer centrala delar är dessa högre och i jämförelse så säljs byggrätter i Stockholms innerstad för 50 000 kr per kvm i dagsläget. Om vi utgår från bostäder i ytterkanten av städerna blir totalkostnaden runt 30 000 - 40 000 kr per kvadratmeter. Förutsatt en viss belåning på ca 10 000 kr per kvm som är normalt i flera bostadsrättsföreningar slutar det i ett pris på runt 20 000 - 30 000 kr per kvm.

 

Det är något under den ungefärliga prisnivå många städer låg på under åren 2007-2012. I Malmö, Göteborg, Uppsala och i Stockholms förortskommuner låg priset på 15 000 - 25 000 kr per kvm. Även om byggandet var lägre då skedde det fortfarande ett byggande och byggbolagen kunde sälja sina bostäder med okej marginaler till ett pris på ca 25 000 kr per kvm. I och med de ökande bostadspriserna har priserna för nybyggda bostäder ökat till 40 000 - 50 000 kr per kvm på flera av dessa platser, vilket lett till höga marginaler för byggbolagen trots högre byggkostnader. Man kan helt klart förstå byggbolagens incitament att bygga.

 

Som många säger är det bostadsbrist och billiga lån som lett till dels denna uppgång i bostadspriser, men också lett till den stora byggboom. I mellanstora städer som Jönköping, Linköping, Norrköping, Umeå och Luleå har priset på lägenheter tredubblats senaste tio åren och där är nu priserna per kvm i nivå eller över nybyggnadspriser i snitt. Också Stockholms ytterförorter som Haninge, Huddinge, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna har sett liknande ökning.

 

Det skulle ju vara motiverbart för byggbolagen att bygga så länge bostadspriserna befinner sig över kostnaden för nybyggnation. Också Boverket har gått igenom det i en marknadsrapport där de kom fram till liknande argument; bostäder kommer att byggas så länge priset är över kostnaden för nyproduktion. De kom fram till en byggkostnad på runt 30 000 kr per kvm i Stockholmsområdet (ej inkluderat markkostnader), något över de 20 000 kr per kvm ALM Equitys VD Joakim Alm nämnde i en presentation.

 

Det är intressant att inflika att se priserna utifrån byggnadskostnader är något annorlunda än den vanliga synen på bostadspriser utifrån räntor och möjlighet till belåningsutrymme. Visst har bostadspriserna ökat till stor del av att det blivit billigare att låna. Men under denna uppgång, ungefär från mitten av 90-talet tills för några år sedan, var bostadspriserna lägre än kostnaden att bygga nytt. Nu när vi istället fått priser över detta innebär det att man med låga räntor och möjlighet till belåning snarare kan utöka sin levnadsyta. Det innebär att kvadratmeterpriset inte behöver gå upp i ytterkanten av städerna, även om personer konsumerar mer boende givet fritt byggande. Alternativt att centralare lägen får högre priser.

 

Därmed kan nybyggnation fungera som en dämpande faktor på bostadsmarknaden och något att koppla priserna till. Sen kan det givetvis bli så att det blir ett överutbud som på 90-talet och priserna långt understiger priset för nyproduktion. Här i Uppsala har den stora nybyggnationen gjort att priserna dämpats och sedan början av 2015 då nyproduktionen tog fart på allvar har vi sett stillastående priser. Byggtakten har ökat sen dess och i flera nybyggnadsprojekt har de nyligen sänkt priserna med 10-25 %. Det kommer att bli intressant att se vad som sker nu i och med den nya oron på marknaden och hur många av nybyggnadsprojekten som kommer att byggas framöver, vissa bolag börjar redan ställa in sina nybyggen. 

Taggar (blogg): 
19 november 2017

Halvårsuppföljning: Global trendande värde

Det är nu ett halvår sen jag gjorde om en del av mitt internationella sparande till att helt gå över att göra det själv. Jag skrev mer om den nya globala strategin i detta inlägg och om de senaste inköpen här. Anledningen till att jag gick över till denna strategi var att på grund av de billigare internationella courtagen gör det möjligt att ha en global strategi på börser som utgör 70 % av världens börsvärde. Denna strategi utgör nu en tredjedel av mitt totala aktiesparande. 

 

Det kan vara kul att följa upp utvecklingen för denna portfölj nu när det gått ett halvår och det ser minst sagt bra ut. Utvecklingen är + 17,6 % när index gett negativ avkastning på någon procent. 

 

 

Om man kollar bolagen som finns i portföljen är det främst Finnair och Lufthansa som gått upp. Flygbolagen har varit riktiga vinnare på Europas börser och bolag som Finnair, Lutfhansa, SAS och Air France-KLM har gått upp med 70-200 % i år och värderas trots uppgången endast till P/E 5-10.

 

Men portföljen har inte bara haft vinnare utan också tre större förlorare. Sämst har Office Depot gått, vilka inte klarar av konkurrensen från internet och liknande så bra. De börjar nu stänga ner butiker som går dåligt och fokusera verksamheten på de som går bra. Trots detta har börsen straffat deras motgångar med en nedgång på -40 % sedan i maj.

 

Som vanligt med kvantitativa portföljer är det några som går bra, några som inte utvecklas direkt bra och några som gått dåligt. Totalt har 4 bolaget utvecklat sig bättre än 20 %, 3 bolag har gett i stort sett plus minus noll och 3 bolag har gått sämre än -15 %. Ingen kändes direkt given vid köp, utan alla omhärdades av potential för både uppgång och nedgång, lite beroende på hur omvärlden utvecklades.

 

Det ska bli intressant nu att se vad kommande halvår kommer att ge. Det blir också troligtvis så att portföljen kommer att balanseras om redan februari-mars nästa år när alla årsrapporter kommit ut. Detta på grund av att det passar med ombalanseringen av hela portföljen och är i samband med årliga insättningar. 

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (7)

Taggar