Spartacus
Likes
161
Antal inlägg
624
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed

Blogg

Too big to fail

Too big to fail, eller på svenska för stor för att misslyckas, är ett tankekoncept att vissa verksamheter helt enkelt är för stora för att kunna misslyckas. Eller för viktiga p.g.a. sin storlek för att tillåtas falla.

Det kan handla  om globala storbolag som man tänker sig har en så pass dominerande ställning att de inte kan misslyckas, men ofta handlar det om banker eller finansiella institutioner som p.g.a sin storlek "inte får falla".

Begreppet sägs härstamma från 80-talet och den amerikanske kongressmannen McKinney. Nationalekonomer träter ibland om huruvida det ska finnas verksamheter som ska få vara "too big to fail" utifrån ett regulatoriskt perspektiv (d.v.s. om stater ska gå in och skydda dem) eller om det skapar mer skada än nytta. Förespråkarna brukar mena på att det skapar större stabilitet i det ekonomiska systemet. Motståndarna att det skapar onödiga risktaganden. 

Begreppet fick förnyad auktualisering vid Finanskrisen med dess efterspel. Centralbankers intervenering kan man också se utifrån ett "too big to fail" perspektiv. En personlig reflektion är att om någonting är "too big to fail" så kanske det är "too big"? I alla fall då det gäller verksamheter i en konkurrensutsatt marknadsekonomi.

Hur som helst. Konceptet är intressant utifrån ett investerarperspektiv eftersom det ofta finns där i bakhuvudet. En del investeringar görs ju, rätt eller fel, på basis av att man tänker sig att verksamheten är allt för viktig för att tillåtas falla om det går åt pipan. Det kan kanske gälla en tysk bank, det kan kanske gälla preferensaktier i ett flygbolag eller någonting annat.

Det jag tror man ska vara uppmärksam på är att risken är att man faktiskt får rätt några gånger och därmed stärks i sin  tro att "kalkonen alltid blir fetare och fetare" och därmed ökar sin positionering rejält till nästa gång man gör en liknande investering. Kanske går det även då, kanske inte.

Jag tror att man inte ska överdriva positioner i "to big to fail" investeringar bara för att man är övertygad om att de är just det. En dag kan faktiskt hända att kalkonen skickas till slakt.

Hur ser du på "too big to fail"?

Taggar (blogg): 
Fantastiska Farbror Fri's picture
306
1413
64
0
Fantastiska Far...

Utifrån ett samhällsperspektiv är ju detta ett problem då staten kan tvingas kliva in och stödja tillexempel en banke (eller ett flygbolag) därför att deras undergång skulle drabba så många andra än just själva bolaget. Detta då man erbjuder en form av infrastrukturtjänster utan vilka de andra verksamheterna (oförskyllt) går under. 

Samtidigt finns det ju inget som säger att staten inte helt väljer att kliva in och ta över aktiemajoriteten i banken eller flygbolaget som "betalning" för räddningen och då hjälper det inte dig som aktieägare som ändå helt blir av med ditt ägande eller får kraftig utspädning. 

Därför blir jag alltid orolig när jag hör "too big to fail" eller argument "TINA" som argument till investeringar. Det finns alltid alternativ och allt kan gå under...även gigantiska företag och till och med stater. 

Humankapitalisten's picture
5
10
2
0
Humankapitalisten

Jag är personligen fundamentalt emot "too big to fail". Lite som du är inne på så är jag av åsikten att om något är för stort för att klara sig så är det inte heller meningen. Detta kommer få kortsiktigt tråkiga konsekvenser men jag tror att dessa är nödvändiga för långsiktigt välmående. 

Med detta sagt så låter jag inte en känsla av trygghet i storheten kring vissa marknader/företag påverka mitt investeringsbeslut i någon större utsträckning. Åtminstone inte medvetet, men jag är tämligen övertygad att det sker en del omedvetet.

Kort sagt, jag tror att jag håller med dig helt och hållet.

//Humankapitalisten

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (38)

Taggar