Investerarfysikern
Likes
734
Antal inlägg
1308
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
10 juni

Tankar om guld och guldbolag

Guld och guldbolag är ett återkommande ämne här på bloggen, mycket för att det varit ett intressant ämne nu senaste åren med det trendskifte som skedde efter en långvarig björnmarknad. Jag har skrivit lite om det i och med min mean reversion strategi och sålde nu för ett tag sen ETF:erna GDX och GDXJ. Jag tänkte återkomma lite till mina tankar om guld och guldbolag i detta inlägg.

 

För det första, guld har varit en bra bra komponent i en portfölj och i både permanenta portföljen och Golden Butterfly har den visat sig ge bättre riskjusterad avkastning än att endast ha aktier och räntor. Den stora anledningen till detta är att guld presterar bra under cykler då aktier och obligationer presterar dåligt, se grafen nedan som är tagen ur denna långa genomgång av guld i dagsläget. Som syns ger både aktier och obligationer hög avkastning när inflationen sjunker, som den gjort senaste 5 åren, medan det motsatta sker vid ökad inflation och där ädelmetaller och råvaror ger bra avkastning. Om nu inflationen kommer stiga framöver är det därför bra att ha guld i portföljen. Jag kan också rekommendera denna genomgång om varför stora hedgefondförvaltare köper guld till sin portfölj, det finns många anledningar.

 

 

En annan intressant graf från samma rapport är den nedan. Den visar att reella tillgångar (i USA) är historiskt lågt värderade mot finansiella tillgångar. Därmed dras slutsatsen att på några års sikt så kommer guld utklassa finansiella tillgångar och ge bättre avkastning. Guld ses i många fall som en slags säkerhet i portföljen för just kriser och nedgångar generellt på börsen, vilket kan komma att ske framöver med en länge förväntad lågkonjunktur. 

 

När man intresserar sig för guld så kommer guldbolag upp som en naturlig variant av en guldinvestering. Men jag har insett på senare tid att sektorn är spridd när det gäller värderingar och det krävs att man läser på en hel del för att förstå branschen och de individuella bolagen. Dessutom korrelerar inte guldbolag riktigt med guld på samma sätt, och har en tendens att korrelera mer med aktier. När jag utvärderade olika portföljallokeringar kom jag fram till att guldbolag inte var ett bra komplement till guld, vilket jag nu fick bekräftat efter min senare investering. 

 

Om vi jämför avkastningen de senaste tio åren i guldbolag med en motsvarande i guld fås grafen nedan (guldbolag ETF GDX genom guld ETF GLD) och följande avkastning:

 

Avkastning senaste tio åren: Guld + 84 %, guldbolag -38 % (inkl. utdelningar)

Avkastning sedan toppen 2011: Guld -32 %, guldbolag - 60 % (inkl. utdelningar)

 

Oavsett ger det stor skillnad i förmån till att ha ägt guld istället för guldbolag de senaste tio åren. Dessutom är volatiliteten avsevärt lägre i guld än guldbolag. Under förra halvåret föll guld med -17 %, medan guldbolag (GDX) föll med -40 %. 

 

 

Trots den låga prestationen de senaste tio åren för guldbolagen så kanske det inte ger en rättvis bild då de genomgått en av de största björnmarknaderna någonsin. Nedan visas olika tjurmarknader sedan 1942 och som visar att det kan ge en bra avkastning framöver för guldaktier. Trots det kommer de att påverkas av övriga aktiemarknaden om vi ser en björnmarknad framöver. 

 

 

Vi har också sett momentum vända i guld och den har både brutit sin långvariga nedåtgående trend samt glidande 200-dagars medelvärde. På ett års sikt är guld fortfarande ner, men om vi kollar i år har guldet utvecklat sig lika bra som börsen. Det är som sagt ett bra komplement till både aktier och räntor, speciellt vid detta läge då räntorna är rekordlåga och börsen dyr. Rent guld kan också vara att föredra av denna anledning, då guldbolag är mer volatila och korrelerar med aktiedelen i portföljen i övrigt. Men kan ärligt säga att jag är dåligt insatt i guldaktier och insett att de är ganska komplexa, varpå jag sålde dem tidigare (utöver att mean reversion-caset är utspelat). Jämförde också ETF:erna IAU och GLD för guldposition och hittade denna genomgång som tyckte att IAU var att föredra för småsparare på grund av mindre positioner och lägre avgift.

 

Jag har nu tagit en liten position i IAU i form av inflationshedge och av liknande anledningar som nämns i denna genomgång om varför stora hedgefondförvaltare köper guld till sin portfölj. Jag har många gånger varit till och från just med att ha guld i portföljen, då det är en tillgång som inte ger mycket större avkastning på sikt, men i det klimat med rekordlåga räntor och rekorddyr börs tycker jag att det kan kännas vettigt med 5-10 % allokering till guld ändå. Guld har i de flesta allokeringar jag sett fungerat som ett riktigt bra komplement och kan komma att göra så framöver likaså.

