Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Bokslutsrapport 2016 Fortum

Bokslutsrapporterna ramlar just nu in i en strid ström. De brukar vara roligare än de andra kvartalsrapporterna då man nu får reda på vilken utdelning som aviseras.

För Fortums del så ligger den kvar på 1,10 euro/aktie. Det var väl ganska väntat då man har en en god finansiell ställning efter att ha gjort goda vinster av försäljningar av nät. Det man dock lider av nu är låg intjäningsförmåga. El-efterfrågan och el-priset är inget att hurra för om man är producent. Det var heller inte så länge sedan man fick boka kostnader för nedmontering av svensk kärnkraft. Oskarshamn 2 började avvecklas 2015 och Oskarshamn 1 ska stängas i år.

Vinsten för 2016 landade på 0,56 euro/aktie vilket inte är någonting att hurra för. Utdelningen kommer alltså främst komma från redan intjänade pengar i kassan.

Den ryska satsningen har verkat "stabiliserat" sig, men relativt sett så har den ökat i betydelsen i år. Ca 30% av rörelsevinsten härrör från Ryssland. Den ryska satsningen ökar risken markant i bolaget. Även om kraftproducenter ständigt är utsatt för hög politisk risk i och med den reglerade affärsverksamheten så utgör en så pass stor exponering mot ett land och marknad som Ryssland en extra varningslampa . Köper man, eller håller man, Fortum så bör man ha koll på detta och inte tro att Fortum är någonting som bara handlar om Sverige och Finland.

Jag tycker det är svårt att sia om Fortums framtid. På minussidan så är det främst den nuvarande intjäningsförmågan och exponering mot Ryssland. På plussidan att potentialen att tjäna mer finns där och den goda finansiella ställningen.

Rapporten ger mig egentligen inte några direkt ledtrådar eller vägledning kring hur bolagets framtid kommer bli. Ett bolag som Fortum bör kunna avkasta strax över 10% på det egna kapitalet och med bibehållen god soliditet över tid, men man är inte där nu. Tillväxtspotentialen är låg (man pratar om en tillväxspotential på 0,5% i Norden per år) så ökad vinst behöver främst komma ifrån förbättrade marginaler. Marginaler som behöver komma från högre el-priser eftersom produktionskostnaderna är förhållandevis fasta så där går det inte göra så mycket. Visst kan man tänka sig att förvärv kan driva en del vinsttillväxt också men det blir ändå samma sak där. Intjäningsförmågan kommer hänga ihop med el-priset.

Ser man på ett par års tid så landar man alltså i att framtiden hänger på elpriset. Elpris, liksom väder, kan jag ej sia om. Det enda jag vet är att det brukar variera.

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar