Spartacus
Likes
155
Antal inlägg
516
Följare
44
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
14 februari

Bokslutsrapport 2016 Beijer Alma

2016 tickade på ungefär som 2015 för Beijer Almas del. Redovisad vinst blev 10,87 kr/aktie (11,74) och utdelningen bibehålls på 9,50 kr/aktie (9,50).

Förvärvet av JWG annonserades tidigare i år och dessutom förvärvas Spiralspecialisten nu vid årsskiftet. Båda till multiplar motsvarande p/s 1. Beijer Alma självt värderas mer runt p/s 2. Exklusive förvärv växer omsättningen ca 4-5%. Dock gav inte det någon skjuts till vinsten.

Det som verkar agera sänke för andra året i rad är affärsområdet Beijer Tech. Där har vi sett sjunkande försäljning och sjunkande rörelseresultat ett tag nu.Beijer Tech. Beijer Tech säljer flödesteknik och industrigummi eller på ren svenska - slangar. Tittar jag in på Lundgrens Sverige AB (en del av Beijer Tech) så verkar försäljningen ligga sämre till nuför tiden än för några år sedan samtidigt som balansräkningen blivit svagare.

 

 

Just balansräkningen är något som sakta urholkats i Beijer Alma. Soliditeten är fortsatt god, ca 60%, men riktningen är tydlig. Samtidigt är räntetäckningsgraden extremt god - tack lågräntepolitiken.

Jag kan dock inte undgå misstänka att det är inom Beijer Tech man har lite problem, för de andra två affärsverksamheterna verkar tuffa på. Beijer Tech är också det nyast tillkomna affärsområdet för Beijer Alma samt skiljer sig från de andra då det handlar om handel, inte produktion. Kanske har man inte samma goda näsa för affärer här?

Det andra negativa (ja nu letar jag fel jag vet...) är att trots en höjd skuldsättning så har avkastningen på det egna kapitalet sakta minskat. Avkastning på eget kapital som 10-års medel har nu sjunkit under min "magiska gräns" på 20%. Vilket resulterar att kvaliten på bolaget anses sjunka ett snäpp enligt checklistan.

Sammantaget. Även om Beijer Alma tuffar på så anser jag inte bolaget är mer värt idag än det var för drygt ett år sedan. Välskött och väl värt att hålla, ja för bolaget har många, många kvaliteer. Någon uppjustering av "värde" sker dock inte på basis av denna rapport.

Synpunkter på Beijer Alma?

Taggar (blogg): 
13 februari

Tesco och Elbit Systems tre år senare

Ibland kan det vara intressant att kika på bolag som man tittade närmare på men aldrig köpte några aktier i. Nu är det snart exakt tre år sedan jag blev intresserad av brittiska Tesco och israeliska Elbit Systems. Ingen av dem rankade högt på mina checklistor för det fanns varningstecken, men det utesluter inte alltid att jag ändå tar positioner.

För Tescos del så blev slutsatsen "Förutsättningar för att det ska bli bra där, men man får beakta bolagets situation också för det är inget klockrent case. Om man tror att bolaget ska vända på trenden och återfå lönsamhet liksom tillväxt är detta ett ypperligt tillfälle. Om inte, så är det en value trap." 

Tesco var lockande ett tag eftersom det såg "billigt" ut, men när jag vägde ihop det hela så blev det inget köp.

Det var tur för aktiekursen har halverats sedan dess.

Hade det blivit köp så hade jag min vana trogen troligen avyttrat innehavet efter ca 2 år och så eftersom jag brukar ha 2-3 år som riktmärke för att se om en affärsverksamhet vänder eller ej. Har de inte visat spår av det eller ledningen gjort andra bra jobb med företaget i en s.k. turn around så brukar jag sälja där. Jag accepterar helt enkelt förlusten. Alternativkostanden kan bli stor om man låter sig dras med för länge. Pabrai brukar förespråka detta förhållningssätt medan Spier förespråkar att inte sälja om ett innehav gått ned 50% eller mer utan vänta ytterligare två år. Jag tänkte att i fallet Tesco så går det återkomma om ett år igen och se om Pabrai eller Spier får rätt.

När det gäller israeliska Elbit Systems så såg jag flera riskmoment. Visserligen fanns förutsättningarna där "Förutsättningarna för att det ska gå fortsatt bra finns dock där". Priset var också attraktivt i en branschjämförelse, men jag gillade inte balansräkningen och lite annat som var svårt att förutsäga utvecklingen på.

Det var synd för aktiekursen har dubblats sedan dess.

Hade jag kunnat förutsäga detta?

När jag tittar närmare på bolagets utveckling, så nej. Kursutvecklingen kommer sig utav multipelexansion. Inte av att affärerna går så mycket bättre. Det har bara varit en liten ökning i både försäljning och vinster däremot har ju aktien som sådan uppvärderats något enormt.

Var bolaget så super-billigt för 3 år sedan?

Nej jag kan inte påstå det heller. Visst relativt billigare än vissa andra försvarsaktörer, men det är inget deep-value case på något sätt. Historiskt sett så har försvarsbolag värderat mellan PE 10 till PE 20 över decenniumerna. Allt beroende på sentiment. Elbit låg då ungefär i mitten där.

Hade jag köpt Elbit Systems så hade det troligen legat i zonen för sälj just nu då mitt s.k. gummisnöre mellan uppskattat värde och pris är rejält spänt där nu.

Hade jag köpt Elbit Systems hade jag kanske tyckt att jag var smart som dubblade pengar på 3 år, men i det här fallet så hittar jag ingenting som tydde på att jag skulle kunna anta att kursen skulle dubblas - att en placering vore ett smart drag. Inte annat än att många aktier gått väldigt bra på 3 år. Inte minst inom vissa branscher där multipelexpansionen varit större än i andra.

Den möjliga lärdomen här är att bransch är minst lika viktig som bolag. Investerarfysikern har ibland varit inne på liknande spår; att breda bransch ETF:er fungerar minst lika bra som att plocka bolag.

Det ställer dock till det lite om man är "värde-orienterad". Hur beräknar man "värde" i en bransch? Då får man istället tänka mer "momentum" alternativt ha en "contrarian-strategi" d.v.s. vara ständigt motvalls i sina köp och sälj-beslut baserat på vad som bedöms vara populärt och icke-populärt.

Ja det finns många vägar att vändra i denna värld. Det är hur som helst kul att blicka bakåt ibland.

Äger du Tesco eller Elbit Systems? Vad tror du om dess nära framtid?

Taggar (blogg): 
11 februari

Sälj-lampan blinkar i Deere

Jag har sedan en tid i princip aldrig skrivit om aktiva investeringsbeslut i realtid eller förtid. Anledningen är att jag tycker att det blivit ett väldigt "Följa John" mentalitet överlag och jag väljer att inte bidra till det - Mindre transparens eftersträvas.

Nu ska jag dock göra ett undantag för att exemplifiera en av mina tumregler då det handlar om sälj.

Bolaget det handlar om är jordbruksmaskinstillverkaren Deere. Ett bolag som aktiekursmässigt överraskade väldigt positivt i november förra året efter en rapport som inte var så dålig som väntat. Nu har aktiekursen rört sig ännu högre vilket gör att avståndet mellan vad jag bedömer vara ett ok köp-pris och nuvarande värdering nu är på +50%.

+50% är den "magiska gränsen" då jag ofta tar beslut om att antingen avyttra eller i alla fall sälja en del. En del större än att bara skala av 5-10% på innehavet i maginalen som också kan ske ibland av hygienskäl eller vad man krasst kan kalla sysselsättningsskäl (alla gillar ju hålla sig sysselsatta...).

Jag menar då inte att kursen ska ha gått +50% från köp. Nej, för min värdering av ett bolag kan mycket väl också röra sig uppåt i takt med att affärerna bevisligen går bättre och bättre. Jag syftar på gapet mellan värdering och aktuellt pris. Likväl som om gapet är stort neråt och signalerar starkt köpläge (eller value-trap) så signalerar ett 50%-igt gap på den "övervärderade" sidan sälj-läge. Eller i alla fall att man starkt ska överväga att sälja av en del.

Det kan mycket väl visa sig att kvartalsrapporten den 17:e kommer visa saker som gör att vi kommer få se ytterligare skutt uppåt i kursen. Dock så har den här sälj-tumregeln oftare hjälpt mig än stjälpt mig.

Därför kommer det mycket troligt säljas en del Deere aktier under veckan som kommer. I alla fall under de premisser som gäller just idag. Gummibandet mellan pris och bedömt köp-värde är för hårt spänt just nu.

 

 

Taggar (blogg): 
11 februari

Bokslutsrapport 2016 Yara

Yaras bokslutsraport kom för ett tag sedan och för den som vill kan man fördjupa sig i näst intill all oändlighet i hur priserna på NPK, Urea, Henry Hub, TTF m.m. varierar över tid.

Yara har i princip ingen prissättningsmakt vilket medför att vinsten kommer variera utefter förutsättningar man inte helt styr över så som priset på konstgödsel (output) och priset på energi (input).

Även om vissa faktorer gynnade Yara förra året då man gjorde en vinst på nästan 30 nok/aktie så har marginalerna i år istället pressats för att i år hamna på 23,25 nok/aktie. 10-års snittet är 27,30 nok/aktie men det säger igentligen mindre än att vinsten har varierat mellan 10 och 40 nok/aktie över samma period.

Mr Market förväntade sig sjunkande vinster redan i somras - Låga nyckeltal i Yara.

"Min hypotes är att Mr Market förväntar sig fallande vinster. Yara har gynnats av svag norsk valuta samt låga energipriser. Priset på vad man kan få ut för kvävebaserade konstgödsel (globalt sett) har sjunkit över årens lopp. Inte enbart beroende på att priset på jordbruksprodukter hittills varit sjunkande utan också p.g.a. produktionskapiciteten ökat."

Nu annonserades också en utdelningssänkning från 15 nok/aktie till 10 nok/aktie. Vilket ligger lite i linje med hur Yara brukar anpassa utdelningar efter vinstnivå och andra investeringsbehov från år till år. Just nu slår man sig lite för bröstet för att man investerar friskt och utifrån nuvarande prisnivåer kommer kunna höja vinten med ca 6 nok/aktie fram till 2020. Detta är dock någonting de  inte kan veta med någon direkt säkerhet av ovanstående beskrivna orsaker. Vem vet hur energipriser och väder kommer vara 2020? De kan komma tjäna 10 nok/aktie, de kan komma tjäna 50 nok/aktie....

Efter Q3-rapporten skrev jag "Anledningen till att Mr Market valt att värdera upp Yara nu är naturligtvis svårt att veta. Energipriserna förväntas stiga och en hel del produktionskapacitet förväntas komma igång den närmsta tiden globalt sett."

Även nu förväntas energipriserna fortsätta stiga vilket, allt annat lika, kommer pressa marginalerna ännu mer. Detta om saker och ting går som förväntat. Men man vet aldrig hur saker och ting går.

Det är det som är lite skönt också med bolag som Yara. Man kan släppa på tron att man har någon koll på den omedelbara framtiden. Det man kan ha koll på är om man tycker bolaget i sig sköts väl utifrån affärsverksamhetens förutsättningar. Tillräckligt väl för att kunna navigera sig framåt både när man möter med, som motvind.

Sedan går akteikursen som ett gummiband upp och ner över tid. För egen del har jag avyttrat samma antal aktier som jag köpte i somras då jag "överexponerade" mig, men behåller den position som jag ser som mitt "basinnehav". Jag vet inte hur aktiekursen kommer röra sig framöver, men visst den kan gå nedåt om de kommande kvartalsrapporterna visar på sjunkande vinster eller försämrade förutsättningar. Når vi nivåer som i somras kommer jag kanske öka igen beroende på vad som finns på menyn. Når vi sanslöst höga värderingsnivåer som under 2015 kanske jag "underexponerar" mig givet vad jag vill ha i portföljen, men som sagt. Ingenting är givet.

Summa summarum. Även om utdelningen sänktes ser jag fortsatt Yara som ett välskött bolag och det kommer forsatt vara en del i min portfölj även om exponeringen mot det skiftar lite över tid givet olika förutsättningar.

Taggar (blogg): 
8 februari

Bokslutsrapport 2016 Hexpol

Startade ju januari med att gå igenom Hexpol vs checklistan och avslutade månaden med lite djupare funderingar och slutsatsen "Sammantaget tycker jag Hexpol som bolag ser väldigt välskött ut och dess framtidsutsikter intressanta. Nuvarande värdering kan jag tycka anses som något ansträngd, men rimlig för en lite mindre inledande position."

Nu har bolaget avgett sin bokslutsrapport och den överaskade mig faktiskt lite. Hexpol aviserade nämligen en extrautdelning på 3 kr per aktie. Den ordinarie höjs till 1,75 kr/aktie (1,70) vilket var mer väntat.

Sista kvartalet 2016 var tydligen bolagets bästa någonsin. Försäljningen har ökat men priskonkurrensen är fortsatt stark. Vilket gör att bolagets höga marginaler imponerar än mer. 17,7% (17,5%) låg rörelsemarginalen på 2016. Jag har ju tidigare kommit fram till slutsatsen att jag tror det kommer vara svårt att få vinsttillväxt genom just marginalförbättringar. Förvärv och omsättningstillväxt ja, men just marginalerna tror jag blir svårt på sikt.

Som en reaktion på rapporten gick kursen upp. Vilket var synd. Jag hade hoppats på en fallande kurs för jag har bara tagit en liten position. Vi får se  om bättre köptillfälle ges under 2017.

 

 

Vinsten för 2016 landade i alla fall på 4,06 kr/aktie (4,05) vilket som synes ligger i nivå med förra årets. Om vi får rapporter om stora förvärv alternativt kraftig försäljningstillväxt så kan nog både vinst som aktiekurs fortsätta stiga, men börjar den ekonomiska motorn hacka så kan det fort gå nedåt också. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark vilket är något jag alltid gillar, oavsett upp eller nedgångar.

Taggar (blogg): 
7 februari

Bokslutsrapport 2016 Fortum

Bokslutsrapporterna ramlar just nu in i en strid ström. De brukar vara roligare än de andra kvartalsrapporterna då man nu får reda på vilken utdelning som aviseras.

För Fortums del så ligger den kvar på 1,10 euro/aktie. Det var väl ganska väntat då man har en en god finansiell ställning efter att ha gjort goda vinster av försäljningar av nät. Det man dock lider av nu är låg intjäningsförmåga. El-efterfrågan och el-priset är inget att hurra för om man är producent. Det var heller inte så länge sedan man fick boka kostnader för nedmontering av svensk kärnkraft. Oskarshamn 2 började avvecklas 2015 och Oskarshamn 1 ska stängas i år.

Vinsten för 2016 landade på 0,56 euro/aktie vilket inte är någonting att hurra för. Utdelningen kommer alltså främst komma från redan intjänade pengar i kassan.

Den ryska satsningen har verkat "stabiliserat" sig, men relativt sett så har den ökat i betydelsen i år. Ca 30% av rörelsevinsten härrör från Ryssland. Den ryska satsningen ökar risken markant i bolaget. Även om kraftproducenter ständigt är utsatt för hög politisk risk i och med den reglerade affärsverksamheten så utgör en så pass stor exponering mot ett land och marknad som Ryssland en extra varningslampa . Köper man, eller håller man, Fortum så bör man ha koll på detta och inte tro att Fortum är någonting som bara handlar om Sverige och Finland.

Jag tycker det är svårt att sia om Fortums framtid. På minussidan så är det främst den nuvarande intjäningsförmågan och exponering mot Ryssland. På plussidan att potentialen att tjäna mer finns där och den goda finansiella ställningen.

Rapporten ger mig egentligen inte några direkt ledtrådar eller vägledning kring hur bolagets framtid kommer bli. Ett bolag som Fortum bör kunna avkasta strax över 10% på det egna kapitalet och med bibehållen god soliditet över tid, men man är inte där nu. Tillväxtspotentialen är låg (man pratar om en tillväxspotential på 0,5% i Norden per år) så ökad vinst behöver främst komma ifrån förbättrade marginaler. Marginaler som behöver komma från högre el-priser eftersom produktionskostnaderna är förhållandevis fasta så där går det inte göra så mycket. Visst kan man tänka sig att förvärv kan driva en del vinsttillväxt också men det blir ändå samma sak där. Intjäningsförmågan kommer hänga ihop med el-priset.

Ser man på ett par års tid så landar man alltså i att framtiden hänger på elpriset. Elpris, liksom väder, kan jag ej sia om. Det enda jag vet är att det brukar variera.

Taggar (blogg): 
4 februari

Må du leva i intressanta tider

Ordspråket "Må du leva i intressanta tider" sägs enligt vissa ha ett gammalt kinesiskt ursprung. Oavsett så är det ett ständigt aktuellt ordspråk. Nu liksom som på 60, 30-talet eller förra sekelskiftet. Vi lever faktiskt i ständigt intressanta tider. Då liksom nu.

Brexit, hybridkrigföring, stater som faller samman,  klimatförändringar, flyktingströmmar,ett mer isolanistiskt USA. Ja det finns mycket att fundera över.

Vi står ständigt inför nya utmaningar samtidigt så ter sig mycket gå i samma hjulspår. Historien har en förmåga att, om inte upprepa sig, i alla fall rimma.

Börsen är ju lite likadan. Eufori byts, rätt som det är, mot dysfori. Sedan är det dags för eufori igen. Som en berg- och dalbana. Eller en skiva som fastnat i att upprepa sig. 

Jag kan inte hjälpa det, men en krypande känsla har kommit över mig. Lite som den som kom våren 2015.

Nu ska man inte agera på krypande känslor, men jag kan inte undgå att tänka att det är intressanta tider vi lever i.

 

Taggar (blogg): 
29 januari

Mer om Hexpol

Jag ställde för ett tag sedan Hexpol mot min s.k. checklista. Nu var det dags att pränta ner några av de tankar jag fått efter att ha studerat bolaget närmre.

