Spartacus
Likes
161
Antal inlägg
624
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Jämförelse Kameo, ToBorrow, Lendify och Mintos

Här en översiktsjämförelse med några låne-P2P tjänster som man kan investera i lån via. Fokuserar i detta inlägg på lån i SEK via de fyra aktörerna Kameo, ToBorrow, Lendify och Mintos.

 

 

Kameo grundades 2014 och erbjuder förmedling av fastighets och företagslån både i NOK som i SEK. I nuläget och för jämförelsens skull bara tittat på lånestocken i SEK.

Man väljer att acceptera låneerbjudanden som finns på sidan eller ej. Först till kvarn gäller.

Under 2017 har den genomsnittliga räntan man erhållit på lån i SEK varit 9,71%

Det inkluderar då lån mellan A-D i riskklassificering samt även företagslån helt utan ställd säkerhet. Risken kan med andra ord vara väldigt hög. Mig veterligen har dock ingen låntagare (med lån i SEK) gått i konkurs.

Tillgången på lån definierar jag som låg. Det är svårt att bygga en diversifierad lånestocksportfölj enbart genom att använda Kameo. Under 2017 avslutades och fulltecknades enbart 26 st lån i SEK.

För 10.000 kr kan man få diversifiering på 20 lån då minimumbeloppet är 500 kr. Tecknar man nästan allt som erbjuds i SEK så tar det i snitt 10 månader. Det tar m.a.o. lång tid att bygga en diversifierad portfölj i SEK.

Det finns ingen sekundär marknad och därmed ingen möjlighet att göra en tidig exit.

Det finns ingen möjlighet till autoinvest utan man måste sköta det manuellt.

Kameo skickar uppgifter till Skatteverket så ränteinkomsterna finns förtryckta i deklarationen.

Kameo Sverige AB har ej redovisat någon vinst än. Soliditeten ligger på ca 20% (2016). Det är inte Kameo man har eventuell fodran mot utan låntagaren i sig.

 

ToBorrow grundades 2013 och erbjuder förmedling av företagslån i SEK.

Man får välja vilken ränta man vill begära från olika låntagare och den med lägst ränta (tills lånebeloppet nås) under ”auktionstiden” får låna ut pengarna.

Under 2017 har den genomsnittliga räntan man erhållit varit 7,61%. ToBorrow själva anger att den genomsnittliga räntan från start räknat till dags dato är 8,7%.

Det inkluderar då lån mellan A-C i riskklassificering. I teorin en lägre risk än via Kameo. Mig veterligen har tre låntagare gått i konkurs. De bar riskklassificeringen B, B och C och räntan som begärdes av dem var från 9 % och uppåt. 3 st av 122 st fulltecknade lån blir ca 2,5 % av antalet låntagare. Jag vet ej om det förekom eller hur stora eventuella kreditförlusterna var.

Tillgången på lån definerar jag som låg. Det är svårt att bygga en diversifierad lånestocksportfölj enbart genom att använda ToBorrow. Under 2017 avslutades och fulltecknades enbart 32 st lån.

För 10.000 kr kan man i teroin få diversifiering mot 100 lån vilket är en god diversifiering. Dock så skulle det ta ca 3 år att bygga en sådan lånestocksportölj med nuvarande årlig tillgång på lån.

Det finns ingen sekundär marknad och därmed ingen möjlighet att göra en tidig exit.

Det finns möjlighet till autobud och låta systemet automatiskt bjuda på nya projekt. Man kan aktivera inställningar som gäller olika riskklassificeringar och ange olika räntor man vill begära i auktionsprocessen.

ToBorrow skickar uppgifter till Skatteverket så ränteinkomsterna finns förtryckta i deklarationen.

ToBorrow AB har ej redovisat någon vinst än. Soliditeten ligger på ca 33% (2016).

 

Lendify grundades 2014 och förmedlar lån till privatpersoner.

Man kan välja att investera manuellt eller sätta upp ett autoinvestkonto.

Vid ett stickprovsurval blev den genomsnittliga räntan 5,02 %. Urvalet gjordes på 60 st lån med 10 från varje riskklass.

Det inkluderar då lån mellan A-F i riskklassificering. Enligt Lendify själva så utgör den genomsnittliga kreditförlusten hos dem 1 %. När jag tittar runt på Andrahandsmarknaden och försöker uppskatta hur många ärenden som flaggas som ”inkasso” så hamnar det på ca 4 % av lånen. Hos Lendify (om man investearer via autoinvestkonto) finns en kreditförlustfond som ska täcka upp för eventuella kreditförluster

Tillgången på lån definierar jag som ok.  Det går bygga en diversifierad lånestocksportfölj på ganska kort tid via autoinvest och Andrahandsmarknaden. På Andrahandsmarknaden finns i skrivande stund över 200 konton till salu med mellan 1 och 135 lån i varje.

För 10.000 kr i ett autoinvestkonto kan man få exponering mot 40 lån vilket är en ok spridning, till att börja med.

Det finns som sagt en sekundär marknad, Andrahandsmarknaden, så det finns möjlighet att göra en tidig exit. De flesta lånen säljs dock till premium (försäljningspriset överstiger det utstående kapitalet på fordringarna). Som jämförelse till angiven ränta ovan så är snitträntan 6,31 %, för de sex största lånstocksportföljer på Andrahandsmarkanden. Dock inkluderar de i regel fler lån med högre riskklassificering än det jämnt viktade stickprovet ovan.

