Investerarfysikern
Likes
734
Antal inlägg
1308
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
12 mars 2016

"A Conversation with Benjamin Graham" - 1976

En av de sista intervjuerna som Benjamin Graham gav (samma år som han dog) var med Financial Analyst Journal och heter "A Conversation with Benjamin Graham" (här är intervjun i sin helhet). Det innehåller lärdomar från hans 60-åriga erfarenhet av aktiemarknaden och är mer känt som där han medger att han tror på effektiv marknadsteori. För min egen del har jag länge hört talas om intervjun men aldrig läst om den, och fått för mig att Benjamin Graham i slutet av sitt liv inte rekommenderade att investera aktivt. Vad fel jag hade, Benjamin Graham har på ett superb sätt sammanfattat den insikt han själv fått efter sin långa karriär, vilket är också den inställning jag fått efter mycket efterforskningar i ämnet. På grund av detta förtjänar intervjun ett eget inlägg för det i stort sett sammanfattar en enorm mängd av kunskaper, erfarenheter och insikter som tagit många lång tid att inse.

 

I början av intervjun ger Graham sin bild över aktier och Wall Street som helhet där han pratar om att de ger bra avkastning över tid, men att det blir vilda prisfluktuationer på grund av personers inneboende behov att spekulera och spela. Han beskriver också de människor som jobbar på Wall Street som intelligenta, men att de inte har förståelsen för aktiemarknaden och aktier samt försöker göra saker som de är väldigt dåliga på, t.ex. att uppskatta priset på en aktie eller göra prognoser på kort eller lång sikt. Sen fortsätter intervjun om fonder och där han säger att det kommer vara få fonder som slår index på grund av marknadens inneboende natur men att investerare bör kräva åtminstone resultat nära index av en aktiv förvaltare, alternativt nöja sig med en indexfond.

 

Men sen kommer det intressanta, det om individuella investerare. Så här svarar Graham på frågan om individuella investerare vs institutioner:

 

Turning now to individual investors, do you think that they are at a disadvantage compared with the institutions, because of the latter's huge resources, superior facilities for obtaining information, etc.? 

On the contrary, the typical investor has a great advantage over the large institutions. 

Why? 

Chiefly because these institutions have a relatively small field of common stocks to choose from--say 300 to 400 huge corporations--and they are constrained more or less to concentrate their research and decisions on this much over-analyzed group. By contrast, most individuals can choose at any time among some 3000 issues listed in the Standard & Poor's Monthly Stock Guide. Following a wide variety of approaches and preferences, the individual investor should at all times be able to locate at least one per cent of the total list--say, 30 issues or more--that offer attractive buying opportunities. 

 

Detta är den stora skillnaden mellan individuella investerare mot institutioner och varför det är mer lämpligt att vid fondvalet nöja sig med en indexfond, då fonder generellt har mycket begränsade möjligheter att prestera bättre än index. En individuell investerare har större friheter att ha en mer koncentrerad portfölj och agera på klart bredare marknader än institutionerna. När Graham senare blir tillfrågad om råd till den individuella investeraren svarar han följande:

 

What general rules would you offer the individual investor for his investment policy over the years? 

Let me suggest three such rules: (1) The individual investor should act consistently as an investor and not as a speculator. This means, in sum, that he should be able to justify every purchase he makes and each price he pays by impersonal, objective reasoning that satisfies him that he is getting more than his money's worth for his purchase--in other words, that he has a margin of safety, in value terms, to protect his commitment. (2) The investor should have a definite selling policy for all his common stock commitments, corresponding to his buying techniques. Typically, he should set a reasonable profit objective on each purchase--say 50 to 100 per cent--and a maximum holding period for this objective to be realized--say, two to three years. Purchases not realizing the gain objective at the end of the holding period should be sold out at the market. (3) Finally, the investor should always have a minimum percentage of his total portfolio in common stocks and a minimum percentage in bond equivalents. I recommend at least 25 per cent of the total at all times in each category. A good case can be made for a consistent 50-50 division here, with adjustments for changes in the market level. This means the investor would switch some of his stocks into bonds on significant rises of the market level, and vice-versa when the market declines. I would suggest, in general, an average seven- or eight-year maturity for his bond holdings.

 

I stort sett; investera och inte spekulera, ha klara köp och säljpolicies och en utarbetat metod samt sprid riskerna genom diversifiering mellan tillgångsklasser. 