 

För den som vill läsa mer om guld och guldaktier är CS Investing är en intressant sida. Han som bloggar där är en gammal student av Joel Greenblatt och riktigt dedikerad värdeinvesterare. Letar man runt på sidan finns det en massa bra material att komma åt. Förutom att skriva mycket om värdeinvesteringar har han skrivit mycket om just guld och guldaktier. Här är några länkar till hans inlägg om guld:

http://csinvesting.org/2016/12/22/poster-board-on-sentiment-a-contrarian...

http://csinvesting.org/2016/12/20/overconfidence/

http://csinvesting.org/2016/12/16/the-capital-cycle-junior-mining/

http://csinvesting.org/2016/12/03/where-to-search/

http://csinvesting.org/2016/11/17/when-no-one-wants-em-search-strategy/

http://csinvesting.org/2016/10/19/gold-is-the-worst-investment-in-history/

http://csinvesting.org/2016/10/18/seek-out-the-opposing-view-passive-inv...

http://csinvesting.org/2016/10/03/gold/

http://csinvesting.org/2016/09/02/the-mining-clock/

http://csinvesting.org/2016/08/30/perspective-on-the-gold-miners-managem...

Taggar (blogg): 
4 december 2016

Guld och guldbolag

För ett år sedan skrev jag mycket om guld och råvarurelaterade bolag och att det kunde vara intressant framöver. Tur nog hade jag rätt i den bedömningen och de har gått bra i år. Däremot, om vi kollar på guldet, så har den gått ner från sin topp i somras och börjar åter närma sig de nivåer vi såg tidigare i år, se grafen nedan. Många av de som tidigare tog guldpositioner, Druckenmiller och Carl Icahn bl.a. har meddelats sälja av mycket av dessa till fördel av börsen. Så frågan är vilket håll guld kan ta framöver?

 

 

Trots att guld endast är upp 12 % senaste året så är det ganska stor skillnad i värderingen på guldbolag. De stora bolagen, mätt i GDX, är upp med hela 50 %, medan de små bolagen (GDXJ) är upp med över 80 %, se nedan. Trots den stora uppgången är de nu ner med -30 % sedan toppen i somras och handlas på liknande nivå som maj i år.

 

 

Kollar vi skillnaden mellan guldbolag och guld är guldbolagen historiskt lågt värderade, nedan är GDX/GLD för senaste 10 åren.

 

 

Hur ska man då resonera om guld och guldbolag? Gamla hedgefondförvaltare så som Mikael Syding och Jesse Felder har senaste åren varit positiva till att ha en del guld i sin portfölj. Bloggar som Csinvesting och True Contrarian har också varit positiva (den sistnämnda sedan 2012, ständig goldbug där). Här är en bra genomgång om cykler i guldmarknaden och här är en sammanställning av Jim Rickards bok "The New Case for Gold". Kan också rekommendera Jim Rickards intervjuer på The Investors Podcast.

 

Så det är många som gör bra case för guld och att äga det framöver. Själv gillar jag kolla på relativa värderingen. Historiskt har det varit bra att ha en kombination av guld, aktier och långa samt korta räntepapper. Kollar vi på de senaste 5 åren vilka som gått bäst är det helt klart aktier och långa räntepapper. Då trenden brukar återgå till medlet, "mean reverse", på lång sikt bör det tala för kontanter/korta räntepapper och guld framöver. Därför tror jag att det kan finnas plats för guld eller guldbolag i portföljen på 5 års sikt.

 

Själv har jag byggt upp liten guldposition på senaste tiden. Den är inte stor men i den grad jag är trygg med att ha guld, jag gick nu i månadsskiftet från 2 % till 4 % av portföljen. Då positionen är liten valde jag att ha guldbolag istället, via ETF:erna GDX och GDXJ, då också de är historiskt lågt värderade mot guld. Just nu är min målallokering att ligga på ca 5 % i guldbolag. Visst kan man ha en större position, men med tanke på att det andra av mitt sparande, 30 % i trendföljande GMOM och 55 % i aktiestrategier, historiskt på sikt gett högre avkastning väljer jag inte att ha det. 

Taggar (blogg): 
27 augusti 2015

Köpt guld

Detta månadsskifte så köpte jag guld för månadens sparande. Detta är min första position i guld och det hamnade på 1120 USD per ounce. Min tanke är att min guldposition ska vara några procent av min portfölj, som hedge mot aktier och obligationer. Troligtvis kommer det att bli ett till inköp vid nästa månadsslut och då kommer ca 5 % av portföljen vara investerad i guld.

Inköpet skedde i ETF:en GLD, vilket nu kan ske ganska billigt via Avanza via deras nya mini-courtage. Det ska bli intressant att se hur utvecklingen blir i guld framöver, men det är en så pass liten position så att ett större fall inte gör mycket men en större uppgång gör desto mer. Säg att guld halveras i värde, då minskar portföljen med -2,5 %, men dubbleras guldet ökar portföljen med + 5 %. Nu får vi se om dessa ”gold bugs” prognoser blir sanning, eller om det fortsätter neråt.

I övrigt är jag ganska negativ till den framtida börsutvecklingen och vi får nu se om det blir en säljsignal enligt Dual momentum. Vi får se vad diverse börssignaler säger. Däremot kan vi få se en vändning och världskonjunkturen tar fart och börsen går mot nya höjder (t.ex. som 1998), men allt mer talar för en utveckling åt andra hållet. 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (112)
Nov (9)

Taggar