Det finns som sagt möjlighet till autoinvest så det mesta kan skötas automatiskt. Kanske förordas autoinvest då det är svårt att bygga en lånestock manuellt i Lendify samt att portföljen då får tillgodogöra sig kreditförlustfonden.

Lendify skickar uppgifter till Skatteverket så ränteinkomsterna finns förtryckta i deklarationen.

Lendify har ej redovisat någon vinst än. Soliditeten ligger på ca 20 % (2017-04). Man har dock inte fordringar gentemot Lendify utan de egentliga låntagarna. Om något händer med Lendify så har Lendify avtal med Lindorff att ta över.

 

Mintos är en P2P plattform som lanserades 2015. AS Mintos Marketplace huvudsäte är Riga, Lettland. Mintos är i grunden inte ett lånebolag utan det är istället en marknadsplats där investerare och olika lånebolag kan mötas. Ett 40-tal olika lånebolag finns i nuläget på marknadsplattformen. Olika lånebolag erbjuder olika sorters lån att investera i. Flera sorters valutor och i olika länder. I denna jämförelse riktar jag in mig på lån i SEK.

I nuläget finns det ett bolag på Mintos som erbjuder SEK-lån. Aasa Kredit. Aasa Kredit erbjuder i Sverige lån mellan 10.000 och 50.000 kr till låntagare. Den effektiva räntan är generellt hög gentemot låntagare och tangerar 40 %.  Aasa Kredit Sverige registrerades 2012 och ingår i Aasa Group (Polen och Finland är de största marknaderna för Aasa Group) som ägs av det Luxembourgbaserade Supernova som har låneverksamhet i flera länder.

På Mintos kan man välja investera manuellt eller sätta upp automatiska portföljer. Det är t.ex. möjligt att sätta upp en automatisk portfölj som bara investerar i SEK-lån.

Räntan som erbjuds för Aasa SEK-lån är 13 %. Löptiden är ca 2 år.

Någon riskklassificiering finns ej. Däremot finns en s.k. återköpsgaranti. Det vill säga Aasa återköper lånet om låntagaren inte kan betala efter 60 dagars försening (= default). Detta låter ju jättebra men man ska komma ihåg att det gäller ju bara så länge Aasa själv vill och kan detta. Det är m.a.o. viktigt att kolla upp hur solvent Aasa är i praktiken. Det betyder ju också att när ytterligare straffränta på straffränta ska betalas och fodran eventuellt ska skickas till inkasso så tar Aasa hand om de inkomsterna och hanterandet då investeraren är ”utköpt” från det hela.

Tillgången på lån definierar jag som ok från Aasa. Mellan 100 och 200 lån i SEK så vitt jag sett har alltid funnits att investera i den korta tidsrymd jag kikat. Mintos som helhet erbjuder tusentals men då kliver vi utanför SEK-komfortzonen. Mer om det en annan gång.

För 10.000 kr kan du investera i 100 olika lån vilket är en god riskspridning. Minsta belopp är nämligen 100 kr. Med antalet lån som finns går det också fort att komma upp i det antalet. Det erbjuds även i regel mellan 50 och 100 lån i SEK från Aasa på den sekundära marknaden. I praktiken så hänger dock betalningsförmågan troligen på Aasa´s egna betalningsförmåga. På så sätt blir 100 låntagare ändock bara som en exponering mot 1 aktör. 2017 gick ett av lånebolagen på Mintos ned för räkning. Även om siffror på pappret ser bra ut så kan oegentligheter dyka upp. Inte minst i unga bolag och branscher som snabbt växer och där pengarna flödar. Värt att tänka på så att man är klar över riskerna.

Den sekundära marknaden är väldigt stor på Mintos som helhet. Finns allt från de med väldigt stor rabatt till de som säljs till premium. För SEK-lånens del brukar det oftast vara en liten, liten premium (försäljningspriset överstiger det utstående kapitalet på fordringarna).

Det finns som sagt möjlighet att sätta upp en eller flera automatiska portföljer.

Mintos skickar inga uppgifter till Skatteverket så man måste själv deklarera ränteinkomsterna.

Aasa Kredit Sverige har inte redovisat vinst än och redovisade 2016 en negativ soliditet. Det verkar dock vara så att man först 2017 fick licens och började med egentlig verksamhet och kreditgivning i Sverige. På Mintos började man lista sina SEK lån ganska nyligen. Får helt enkelt vänta och se kommande årsredovisningar. Koncernmoderbolaget Supernova hade vid halvårsskiftet 2017 en soliditet på 29% och redovisar vinst.

 

Har du någon erfarenhet av nämnda aktörer och i så fall vad är den?

 

(Obs! Länken till Mintos ovan (eller denna länk) är en affiliate-länk så registrerar man sig via den får man som ny investerare upp till 1 % av det man som ny användare investerar de första 90 dagarna. Tänkte det kunde vara intressant för nyfikna läsare.

Vill man testa ytterligare en internationell P2P tjänst finns även ViaInvest. ViaInvest erbjuder korta konsumentlån i EUR i några euro-länder. Om du vill prova ViaInvest kan du registrera dig här.)

Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar