PerPenning
Likes
259
Antal inlägg
641
Följare
53
Medaljer
0
Stad
Lund
Om användaren
Tid är pengar, pengar är makt, makt över din tid! För vad är pengar om du saknar tid att använda dem? Får du verkligen ut tillräckligt per penning spenderad? Jag är en knappt femtio år gammal pappa och make med två barn i skolålder, villa, bilar, amorteringar och kostnader - ganska lik många andra i det hänseendet. Vad Per däremot under senare år har insett är att en privatekonomi med mer trygghet, utrymme och frihet är något värdefullt att sträva mot. Många mer än Per behöver sätta sig ned och fundera igenom vilka prioriteringar som är viktigast och vilka som egentligen inte spelar någon roll. För egen del har Per insett att det värdefullaste han äger - tiden - byter han bort mot pengar. Dessa pengar är därför synnerligen värdefulla. Per vill att de ska ge god utväxling - han vill ha mer nytta och glädje per penning spenderad.
Kontakt email

RSS

RSS feed
3 juni 2013

Studie i skuldkvot

Som vissa av er vet så flyttade vi för snart två år sedan till ett betydligt dyrare hus. Högre lån och därmed mer ränta att betala men samtidigt blev omkostnader så som jobbresor och drift lägre. Men sådant tas inte hänsyn till i en skuldkvot så det får jag lämna därhän. Detta inlägg handlar dels om vår familjs skuld- och räntekvot men också om några andra familjer.

Så, låt oss börja. När jag räknar på 2012 års inkomster så landar vår skuldkvot på en förfärligt hög procentsats - 366 %. Våra lån är alltså 3,66 gånger högre än vad vår nettoinkomst är på årsbasis. Detta är på tok för högt, både enligt oss själva och Riksbanken, och därför amorterar vi ganska ihärdigt. Enligt min kalkyl minskar vår skuldkvot innan årets slut till 357 %. Med samma amorteringstakt som idag når vi Riksbankens mål på max 200 % i skuldkvot om elva år. Så blir dock inte fallet eftersom vi ökar vår amorteringstakt varje år. Vår räntekvot är idag 11%.

Ser detta otäckt ut? Ja, det tycker jag själv. Men inte är vi värst ute, det är helt tydligt. Vi är 46 år gamla och har en god möjlighet att bli skuldfria tills pensionen.

Mitt första studieobjekt, familjen Pensionärsson, lät bli att bli skuldfria i tid. Familjen består av Ida och Emil, båda 67 år gamla. De båda bor i villa och är pensionerade. Deras sammantagna årsinkomst är 626 000 kronor vilket per månad ger dem 43 000 efter skatt. De har ett lån på villan som är 1 565 000 kronor på vilket de betalar 3 920 kronor per månad i ränta. Familjen har en god ekonomi just nu då de lyfter pensionsförsäkringar och tjänstepension, något som dock med tiden ebbar ut. Jag anser att det är bra att vara skuldfri innan pension. Det ger en trygghet som inte ska förringas. Att ha 39 000 kronor över efter bolåneräntan är betald måste anses bra efter arbetslivets slut. Skuldkvoten är 305 % och räntekvoten 9 %. Huruvida familjen amorterar är oklart.

Familjen Ågren består av 2 vuxna och två barn. Föräldrarna Ågren är mitt i arbetslivet och är 42 år gamla, bor i villa och har två bilar. Deras sammantagna inkomst är 873 000 kronor per år vilket ger 53 000 kronor netto per månad. Bolån och kreditlån uppgår till 4 534 000 kronor som genererar 11 400 kronor i månatlig ränta. Om familjen amorterar är oklart men att det finns 'råd' till semesterresor, motorcyklar och nöjen är tydligt. I dagsläget är familjen Ågrens räntekvot 21 % och skuldkvoten hela 712 %. Familjen Ågren lever ganska riskabelt. Vid förlust av arbete eller vid sjukdom kan det bli tufft att upprätthålla levnadsstandard, eller rättare sagt den levnadsstandard som man valt. Samtidigt så finns det tid att rätta till det. Frågan är om viljan finns?

Läs även andra bloggares åsikter om SkulderLånPrivatekonomiintressant?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (40)

Taggar