PerPenning
Likes
259
Antal inlägg
641
Följare
53
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Tid är pengar, pengar är makt, makt över din tid! För vad är pengar om du saknar tid att använda dem? Får du verkligen ut tillräckligt per penning spenderad? Jag är en knappt femtio år gammal pappa och make med två barn i skolålder, villa, bilar, amorteringar och kostnader - ganska lik många andra i det hänseendet. Vad Per däremot under senare år har insett är att en privatekonomi med mer trygghet, utrymme och frihet är något värdefullt att sträva mot. Många mer än Per behöver sätta sig ned och fundera igenom vilka prioriteringar som är viktigast och vilka som egentligen inte spelar någon roll. För egen del har Per insett att det värdefullaste han äger - tiden - byter han bort mot pengar. Dessa pengar är därför synnerligen värdefulla. Per vill att de ska ge god utväxling - han vill ha mer nytta och glädje per penning spenderad.
Kontakt email

RSS

RSS feed
1 juli 2013

Skuldfri snabbt

Nu närmar sig årets sommarsemester. Det känns bra även om vädret så här långt inte signalerat om några bestående högtryck. Då familjen Penning valt att semestra i Sverige i år som hoppas vi på mer sol och värme framöver.

Inför semestern så har jag plitat ihop en amorteringsplan som jag här överräcker som en sommargåva. Den falska myt som säger att det inte är lönt att amortera blir därmed definitivt avväpnad. I vårt avlånga land är det numera svårt att köpa sig en härd utan att belåna sig rejält. Det är till och med så att många känner att det är fruktlöst att amortera av på sina lån - de minskar ju knappt ändå. Men det finns hopp - min egen lilla amorteringsplan som du kan ladda ned här hos mig. Den hjälper dig att bli skuldfri - enkelt och snabbt. Ja, relativt snabbt, vill jag tillägga. För visst är det lönsamt att amortera bort sina skulder?

För det går att bli skuldfri med en stringent plan som du ser till att följa. Familjen Pennings egen ambition är just detta - att bli helt skuldfria på 15 år. Och då talar vi om ett bolån på 2,6 miljoner kronor. Hur är det möjligt? Jo, men en plan som genomförs. Att inte ha någon skuld alls på sin bostad en vacker dag är en sund strategi.

Ladda ned excelfilen och ta en titt. I de exempelvärden jag lagt in så finns det tre lån på totalt 543 500 kronor. Du lägger in dina egna siffror, naturligvis. Du matar också in ett uppräkningsbelopp på amorteringen, i exemplet är detta belopp 200 kronor. Detta är de pengar som du höjer din amorteringstakt med vid varje årsskifte - som jag ser det är detta en del av en årlig löneförhöjning. Ytterligare en ruta finns att fylla i och det är den initiala amorteringen, i detta exempel 1000 kronor. Notera att det är de 'svarta' siffrorna som ska ändras, allt i blå färg kalkyleras.

I mitt excelark finns 20 kolumner motsvarande 20 år. I exemplet amorteras alltså en tusenlapp per månad vilket vid genomsnittsräntan på 5% ger en månatlig besparing på 50 kronor efter år ett. Denna femtiolapp läggs ovanpå amorteringen år 2 samt uppräkningsfaktorn vilket ger en amortering på 1 300 kronor. 

Kalkylen innebär alltså en ökning av amorteringen över tiden men som till viss del sparas in i den minskade räntekostnaden. I exemplet blir räntekostnad plus amortering 3 214 kronor år ett och 5 589 kronor år 14 då lånet är betalt - det ser vi genom att lånet blir negativt i kolumn 15.

Detta är en inspirationskalkyl - den visar tydligt och enkelt att det inte är omöjligt att bli skuldfri genom en god planering. Även relativt stora lån är hanterbara över en tjugoårsperiod. Det är viktigt att inte ge tappt utan att följa sin plan. Jag anser att min kalkyl ger dig utrymme till både att bo och att leva samtidigt.

Kalkylen är fri att använda och modifiera enligt eget huvud. Exempelvis kan man ju ta med ränteavdrag och kanske lägga på som en extra amortering? Kanske du tror på en genomsnittsränta på 6 procent?  
 

Glad sommar!

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (40)

Taggar