 

Sen kommer den delen som jag mest av allt gillar och i stort sett genomsyrar hela min investeringsfilosofi. Kortversionen: Övertänk inte, gör det som funkar, aktieinvestering är ett statistiskt bet: 

 

In selecting the common stock portfolio, do you advise careful study of and selectivity among different issues? 

In general, no. I am no longer an advocate of elaborate techniques of security analysis in order to find superior value opportunities. This was a rewarding activity, say, 40 years ago, when our textbook "Graham and Dodd" was first published; but the situation has changed a great deal since then. In the old days any well-trained security analyst could do a good professional job of selecting undervalued issues through detailed studies; but in the light of the enormous amount of research now being carried on, I doubt whether in most cases such extensive efforts will generate sufficiently superior selections to justify their cost. To that very limited extent I'm on the side of the "efficient market" school of thought now generally accepted by the professors. 

What general approach to portfolio formation do you advocate? 

Essentially, a highly simplified one that applies a single criteria or perhaps two criteria to the price to assure that full value is present and that relies for its results on the performance of the portfolio as a whole--i.e., on the group results--rather than on the expectations for individual issues. 

 

I stort sett säger Graham att man bör investera kvantitativt och att en djupare analys inte ger bättre avkastning. Snarare gör det så att investerare hellre avstår än att de investerar. Jag märkte det själv inte minst nu i början av året då jag gjorde några investeringar i bolag med okej nivå av belåning, bra F-score och P/B på runt 0,3. Jag visste att det var riskfyllt då de var djupt krisande bolag, men jag visste att om jag gör tillräckligt många sådana här investeringar så kommer det över tid ge bra avkastning. Aktierna gick sedan upp med mellan 30-150 % på 1-2 månader och jag hade väldigt stor tur i denna investering. Det intressanta är att nästan alla jag diskuterade dessa bolag tyckte de var intressanta, men för riskfyllda och ryggade tillbaka av oron i marknaden. Min gästanalys i Värdepappret fick till och med Gottodix att skriva ett långt makroinlägg om oljesektorn. Visst, det finns orosmoln för företagen, men oftast är de överskattade och det är just vad en simpel strategi inte bryr sig om. Därför tror jag likt Graham inte på en vidare djupare analys än att se om företaget verkar vara billigt eller ej (t.ex. billigt i form av bland de lägsta EV/EBIT på marknaden eller pris under NCAV), har bra karakteristik (F-score, låg belåning etc) och om sektorn verkar vara översåld (som råvaruaktier efter en 6-årig bear market). 

 

I slutet av intervjun rekommenderar Graham själv två olika sätt att investera för den individuella investeraren. Ena är att köpa net-nets aktier där han beskriver sin egen framgång med det och att det ger ca 20 % per år över tid. Den andra är att köpa bolag efter ett mått, så som kanske P/E under 7 eller utdelning över 7, lite likt de kvantitativa värdestrategier jag pratat om här på bloggen. I hans egna ord beskriver han det som:

 

I have every confidence in the threefold merit of this general method based on (a) sound logic, (b) simplicity of application, and (c) an excellent supporting record. At bottom it is a technique by which true investors can exploit the recurrent excessive optimism and excessive apprehension of the speculative public.

 

Helt enkelt är hans råd att hitta en simpel model baserad på historisk data, som är logisk och enkel att implementera. Det i stort sett exakt det de kvantitativa modellerna är där man efter olika värdemått köper de billigaste aktierna på aktiemarknaden och uppdaterar sen varje år. 

 

Graham, med över 60-årig erfarenhet på aktiemarknaden, fader till fundamentalanalysen, en av de största legenderna i investeringssfären och mentor till några av världens bästa investerare, kom till slut fram till att det bästa för den privata investeraren är att spara systematiskt efter sunda principer och beprövade system. 

Taggar (blogg): 
4 oktober 2015

Hitta sig själv som investerare

De senaste två åren då jag investerat har till stor del gått ut på att hitta sig själv som investerare. Kollar jag på andra aktiebloggare så är det många som tagit tid på sig att hitta sig själva som investerare. Lyssnade på Börspoddens intervju med George aka 40procent20år som sa att han började med daytrading och teknisk analys kring år 2000, något som kan låta förvånande med tanke på att han är en av de största inom just värdeinvesterings-communityt här i Sverige. Själv har jag försökt ha ett öppet sinne och letat efter de metoder som gått och de investerare som lyckats och försöka bearbeta detta, en approach som jag annars har här i livet. 

