Investerarfysikern
Likes
752
Antal inlägg
1391
Följare
141
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
30 maj 2017

Bostadspriser - prismodell och framtida scenarion

Att beräkna avkastningen på en bostadsinvestering är något som känns ganska trivialt men ändå kan vara ganska svårt att beräkna då det inkluderar många uppskattningar. Min allmänna uppfattning är att nästan alla som investerar i sin bostad inte har någon genomtänkt kalkyl på olika utfall av vad avkastningen kan komma att bli. Efter av att sätta mig in i djupet i hur man ska beräkna en bostadsinvestering tycker jag att det finns en bra och enkel modell som beskriver avkastningen för en bostad. Tänkte i detta inlägg gå igenom denna modell och framtida scenarion utifrån den.

 

Prisutvecklingen är helt enkelt styrd av direktavkastningen/hyresavkastningen och utvecklingen av hyran. Bostadspriserna har lite mer än dubblats de senaste 10 åren, reglerade hyror ökat ca 30 % samma period (ca 2,5 % per år) medan hyran i nybyggnationer har ökat 40 % (från 1250 kr kvm till 1750 kr kvm för 2:a). I och med presumtionshyrorna reflekterar hyror i nyproduktion ganska bra marknadshyror (här i Uppsala ligger hyrorna på nyproduktion och andrahandshyrorna på bostadsrätter i samma nivå). På grund av det använder jag hyran i nyproduktion som måttstock.

 

Direktavkastningen på bostaden är den hyra man kan få ut av bostaden. I flera av mina beräkningar av direktavkastning på en bostad har jag hamnat på en direktavkastning på 3 %. Denna nivå har minskat de senaste tio åren på grund av avskaffad fastighetsskatt och lägre räntor. Då också hyran ökat kommer det ge en multiplikator effekt. En minskning av direktavkastning från 4,5 % till 3 % ger en 50 % ökning av priset vid konstant hyra (100/0,03 = 150/0,045). Men om en ökad hyra på 40 % ska tas ut blir det multiplicerat med denna ökning för att få ut den nya hyran (140/0,03 = 1,4*150/0,045 = 210/0,045).

 

Om vi summerar:

- Hyreshöjning 40 %

- Minskad direktavkastning 50 %

Totalt prisökning 110 % (likt den faktiska utvecklingen i bostadspriser)

 

En klart enkel modell som förklarar prisutvecklingen i bostadspriser senaste tio åren. Den är klart lik den enkla modell som man kan använda för att förklara utvecklingen i aktiepriser, vilket helt enkelt är direktavkastning plus vinsttillväxt.

 

Utifrån denna modell har jag beräknat några framtida scenarion:

 

Positivt scenario:

- Hyrorna ökar med 4 % per år pga bostadsbrist och avregleringar. Resulterar i 50 % värdeökning (hyresökning) på tio år.

- Låga bolåneräntor på 2 % per år kommande tio år. Direktavkastning minskar från 3 % till 2 %. 50 % värdeökning.

Totalt 125 % värdeökning eller 8,5 % per år

 

Neutralt scenario:

- Hyrorna ökar med 3 % per år. 35 % värdeökning.

- Direktavkastning är densamma, 3 %. 0 % värdeökning.

Totalt 35 % värdeökning eller 3 % per år.

 

Negativt scenario:

- Hyrorna ökar med 2 % per år på grund av lågkonjunktur och överproduktion. 20 % värdeökning.

- Direktavkastning ökar från 3 % till 5 %. -40 % värdeminskning

Totalt -28 % värdeminskning eller - 3 % per år

 

Så i det positiva scenariot mer än dubblas bostadspriserna kommande tio år, medan i det negativa minskar de med -28 % kommande tio år. Som med investeringar i allmänhet handlar det om sannolikheter om vad eventuella scenarior blir. Om vi antar att alla tre scenarior ovan har samma sannolikhet blir den förväntade avkastningen 35 %, i likhet med det neutrala scenariot. 

 

Om man köper en bostad med 80 % belåning blir avkastningen totalt 75 % på eget kapital, eller 5,7 % per år. Men skillnaden är enorm, i det positiva utfallet blir avkastningen 625 % på eget kapital eller 20 % per år, i det negativa - 140 % eller -9,1 % per år. Vi antar också i detta räkneexempel att de 3 % i direktavkastning som bostaden ger i jämförelse med en hyresrätt precis täcker lån efter ränteavdrag och slitage (t.ex. 80 % belåning med 3,5 % ränta innan ränteavdrag och 1 % slitage = 0,8*0,7*3,5 % + 1 % = 3 %).

 

Vi ser tydligt från ovanstående kalkyl att det har ju varit en extremt bra affär att köpa bostad senaste tio åren, men att det kan bli en något sämre framöver. Utifrån de olika scenariona ovan kan utfallet bli mellan - 9 % till + 20 % per år kommande tio år. Det är som en kommenterade på mitt tidigare inlägg om fastighetsinvesteringar; det är mycket beroende på framtida ränteläget om vad som blir utfallet och det är i ett kaotiskt läge på marknaden man kan göra de bästa fynden (till skillnad från dagens). 

 

EDIT: Samma observanta läsare som kommenterade på tidigare inlägg var också observant att notera att det är förändring i direktavkastning gånger förändring av hyra som omvärderar bostadspriset, inte adderat som var i första upplagan av detta inlägg (alltså 40 % * 50 % inte 40 % + 50 %). Inlägget är nu justerat för det.

Taggar (blogg): 
27 maj 2017

Inköp Global trendande värde-portfölj

För några veckor sedan valde jag att skapa en global kvantitativ strategi istället för min amerikanska kvantitativa strategi och internationella ETF:er. Detta då courtaget nu blivit så pass mycket billigare på internationella marknader. Nu har jag gjort inköpen till portföljen som vanligt redovisas i mitt Google docs

 

Inköpen skedde i topp 1 % av Nordamerika och Europa efter value composite och sedan sorterat på 6 månaders momentum via Quant-investing.com. Totalt blev det 10 aktier. Minsta storlek på bolag 50 MUSD och minsta dagliga omsättning var på 125 000 USD för att hitta likvida bolag. Nivån på omsättning var den som var default i screenern och i efterhand kan den ha satts till lägre, men då Avanza inte har alla aktier så skiljde inte det i de aktier man kunde köpa. Med de nuvarande reglerna var det två aktier som inte kunde köpas via Avanza då de var för små. 

 

Följande aktier köptes:

 

Martintrea

Kanada. Tillverkar bildelar. Värderas till P/E 9. Marknadsvärde 965 MCAD (684 MUSD).

 

Navios Maritime Acquisition

USA. Verksam inom shipping. Värderas till P/E 4,25. Marknadsvärde 254 MUSD.

 

Peugeot

Frankrike. Tillverkar bilar. Värderas till P/E 9,5. Marknadsvärde 16 420 MEUR (18 161 MUSD).

 

Office Depot

USA. Säljer kontorsmaterial. Värderas till P/E 5,4. Marknadsvärde 2 853 MUSD.

 

Greenbrier

USA. Säljer tågset. Värderas till P/E 10,5. Marknadsvärde 1 220 MUSD.

 

Lufthansa

Tyskland. Flygbolag. Värderas till P/E 4,5. Marknadsvärde 7 820 MEUR (8 445 MUSD).

 

Assicurazioni Generali

Italien. Ett av världens största försäkringsbolag. Värderas till P/E 11,5. Marknadsvärde 23 940 MEUR (26 171 MUSD).

 

Finnair

Finland. Flygbolag. Värderas till P/E 8,5. Marknadsvärde 665 MEUR (720 MUSD).

 

PARKEN Sport & Entertainment

Danmark. Driver fotbollsarena och andra nöjescenter. Värderas till P/E 12,9. Marknadsvärde 870 MDKK (126 MUSD).

 

Saras

Italien. Raffinaderi. Värderas till P/E 9,6. Marknadsvärde 1 940 MEUR (2 070 MUSD).

 

Värdering i snitt blev: P/E 7,75, P/CF 3,54, P/B 1,07, P/S 0,35, direktavkastning 5 % och F-score 6,5. Uppgång senaste 6 månaderna har varit på 36 %. Totalt blev fördelningen 3 aktier i USA, 1 i Kanada, 6 st i Europa.

 

Fick också en kommentar från en läsare om kritik mot italiensk bokföring i och med mitt förra inlägg. Jag valde gå lite djupare in i frågan och analysera om det är anledning nog för att exkludera italienska bolag. Kollade igenom litteraturen och det var ingen som nämnde något om att bokföringsbedrägari är större i vissa länder. 

 

Ta t.ex. Saras. De följer IFRS, hamnar under italienska och Europeiska regelverk, liksom svenska börsbolag. Revisor Ernst & Young. Kan läsa igenom Saras 200-sidiga rapport men vid snabb överblick håller den amerikansk och svensk standard. Tips till de som är osäkra är att läsa igenom revisionsberättelsen. Handlas också på reglerade marknader. Man kan också testa med M-score, men inget av bolagen jag köpt visar på varningssignaler. Frågade också italiensk kollega som både känner väl till Assicurazioni Generali och Saras (han har vänner som arbetar på Saras) och enligt honom kan man lita på deras siffror (kan tillägas att han arbetat på bank innan sin forskartjänst i fysik och själv handlat med italienska aktier).

 

Försäljning skedde i Value composite + F-score i USA. Utvecklingen var sedan köp (2016-08-08) var + 16 %. I jämförelse har DJ USA gått +10 %, men i SEK är det högre på grund av dyrare dollar. Indexfonden SPP Aktiefond USA är upp +15 % under samma period, så i stort sett samma avkastning men mer volatilitet.

Taggar (blogg): 
26 maj 2017

The Acquirer's Multiple på Stockholmsbörsen

I januari i år publicerades en ny studie på The Acquirer's Multiple på Stockholmsbörsen. Det är en kandidatarbete vid Lund och går att återfinnas här. Oskar som skrev studien var i kontakt med mig under förra året och för att få lite tips och idéer för studien och jag är ytterst tacksam för att han omnämner mig i sitt förord. Principen bakom studien är att likt de tidigare studierna av Magic formula se om också The Acquirer's Multiple fungerar på Stockholmsbörsen. 

 

The Acquirer's Multiple är den strategi som Tobias Carlisle har utvecklat och startat en tjänst kring. Det är också den strategi han introducerar i boken "Deep Value". Den har fått i Carlisles tester en avkastning på 25,9 % per år för bolag större än 200 MUSD på den amerikanska börsen under perioden 1999-2016, vilket är enormt bra. The Acquirer's Multiple skiljer sig lite åt rent EV/EBIT, företagsmultiplen, då den istället för EBIT använder sig av OP = operating profits, vilket är OP = intäkter - (varukostnad + försäljning och administrativa kostnader + avskrivningar och amorteringar). Skillnaden mot EBIT är att det beräknas från toppen av resultaträkningen, alltså från intäkter och nedåt, medan EBIT räknas från resultat och uppåt. Detta ger en mer rättvis bild av företaget och visat sig ge bättre avkastning historiskt. 

 

Oskars studie på Stockholmsbörsen är gjord på liknande sätt som den av Tobias Carlisle under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Portföljen sätts ihop den 1:a mars varje år baserat på årets innan rapporter och sedan balanseras om ett år efteråt. De 30 aktier som har lägst Acquirer's Multiple köps och säljs sedan ett år senare. Alla bolag på Stockholmsbörsen och First north analyserades och databasen var Thomson Reuters Datastream. Avkastningen exklusive utdelningar blev totalt 13,7 % per år jämfört 1,36 % per år för OMXSPI, se utveckling nedan. 

 

Källa: The Acquirer's Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

 

Om vi kollar rullande 36-månaders avkastning fås följande resultat.
 
Källa: The Acquirer's Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.
 

Allmänt kan man se att under perioden 2000-2005 överklassade The Acquirer's Multiple Stockholmsbörsen, för att sedan utvecklas i linje med Stockholmsbörsen under 2005-2009. Sen igen under 2009-2016 var den rullande avkastningen klart bättre. Så bra avkastning direkt efter de senaste börskrascherna då bolagen blivit som billigast.

 

Med en avkastning på 13,7 % per år plus utdelningar på ca 4 % per år ger det en avkastning på närmare 18 % per år. Det är i linje med de tidigare studierna på Stockholmsbörsen på Magic formula, som visat att här i Sverige har Magic formula funkat i stort sett lika bra trots internationella resultat som visat att EV/EBIT eller Acquirer's Multiple är bättre. Oavsett är skillnaden inte så stor och båda strategierna är helt okej för att få bra avkastning. 

 

Jag tycker det är roligt att ännu en studie bekräftar att kvantitativ investering fungerar bra här i Sverige vilket är motiverande för en kvantitativ investerare. Jag vill också tacka Oskar för att han tog kontakt och gjorde en intressant studie. Hoppas det ger mer kött på benen för er där ute som är intresserade av att investera kvantitativt. 

Taggar (blogg): 
24 maj 2017

Genomgång av svenska fastighetsaktier

Att investera i fastigheter på egen hand kan vara svårt projekt och inkluderar viss expertis men också en del eget arbete. Om man är intresserad av att investera i fastigheter men inte göra jobbet själv så är fastighetsaktier ett bra alternativ. Man kan investera antingen direkt eller via fonder, men i stort sett investerar de i samma sak. Tänkte i detta inlägg gå igenom de största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen för att få en uppfattning om värdering och avkastning.

 

Nedan har jag sammanställt data för de tio största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen med data utifrån deras rapporter för 2016. För den som vill ha de senaste uppgifterna bör kolla in deras senaste kvartalsrapporter, tabellen nedan är mest för att ge en vägledning.

 

 

Den genomsnittliga hyresavkastningen är 4,5 % för dessa bolag. Man ser att bolag som Hufvudstaden, Fabege och Wallenstam, som har både bostäder och fastigheter i bra lägen i storstäderna som har låg hyresavkastning. Här är avkastningen mer beroende av värdeökningen, och dessa bolag toppar också med högst procentuell värdeökning senaste året med mellan 11-20 %. Sagax har hög hyresavkastning då de främst har lager och industrilokaler, vilket är mer konjunkturberoende.

 

Då fastighetsbolagen är värderade på börsen kan det vara mer relevant vad man som investerare betalar för det egna kapitalet i bolaget och förvaltningsresultatet. Historiskt värderas fastighetsbolag i linje med eget kapital, men vi ser att i dagsläget är det ca 24 % högre (något lägre i dagsläget då siffrorna ovan tar inte hänsyn till uppskrivningar av eget kapital senaste kvartalet). I relation med förvaltningsresultatet, alltså resultatet efter att administrativa kostnader och räntor är betalda är i snitt 22,6 eller 4,5 % av börsvärdet (5,2 % exklusive Fabege).

 

Något jag märkte i genomgången av dessa fastighetsbolag var att belåningsgraden var på snitt 50 %. Därmed kommer ungefär hälften från eget kapital och hälften från lånade pengar. Dessa lån hade en snittränta på 2,3 % med och löptid på ungefär 3 år i snitt. Det innebär att fastighetsbolagen är extremt känsliga för uppgångar i räntor. Om räntekostnaderna skulle dubblas för fastighetsbolagen skulle den snittliga priset genom förvaltningsresultatet gå till 30 i snitt (Fabege blir negativ och exkluderas). Det innebär en avkastning på 3,3 % på börsvärdet av fastighetsbolagen, ner från 5,2 %.

 

Om vi antar en uppgång i fastighetspriserna likt inflationen på 2 % per år, ökar eget kapital med 4 % vid en 50 % belåningsgrad. Om nu räntorna ligger på samma nivåer som nu skulle det ge en förväntad avkastning på närmare 9,2 % per år framöver (exkl Fabege). Om räntorna skulle dubblas så sjunker denna förväntade avkastning till 7,3 % per år. Detta kan sjunka ännu mer då kravet på högre direktavkastning kan dra ner fastighetspriserna.

 

Ett bolag som sticker ut ovan är Hemfosa, som valt att specialisera sig på samhällsfastigheter. Stor del av deras kunder är friskolor och andra välfärdsbolag och man kan förvänta sig att den låga värderingen är på grund av oron i sektorn. Däremot värderas de endast till 10,6 gånger förvaltningsresultatet (ännu lägre om man inkluderar resultaten från join ventures) och 16,2 gånger ett resultat med ökade räntor. Med en belåning på 60 % ger det också extra hävstång om priserna går upp. Vid nuvarande värdering och en uppvärdering av fastighetsvärdena i takt med inflationen ger en avkastning på 14,4 % vid låg ränta och 11,2 % vid hög ränta, klart högre än snittet.

 

I jämförelse med dagens aktiemarknad och obligationsmarknad kan det ses som en okej avkastning på 7-9 % per år för större förvaltare, men för småspararen kan det gå att få bättre avkastning på annat håll. Fastighetsbolag har också visat sig lika riskfylld som övriga börsen, så de har inte varit direkt bra för diversifiering. Därmed kan anser inte jag att det kan ses som ett ekvivalent alternativ till att investera direkt i fastigheter.

 

Efter denna genomgång av fastigheter och fastighetsbolag är läget ganska liknande som med bostäder. En låg ränta har gett bra avkastning och på grund av lägre krav på direktavkastning har mycket av beståndet värderas upp markant. Vid fortsatt låga räntor är det fortfarande en okej investering, då man kan låna till låg ränta och få en direktavkastning som är klart högre. Däremot är det mycket räntekänsligt, för om räntan skulle gå upp med bara några procentenheter skulle det innebära att förvaltningsresultatet för många bolag skulle försvinna. Dessutom skulle priset sjunka, då kravet på direktavkastning skulle öka. Detta skulle i så fall slå som ett tveeggat svärd mot fastighetspriserna. Läs gärna kommentaren av en anonym fastighetsekonom som varit förvaltare och utvecklare på en av Sveriges största fastighetsbolag och som poängterar just detta. Det är ganska viktigt att belysa i en högkonjunktur med rekordlåga räntor.

 

Mer läsning från andra bloggar:

https://aktieingenjoren.blogspot.se/2014/12/analys-av-np3s-borsnotering....

https://aktieingenjoren.blogspot.se/2015/02/analys-av-svenska-fastighets...

https://lundaluppen.blogspot.se/2016/11/fastighetsbolagens-guldalder.html

https://lundaluppen.blogspot.se/2014/08/wallenstam-vs-castellum.html

https://lundaluppen.blogspot.se/2014/03/hemfosas-notering.html

Taggar (blogg): 
21 maj 2017

Investera i fastigheter

Något jag intresserat mig för på sista tiden är att förstå avkastningen på att investera i fastigheter. Det kan vara mycket lönsamt att göra och med en enkel sökning på Objektvision går det att hitta fastigheter med en direktavkastning/hyresavkastning på närmare 7-10 % på mindre orter, i jämförelse med ca 3-4 % direktavkastning som man skulle få på en bostad. Med tanke på att man kan låna en stor del av beloppet går det att höja avkastningen på eget kapital markant, speciellt nu när det är billigt att låna.

 

Allmänt kan man säga att industrilokaler ger högre direktavkastning än bostäder då de är mer osäkra. Däremot så behöver det inte skilja så mycket, då bostäder i mindre orter kan ge en direktavkastning på 7 %. I större städer som Stockholm är det däremot markant lägre.

 

Vi kan beräkna avkastningen liknande som de stora fastighetsbolagen. Vi uppskattar en extra kostnad för underhåll, slitage och administration som inte är inkluderad i drift på 1 % samt 75 % belåning till 4 % ränta fås följande siffror:

 

Förvaltningsöverskott: 3-6 % per år

Beräknad ökning av hyra/fastighetsvärde: 2 % per år.

Avkastning eget kapital (4 gånger hävstång): 20-32 % per år

 

I jämförelse skulle en bostad med 3 % direktavkastning och 75 % belåning ge ett förvaltningsöverskott på 0,4 % (0,5 % extra kostnader och 75 % belåning till 4 % ränta (2,8 % efter ränteavdrag)). Med en värdeökning på 2 % per år fås en avkastning på eget kapital 9,6 % per år, klart lägre.

