Sparaklokt
Likes
212
Antal inlägg
512
Följare
46
Medaljer
0
Om användaren
36 - årig oberoende privatsparare, som har ett genuint intresse för finans, ekonomi och aktier. Ogillar finansbranschens girighet och därför försöker jag sparaklokt. Målet är att delvis eller helt leva på mina passiva inkomster i form av utdelningar, som är uppnått till 12% just nu.
Kontakt email

RSS

RSS feed
14 augusti

Köper Fabege, Wallenstam, Hufvudstaden o Atrium Ljungberg

 

Idag köpte jag lite Fabege, Wallenstam, Hufvudstaden och Atrium Ljungberg. Nedan kan ni se en sammanställning med användbara Nyckeltal, som jag tycker är viktiga. Har valt just dessa bolag, för att de är stabila och har låg belåningsgrad. Flera av dem är också familjeägda och därmed starka aktieägare.

På senaste tid har Castellum blivt en aning dyrare än de andra bolagen. Excelarket kommer hjälpa mig med att värdera och jämföra aktierna snabbare. Vid värdering av Aktiekurs/EPRA NAV och Aktiekurs/EPRA EPS har jag tagit hänsyn till den kvarvarande utdelningen.

Jag tycker det är synd att Hufvudstaden och Wallenstam inte anger nyckeltalet för EPRA EPS och varför vet jag inte.

Drygt 30% av min aktieportfölj är fastigheter när jag drar bort likvida medel, är ganska sunt och jag börjar verkligen gilla sektorn väldigt mycket ur investeringsaspekt. Vare sig värdet (EPRA NAV) av fastigheterna sjunker, kommer intäkterna i form av hyror (EPRA EPS) ticka in varje månad. Jag räds inte av högre räntor, som många andra gör.

 

Definitioner på nyckeltalen;

Belåningsgrad - Andelen skulder delat med fastigheternas värde. Belåningsgraden används för att se den finansiella risken.

Snittränta - Snitträntan på de räntebärande skulderna.

EPRA  - European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa, som bland annat sätter standards avseende den finansiella rapporteringen.

EPRA EPS - Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt är beräknat utefter EPRA.

EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde är beräknat utefter EPRA.

Aktiekurs/EPRA EPS - är lik P/E talet. Visar hur många årsvinster som i det här fallet är EPRA EPS man betalar för aktien. 

Aktiekurs/EPRA NAV - är lik P/B talet. Visar hur mycket man betalar för substansvärdet. Om det är en rabatt eller en premie. Ju lägre desto bättre. 

 

 

 

Taggar (blogg): 
25 juli

Nyckeltal Fastighetsaktier

 

Jag har gjort ett excel blad med intressanta nyckeltal på vissa fastighetsaktier. Castellum, Hufvudstaden, Fabege, Atrium Ljungberg och Wallenstam. Sektorn är bland de viktigaste för mig inom investering och jag har blivit mer och mer intresserad av det.

 

Definitioner på nyckeltalen;

 

Belåningsgrad - Andelen skulder delat med fastigheternas värde. Belåningsgraden används för att se den finansiella risken.

 

Snittränta - Snitträntan på de räntebärande skulderna.

 

EPRA  - European Public Real Estate Association, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europ, som bland annat sätter standards avseende den finansiella rapporteringen.

 

EPRA EPS - Förvaltningsresultat efter avdrag för nominell skatt är beräknat utefter EPRA.

 

EPRA NAV - Långsiktigt substansvärde är beräknat utefter EPRA.

 

Aktiekurs/EPRA EPS - är lik P/E talet. Visar hur många årsvinster som i det här fallet är EPRA EPS man betalar för aktien. 

 

Aktiekurs/EPRA NAV - är lik P/B talet. Visar hur mycket man betalar för substansvärdet. Om det är en rabatt eller en premie. Ju lägre desto bättre. 

 

Längst ner i arket hittar ni hur mycket jag äger av aktien och till vilket genomsnittkurs. Aktiekursen ändras automatiskt och har 20 min fördröjning via google.

 

Kommer att komma tillbaks till inlägget och analysera/kommentera nyckeltalen lite närmare senare.

 

 

 

Taggar (blogg): 
23 februari 2016

Börsnoterade fastighetsbolag

Tänkte dela med mig en bild ur Castellums årsredovisning, som är användbar vid analys och köp vid fastighetsbolag. 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (177)
Nov (11)

Taggar