 

Det finns många olika sätt att tjäna pengar på börsen, allt från teknisk analys och daytrading till värdeinvestering eller ha en makrovy på investeringarna. Själv har jag testat på de flesta av dessa strategier och det är olika vad som passar en själv. Jag har nu flera gånger det senaste året försökt att trada kortsiktigt, men jag märker varje gång att det är inget som passar mig eller jag har tid med. Nu efter en veckas trading så känns det återigen inget som passar mig, trots att jag tror att det går att tjäna pengar på det om man väl lägger ner tid och energi. Jag kommer ha kvar lite i min tradingportfölj om jag hittar någon intressant trade, men kommer inte lägga så mycket mer energi på det.

 

Ett dilemma jag har är den tudelade bilden som aktiv på börsen mellan att vara en investerare och en spekulerare. En investerare ser jag mer som någon som köper något på lång sikt, medan en spekulerare är mer någon som köper på kortare sikt. Då det sker mycket spekulation på börsen så fungerar spekulativa strategier som momentumstrategier och det är en bra vetskap att ha. Däremot så strider det mot ens principer om man vill "investera". Ett exempel på det är att jag hittat en flertal intressanta bolag som jag vill köpa och anser är prisvärda, men har svårt för att köpa då vi är i en nedåtgående trend på börsen. Därför har jag skapat olika mekaniska system för att kunna parera detta, men då dessa strider mot varandra så blir det lite svårt. T.ex. i dagsläget så säger dual momentum att man inte ska äga aktier, medan jag har som princip i min långa portfölj att alltid äga aktier och köpa oavsett läge. 

 

En lösning jag tänkt på i lägen som nu är därför att göra en insättning i den strategi man är bekväm med för tillfället. Det kan tyvärr bli lite att springa efter haren och kan vara negativt för avkastningen, men det kan fungera bra om man har flera bra beprövade strategier. Om man t.ex. i dagsläget tror att börsen kan gå ner -30 % till inom ett år så kan det vara säkrast att sätta in pengarna i en dual momentum-portfölj där nedsidan är begränsad. Det som är bra med detta är att man inte gör dumma beslut med resten av innehavet, utan bara insättningarna vilket ger en marginell påverkan på avkastningen. Själv är jag just i detta dilemma och känner att det är det mer säkra alternativet, även om vi nu kan vara i en tillfällig botten och börsen sticker iväg upp. Själv känns det bättre att vara avvaktande i dagsläget och känna av vilket håll börsen tar innan man börjar köpa aktier igen, oavsett om vi är på väg upp eller ner.

 

Själv föredrar jag bilden av att vara långsiktig och investerare i aktier. Därför är allt innehav i enskilda aktier alltid investerad i börsen (dual momentum använder indexfonder). Jag gillar verkligen värdeinvestering och nästan alla mina investerarförebilder är värdeinvesterare eller liknande. Jag förstår varför de flesta aktiebloggarna i Sverige kör på buy-and-hold då det är enkelt och bekymmersfritt. Därför använder jag det i min långa portfölj, där jag endast köper bolag där jag vill vara "delägare" på lång sikt. Jag kan också tipsa om ett riktigt bra inlägg om Charlie Mungers syn på kapitalallokering:

http://25iq.com/2015/10/03/a-dozen-things-ive-learned-from-charlie-munge...

 

Så lite frågor till mina läsare: Hur agerar ni vid en fallande börs som kan falla ytterligare? Hur är ni på börsen, är ni traders eller investerare? 

Taggar (blogg): 
22 augusti 2015

Plan för investeringar i höst

Ni som läst min blogg ett tag vet att jag har haft en ganska bearish hållning till börsen sedan juni. Allt mer talar för nedgång och det jag skriver i detta inlägg hade jag tänkt skriva för en vecka sen, den senaste veckans nedgång bekräftar nu trenden. Den amerikanska börsen hade sin sämsta börsdag sedan 2011 igår, riskfyllda krediter har sålts av och oljan går fortsatt ner:

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-20/asian-futures-fall-ami...