 

En avkastning på 20-32 % per år gör så att det vattnas i munnen för de flesta investerare. Men man bör också tänka på att detta är med fyra gånger hävstång. Därmed räcker det med att fastighetens värde faller med 25 % för att egna kapitalet ska försvinna. Dessutom så sätter man sig själv i risk om man investerar privat, då man är personligt ansvarig för skulderna. Notera också att fastigheten är en näringsfastighet och beskattas annorlunda jämfört med en bostad. Speciellt viktigt är det då direktavkastningen för en bostad är skattefri i dagsläget.

 

En annan riskfaktor är att man inte får fastigheten uthyrd, utan endast står med kostnader och ingen intäkt. Det är speciellt viktigt i fallet med industrilokaler. Om man åker igenom mindre orter där direktavkastningen är som högst inser man snabbt varför direktavkastningen är så pass hög, med tanke på mängden tomma lokaler. Sen tillkommer alla risker med eget ägande, så som oförutsedda händelser etc.

 

Ett alternativ till att investera själv i fastigheter är att göra det via fonder, aktier, REIT:s eller också via crowfunding så som Tessin. Catella har också lanserat en börshandlad fastighetsfond med enda ändamål att investera i fastigheter tillsammans med institutionella investerare. Fördelen är att investera i dessa typer av fonder och aktier gör att man lägger själva förvaltningen i proffsens händer. Nackdelarna är däremot att fastigheterna som stora bolag investerar i oftast har lägre direktavkastning och lägre belåning. Dessutom ger också faktumet att fastighetsbolagen handlas på börsen en mer volatil avkastning, då börspaniker kan göra att de värderas klart lägre än sina fastighetsvärden.

 

Oavsett så är investerande i fastigheter en intressant idé och är där många bygger upp mindre rikedomar på, vilket inte minst förklaras av den höga avkastningen på eget kapital. Det är ett sätt att mer aktivt förvalta sina pengar och hitta kanaler att investera pengar för högre avkastning. Det krävs däremot ganska mycket kapital för att investera i och just nu i högkonjunktur med rekordlåga räntor är det nog inte heller bästa läget att investera heller. Kommentera gärna nedan om det är någon som har erfarenhet av att investera i fastigheter.

 

Läs mer:

https://rikatillsammans.se/2014/10/13/rakna-och-investera-i-hyresfastigh...

https://rikatillsammans.se/2015/05/08/investera-i-fastigheter-for-och-na...

http://filiplarsson.com/7-steg-till-min-forsta-fastighetsinvestering/

 

EDIT: I första versionen av inlägget missades att man inte har ränteavdrag i en kommersiell fastighet samt att beskattningen av kommersiella fastigheter och bostäder är klart annorlunda. Detta är nu tillagt. Se kommentarer nedan. 

Taggar (blogg): 
18 maj 2017

Rapporter och kvantitativa portföljer

Rapportperioden är nu över och de flesta rapporter har kommit ut. Därför kan det vara intressant att se vad som funkat hittills i år i de kvantitativa portföljerna och om man kan dra några slutsatser utifrån deras rapporter. Det är speciellt intressant i och med att de professionella analytikerna oftast fokuserar på kvartalsrapporter, medan man som kvantitativ investerare har längre sikt i sitt sparande.

 

Svenska portföljerna

Först och främst, av 27 svenska aktier i mina kvantitativa portföljer har 19 av dem utvecklats nära index (+- 15 %). De är mindre intressanta att studera, då de inte gjort stora rörelser. Sex aktier har presterat klart bättre än index, runt + 30 % i snitt i år och klassas som vinnarna i år nedan. Förlorarna är färre och är två bolag som i snitt gått ner med -12 %. Totalt sett har portföljen utvecklat sig i linje med börsen (upp 10 % i år).

 

Vinnare i år:

Bulten

Bulten tillverkar komponenter för bilindustri och annan industri. Senaste rapporten har rubriken "Bultens bästa kvartal hittills" vilket visar lite på att bolaget gått bra och det är medvind i deras verksamheter. De gynnas klart av den bättre konjunkturen och verkar starka inom sitt segment. (Sällanköpsvaror och tjänster)

 

Millicom

Millicom är ett telekombolag med fokus på tillväxtmarknader. Förbättrat marginaler och kassaflöden senaste året. Deras fokus är att förbättra sina kassaflöden vilket de tror kommer öka för året. Också återhämtat sig från att ha för mycket skulder. Analytiker tror på förbättring för deras verksamheter, troligtvis deras exponering mot tillväxtmarknader och att de kommer öka sina vinster. (Telecom)

 

Nederman Holding

Nederman levererar lösningar för industrier så de ska bli säkra och miljövänliga. De hade en liknande rapport som Bulten. Klart bättre vinst för kvartalet och medvind i konjunkturen. Underleverantör i industrin som gynnas av bra konjunkturläge i industrin. (Industrivaror och tjänster)

 

Gunnebo

Gunnebo levererar säkerhetslösningar till olika bolag och banker. Deras rapport visade på ingen direkt underliggande tillväxt på grund av den minskade kontanthanteringen i bl.a. Indien. Däremot har de en förbättring av lönsamhet. De har ett lönsamhetsprogram som bör gynna deras marginaler. (Industrivaror och tjänster)

 

Peab

Peab är verksamt inom bygg- och anläggningsbranschen. De har gått riktigt bra i år och deras rapport visade på närmare 30 % omsättningstillväxt och 100 % vinsttillväxt jämfört med samma kvartal förra året. Det är allmänt ett byggföretag som gynnas av högkonjunkturen och byggboomen i Sverige. (Bygg och anläggning)

 

Scandic Hotels

Scandic driver hotell och har på senaste tiden förbättrat sin verksamhet och marginaler. De drivs av högre beläggning på grund av högkonjunktur vilket gjort att deras EBITDA ökat och de expanderar i Norden. (Hotell)

 

Förlorare i år:

Autoliv

Autoliv utvecklar och tillverkar produkter för bilsäkerhet. De har sedan årsskiftet gått ner i likhet med många biltillverkare men inte kunnat leverera liknande tillväxt som övriga biltillverkare. Deras rapport var däremot i linje med förväntningarna och de hade ett första kvartal något bättre än deras tidigare guidning. (Sällanköpsvaror- och tjänster)

 

Tethys Oil

Tethys Oil utvinner som namnet antyder olja. De har liksom andra oljerelaterat gått ner med oljan i år. Däremot var deras rapport bra och visade på ett starkt kvartal, varpå bolaget gick upp i pris. Har tidigare aktivt bevakat bolaget och det är ett välskött oljebolag som om det inte var för volatila oljepriser är trevligt och äga. (Olja)

 

Amerikanska portföljerna

Liknande trend återfinns i de amerikanska portföljerna. Best Buy och Wabash National Corp har gått bra. Best Buy på grund av förbättrade marginaler och bättre inhemsk konsumtion. Wabash som tillverkar vagnar till lastbilar och tåg gynnas på grund av bättre industri.

 

De aktier som gått dåligt är Atwood, Noble Corp och Transocean på grund av oljan. Då de arbetar med att ta in order på sikt så har de setts som billiga, då de haft bra ordrar hittills som togs in innan kraschen i oljan. Nu med kraschen och ingen större återhämtning i oljepriserna så kommer deras omsättning och intjäning att kollapsa. Oron kom tillbaka efter att oljepriset minskat sen årsskiftet.

 

Summering

Om vi summerar rapporterna verkar det som att det varit ganska blandat på uppgångsfronten, där uppgången främst varit i företag där som förbättrat sina verksamheter och varit drivna av konjunkturen. Inte i något av företagen ovan har det skett några stora förändringar i utöver att de går lite bättre än innan. Men i stora hela är det inte mycket som ändrat sig från årsskiftet och det skulle vara nästan omöjligt att välja ut dessa vinnare i förhand.

 

Nedgångar har främst skett i oljerelaterat, och det är svårt också att veta hur oljepriset utvecklar sig. Autoliv har gått sämre de med, vilket kan anses lite konstigt då liknande bolag i övrigt gått bra. Därav fördelen att investera kvantitativt, billiga aktier tenderar att uppvärderas till slut oavsett vad börsens kortsiktiga åsikt är om dem. Tycker att denna genomgång också illustrerar svårigheten att aktivt välja vinnarna.

Taggar (blogg): 
16 maj 2017

Simpla aktieportföljen 1 år

I och med gratiscourtaget som introducerades för ett år sedan skrev jag ett inlägg om hur man kan börja spara i aktier efter simpla regler och valde att sätta upp en egen aktieportfölj på Shareville som går att följa här. Reglerna var enkla, köp bolag på Stockholmsbörsen som har P/E under 15, P/S under 2, P/B under 2 och EV/EBIT under 10 och ett marknadsvärde över 1 miljard. Totalt blev det 10 bolag som dök upp på Börsdata efter dessa kriteriet.

 

I helgen fyllde portföljen ett år och det kan vara kul att utvärdera hur denna portfölj har gått. Nedan visas resultatet och som jämförelse visas bästa Sverigefonden senaste året, Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Vi ser att den slog precis denna fond och därmed alla Sverigefonder under året. Ganska imponerande med tanke på hur simpla regler som portföljen utgått från, visar på att simpla regler oftast slår proffsen. Utöver det har portföljen 3 stjärnor hos Shareville, så är därmed i topp 10 % av alla användare.

 

 

Jag kommer uppdatera portföljen om någon månad vid nästa insättning med liknande regler som ovan. Nu finns det endast 6 bolag som uppfyller de ovanstående reglerna. Jag kommer ändra reglerna för portföljen där EV/EBIT byts till EV/EBITDA så att den blir lik Value composite och jag lägger till krav på utdelning. Med dessa regler och samma kriterier som innan blir det 10 bolag som dyker upp i sådana fall.

 

Det är intressant hur så pass simpla regler kan vara så effektfulla och visa att bara man köper de billigaste aktierna på börsen kan man slå i stort sett alla fonder och 90 % av småsparare. Jag hoppas att denna portfölj fortsatt inspirerar till personer som vill komma igång med sitt sparande.

 

Se andra bloggars nybörjarportföljer:

https://z2036.blogspot.se/2017/05/z2036-noob-vs-avanza-zero.html

http://www.tradevenue.se/Spartacus/nyb%C3%B6rjar-portf%C3%B6ljen-ett-%C3...

Taggar (blogg): 
14 maj 2017

Toppar börsen i år?

Som jag tidigare skrivit här på bloggen finns det ett antal makroekonomiska parametrar som har funkat för att tajma börsen. Dessa är bland annat konjunkturbarometern, amerikanska arbetslöshet och inköpschefsindex. Jag skrevs lite mer utförligt om det i detta inlägg och vad de olika börssignalerna var strax efter årskiftet i år. Nu tänkte jag göra en uppdatering och till varför börsen kan toppa i år.

 

Om vi zoomar ut börsutvecklingen för Stockholmsbörsen ser vi att börsen riktigt dragit iväg på sista tiden och vi är nu mer än 10 % högre än senaste toppen under 2015. På senaste har det också varit en ordentlig uppgång i och med valet i Frankrike. Det har varit riktigt glada dagar för den som varit investerad i Stockholmsbörsen senaste 8 åren med en avkastning på 300 % från botten 2009.

 

 

Om vi går över till konjunkturbarometern visar den att vi är i högkonjunktur, likt år 2000, 2007 och 2010. Också andra signaler, så som nyanmälda platser hos arbetsförmedlingen och nybyggnationer är på rekordnoteringar och överträffar den högkonjunktur som skedde 1989 som senaste hade sådana toppnoteringar. Som syns i grafen nedan kan detta fortsätta i något år till, men vi kan i alla fall konstatera att vi är inne i en högkonjunktur.

 

 

 

Kollar vi när tidigare toppar skett på börsen efter konjunkturbarometern passerat 110 och indikerat överhettat läge är det följande:

 

>110 dec 99, topp mars 2000 (4 månader)

>110 okt 06, topp juli 2007 (9 månader)

>110 juni 10, topp maj 2011 (11 månader)

>110 dec 17, topp ?

 

Så börsen har oftast toppat inom 1 år efter att konjunkturbarometern passerat 110. Nu när det skedde i december i år indikerar det att det kan ske i år.

 

Kollar vi på USA:s arbetslöshet så har denna gått ner nu sedan 2010. Den är på nivåer med 2007 men behöver falla 0,5 % till för att komma i nivå med 2000. Vi får se om det sker, men trenden är fortsatt nedåt och ännu ej bryten.

 

Allmänt kan man säga att det mesta visar på högkonjunktur i dagsläget och grönt ljus på börsen, men varningslamporna börjar blinka och indikera överhettat läge. Om vi kollar historiskt utifrån konjunkturbarometern bör börsen toppa i år, men vi kan också se fortsatt 1-2 år av uppgång. Det viktiga man ska bevaka framöver är försämring av konjunkturdata samt att börsen går under MA200 linjen, vilka tillsammans brukar indikera vändning på börsen.

 

Däremot kan det också uppstå falska signaler, som de vi såg under 2015 då konjunkturdata blev sämre och börsen gick under MA200. Men man ska inte missa att många ekonomier gick in i lågkonjunktur då och börserna utanför USA föll med 25-30 % samt att oljan kraschade. Läget liknar mycket det under 1998, med flera stora tillväxtekonomier i lågkonjunktur och ett riktigt starkt USA. Vi får se om vi får samma börsmani denna gång och om värdestrategier kommer gå lika bra som efter år 2000 (några års nedgång på börsen behöver inte betyda dåliga år för värdestrategier).

 

Läs mer på andra bra bloggar om makroläget:

https://gottodix.blogspot.se/2017/04/makrobedomning-och-inriktning-for-v...

https://gottodix.blogspot.se/2017/04/investeringsklockan-2017-sista.html

http://investingforaliving.us/2017/04/18/mapping-the-top-economic-indica...

http://investingforaliving.us/2017/05/01/mapping-the-pros-composite-econ...

Taggar (blogg): 
13 maj 2017

Lekportfölj

Att investera i aktier och bevaka finansmarknader är riktigt roligt och en hobby många som läser denna blogg delar. Däremot är det svårt för de flesta att slå index, och riktigt svårt att slå kvantitativa strategier och systematiska investeringsstrategier. Vi är alla människor till slut och tenderar att göra beteendefel vilket drar ner avkastningen jämfört med helt mekaniska strategier. Trots det kan det vara lite tråkigt i längden att investera mekaniskt i strategier och man får sällan utlopp för sitt behov av att vara aktiv. Detsamma gäller mig själv och jag fastnade för en idé som Jan hade på Rikatillsammans: en lekportfölj.

 

Konceptet är enkelt: Ha max 10 % av portföljen där man investerar på eget bevåg. Resten av sparandet är i beprövade strategier, så att man inte riskerar att förlora sina surt förvärvade besparingar. En nivå på 10 % är också bra, eftersom det inte kommer påverka så mycket av sin totala portfölj. Därmed behöver man inte ta så allvarligt på det och se det som ett riktigt bra lärotillfälle för att förstå sig på marknader och bolag.

 

Hittills har mitt aktiva investerande dels varit via ETF:er (mean reversion case) och enskilda bolag. Bolagen har köpts på liknande basis som de övriga kvantitativa portföljerna, varpå jag la ner det och helt investerat kvantitativt. Däremot sprätter det nu i mina fingrar och jag skulle vilja investera i några enskilda bolag under längre tid (>5 år) för att riktigt sätta mig in i bolaget, hur det fungerar och förstå ett bra bolag. Mitt aprilskämt i år hade ändå en viss sanning i det, eftersom jag gärna vill förstå mig på att investera i framgångsrika bolag och följa dessa.