 

Guldet går fortsatt upp av dessa rörelser och är nu upp + 9,5 % i årstakt (i SEK) mot + 14,6 % för börsen här i Sverige. När guld gått bättre än börsen det senaste året brukar det historiskt sett vara bra att byta. Jag har länge funderat på att investera en liten del i guld och kommer nu att ta små positioner i och med månadsinsättningarna de kommande månaderna. 

 

För dual momentum/enkla fondportföljen som nu ligger investerad i S&P 500 börjar det bli dags att gå över till räntor. Detta sker då S&P 500 har gett lägre avkastning än 3-månaderns statslåneränta senaste året vid månadsslutet, vilket är ungefär - 1 % från dagens värde. Så faller S&P 500 med -1 % till månadsskiftet så går jag över till räntor. I detta fall blir det korta räntor, även om det är långa räntor i Antonaccis modell. Detta då denna modell är testad under den 40-åriga bullmarket som funnits i obligationer, vilket gett långa räntor fördel. Däremot tror jag på att vi kan se en 30-årig bear market i obligationer som skedde under 1930-1960-talet där korta räntor gav mycket bättre avkastning än långa. Visst, långa räntor kan gå upp vid ett börsfall, men jag ser alldeles för många risker där i dagsläget.

 

Globala index som MSCI ACWI inkl utdelningar har gett en negativ avkastning på -6,5 % i USD det senaste året, vilket redan indikerar en säljsignal enligt absolut momentum. Nu får vi se om det spiller över till USA också. Vi är nu ner snart - 15 % sedan toppen här i Sverige och under lägsta nivån för juli. Det ska bli intressant att se vad september bjuder på, men enligt statistik från börsräven Kavastu så ger denna månad en negativ avkastning på - 10 % i snitt under en bearmarknad:

http://playdirekt.se/2015/08/21/2015-08-21-borsraven-kavastu-intervjuas/

 

Jag har som princip att inte röra befintliga innehav i mina strategier utan justerar endast mina insättningar. Då mina långa aktieportföljer är överviktade så kommer främst insättningarna ske i dual momentum, korta räntor och guld i höst. Min nuvarande fördelning är 20 % räntor, 44 % aktieportföljer och 36 % dual momentum (SPP USA) (totalt 80 % aktier). Vid en eventuell säljsignal i dual momentum kommer jag då vara investerad till 44 % i aktier och låta detta gå ner till 40 %. 

 

Vid månadsskiftet kommer jag också omallokera mina kvantitativa portföljer då dessa blev lite felallokerade från början. Då kommer jag också starta min kvartalsvisa rullande schema av kvantitativa portföljer där jag gör insättning och omallokering i en portfölj per kvartal. I dagsläget har jag två testportföljer och enkla aktieportföljen som kommer att allokeras om i det nya schemat. Som det ser ut nu så kommer augustiportföljen vara Trending value från "What works on wall street", novemberportföljen vara Deep value (EV/EBIT) från "Deep value" av Carlisle och februariportföljen kommer att vara enkla fondportföljen (EV/EBIT + momentum). Majportföljen är ännu ej bestämd, men jag har ett tag tills dess att reflektera över vilken den blir. Alla dessa tre portföljer testas i detta inlägg och det visar sig att efter att ha räknat med en avgift på 1,5 % per år så ger dessa en avkastning bättre än de bästa fonderna: 

http://www.quant-investing.com/blogs/general/2014/05/12/a-simple-ration-...

Där framgår det också anledningen till varför jag vill ha flera portföljer, då alla dessa trots likvärdig avkastning på sikt går olika bra olika år och olika bra på olika marknader. En annan intressant observation är att man om man ska köpa fonder ska man köpa fonder med trädnamn, efternamn eller innehålla "value" i namnet.

 

Nu får vi se om vi kommer se en rysande börshöst. Det känns som att börsen kommer rekylera lite under kommande vecka, men på sikt tror jag det fortsätter trenda nedåt. Det börjar blåsa upp motvind och mönstret i både Sverige och USA ser rysande likt ut tidigare börstoppar. Både under 2000 och 2007 så gick USA-börsen sidledes i lite mer än ett halvår innan den föll, på samma sätt som nu. Fallet nu liknar det som skedde i september år 2000 och januari år 2008, ett fall på ca -10 % ett halvår efter världens andra börser börjat falla och som man kan säga inledde bear-marknaderna i USA. Det var också då dödskorsen sattes, liksom kan hända nu. Nu får vi se om detta fortsätter in i september. 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (112)
Nov (9)

Taggar