 

Tanken är att investera i ett fåtal bolag som man har bra koll på (inte värt att följa så många bolag med en sån liten portfölj). Inspiration är förstås Buffett, men lite mer så Graham som investerade kvantitativt under hela sin karriär men också stort i vissa enskilda riktigt bra bolag. Det ska lite vara som Mohnish Pabrai skriver i sin bok "Dhando Investor": krona, jag vinner, klave, jag förlorar inte så mycket. Fokus kommer att vara nordiska bolag, då dessa är lättare att förstå och sätta sig in i. Tanken är att mer se sig som en private equity-investerare, där man går in i ett långsiktigt ägande i ett företag.

 

Utöver att investera i individuella bolag kommer jag också investera i lite breda breda makro-case/mean reversion efter principen i detta inlägg. Har i dagsläget valt att sälja mina mean reversion-case, men kommer framöver kanske investera i dessa igen eller i andra sektorer. Men det kan också bli andra saker jag finner intresse för vilket vi får se längre fram. Själva tanken med en lekportfölj är att investera i det man vill förstå och finner intressant, då man lär sig mycket av att investera med riktiga pengar.

 

Jag kommer inte vara så öppen här på bloggen med vad jag har i min lekportfölj, mycket för att det inte är min specialitet och fokuset av denna blogg är mer evidensbaserat investerande. Guy Spier skriver också bra om anledningarna till att inte vara publik med sina aktieval i sin "Education of a value investor", då man lätt blir påverkad av omgivningen. Det har skett otal gånger att jag skrivit om något här på bloggen och sen ändrat mig, t.ex. med uran och guldgruvorna nu senaste tiden och tidigare om offshore/shipping och min analys om NAO i Värdepappret. Som John Maynard Keynes sa "When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?". Därmed känns det också som att man "lurar" in läsare in i en investeringsidé som man sedan ändrat åsikt om. Däremot kommer jag nog ändå skriva allmänna marknadskommentarer om marknader och så som kan vara intressanta, för att ge läsare lite uppslag på idéer men där jag inte kommer delge mina egna köp.

 

Det kommer säkert bli ett intressant äventyr att testa investera lite på sidan av och hoppas jag inspirerar andra till idén att ha en lekportfölj på sidan om det mer systematiska investerandet så man undviker pilla i sitt huvudsakliga investerande. Den främsta fienden till ett systematisk investerande är oftast en själv. 

Taggar (blogg): 
11 maj 2017

Halvårsprestation nordiska bevakningsportföljer

I höstas valde jag efter ett antal frågor här på bloggen se hur bra det är att investera i Nordiska värdeportföljer och inkludera mindre bolag. Se inläggen Microbolag eller ej? och Bredda de kvantitativa portföljerna internationellt?. I och med detta skapade jag under september-oktober startade jag flera bevakningsportföljer för att se hur detta skulle gå. Nu har det gått lite mer än ett halvår sedan de startades och det kan vara intressant att utvärdera dessa portföljer.

 

Nedan är prestationen senaste halvåret (10:e november - 10:e maj) för topp 10 aktier från Börsdata efter de olika strategierna:

 

EV/EBIT

Sverige mid och large cap: 18 %

Norden all cap: -7 %

Norden mid och large cap: 15 %

 

Magic formula

Sverige mid och large cap: 3 %

Norden all cap: 1 %

Norden mid och large cap: 8 %

 

Trending value

Sverige mid och large cap: 18,5 %

Sverige all cap: 16,5 %

Norden all cap: 21 %

 

Som syns ovan har det varit blandat resultat där Norden har slagit de svenska portföljerna i 2 av 3 strategier. I fallet med alla bolag (all cap) mot större bolag (mid och large cap) ser vi att de större har gått bäst i nästan alla fall. Så att inkludera små bolag är inte alltid bra och värt att notera att många av småbolagen ovan har flera procent i spread, så avkastningen ovan är inte riktigt den man skulle få.

 

Trots det visar de flesta resultat att inkludera mindre bolag hjälper, men inte alldeles för små bolag. Mid cap gränsen går ungefär vid 150 MEUR vilket är ganska bra i linje med 200 MUSD som används i "What Works on Wall Street". Efter lite extra efterforskningar har jag däremot kommit fram till att 50 MUSD är något bättre då det oftast inkluderar större bolagen i small cap, vilka är tillräckligt stora för bra likviditet, men också tillräckligt små för en extra premie. Det är främst de allra minsta, <500 miljoner kronor i börsvärde, man vill undvika.

 

Om vi tar de bästa nordiska strategierna och jämför med de i Sverige med mid och large cap är utvecklingen ganska lika trots allt. Totalt är uppgången 14,7 % i snitt för de nordiska och 13,2 % för de svenska. Kommande halvåret kan det vara det motsatta. Så ganska lika och lite efter smak hur man vill göra. Själv har jag valt att ha delat upp det i svenska och globala portföljer istället. Men hur man vill sätta ihop sin portfölj är upp till en själv, och de nordiska har visat sig fungera helt okej.

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2018 (15)

Taggar