Hexpol noterades 2008 genom avknoppning från Hexagon. Bedömningen var att verksamheten hade nått en sådan storlek så att den nu kunde växa och frodas bättre på egen hand. Redan då delade man upp verksamheten i två grenar, Compounding och Engineering.

Hexpol-aktien kostade motsvarande ca P/S 0,3 vilket får sägas vara extremt billigt för en rörelse som då uppvisade ca 10% i rörelsemarginaler. 2008 var m.a.o. ett helt annat noteringsklimat än dagens.

2008 var några av de största konkurrenterna på marknaden Excel Polymers och AirBoss i USA. Kraiburg i Tyskland.Hong Xing Castors i Kina samt delvis Trelleborg i Sverige.

Excel Polymers köptes av Hexpol 2010 för ca 212,5 milj usd på skuldfri basis. Då omsatte bolaget ca 350 milj usd årligen med ca 800 anställda. Hexpol omsatte 2009 ca 400 milj usd. Förvärvet av en av bolagets största konkurrenter gjorde att Hexpol blev en riktig stor aktör inom sin branch och med ett litet tilläggsförvärv till inräknat så fördubblades omsättning.

Hexpol hade en bruttomarginal på ca 18% och en rörelsemarginal på ca 10% 2010. Det är ungefär exakt detsamma som AirBoss i USA har idag. AirBoss omsätter ca 200 milj usd och har också delat upp sin verksamhet i Compounding och Enginered Products. Man är den näst största aktören på den amerikanska marknaden.

Tyska Kraiburg har förutom tillverkning i Tyskland även tillverkning i Österrike, Schweiz och Kina samt har ca 600 anställda.

Hong Xing Castors bildades 1988 och någon direkt finansiell information där ifrån är svårt att få fram.

Svenska Trelleborg är troligen välkänd för en svensk. Trelleborg har ju ofta ganska ok bruttomarginaler på mellan 20-30%. Även om rörelseresultatet kan svänga lite så ligger den som medel ofta runt ca 10% när man slätar ut variationen.

Intressantast att jämföra tycker jag Hexpol och AirBoss är. Där har de tre första kvartalen under 2016 bjudit båda på lägre försäljning. AirBoss med ca 10% mindre (i usd räknat) och Hexpol med ca 6% (i sek räknat). Hexpols relativa bättre siffror kan troligen inte förklaras av dollar-förstärkning då us dollarn kostade ca 8,50 sek både under 2015 som 2016. Både Hexpol som AirBosss har USA som viktig marknad, men Hexpol har möjligtvis en lite mer förvärvsdriven strategi som kan kompensera.

Lägre försäljningspriset anges som anledning till sämre försäljning. Priserna på ut-produkterna sägs bli lägre p.g.a. priskonkurrens då priset på råmaterial är lägre. Just nu har Hexpol en bruttomarginal på ca 24% och en rörelsemarginal på ca 18%. Det är högre än branschkollegan AirBoss och högre än det historiska snittet vars 10-åriga rörelsemarginal är på ca 13%.

Hexpols historiskt fina tillväxtssiffror anser jag i grunden bero på tre faktorer. Högre efterfrågan för branschen efter Finanskrisen, förvärv (varav viktiga i USA) samt marginalförbättringar.

Efterfrågan anser jag kommer variera efter konjunkturläget. Det är naturligt att bolag växer under goda år och hakar sig fram under svåra. Det som Hexpol dock gör väldigt rätt här (enligt mig) är att man slimmar inte sin balansräkning under de goda åren för att sedan möte de svåra med tunn balansräkning och inga reserver. Tvärt om. Hexpols finansiella ställning är, vad jag kan se, god.

Konjunkturläget och dess möjligheter är jag därför neutral till.

Vad det gäller förvärven så antar jag att bolaget kommer fortsätta med dessa. Om konjunkturen inte är någonting man kan styra så är förvärven i alla fall det. En god balansräkning möjliggör förvärv både under goda som dåliga år.

Jag ställer mig positiv till bolagets möjligheter att göra förvärv.

Kommer vi då till marginalförbättringar så anser jag att de inte kommer gå förbättra så mycket mer. De är redan på ganska höga nivåer. Kanske vi istället kan se lägre marginaler framöver? Marginaler som sjunker något mot det historiska snittet och branschkonkurrenterna. Även om bolagets egna mål är 17% och man just nu ligger över det så är det bäst att vara försiktigt skeptisk.

Jag är med andra ord negativ till hur marginalerna kan utvecklas framöver.

Här ligger också den stora risken i aktien. En sviktande försäljning i kombination med sjunkande marginaler skulle vara förödande för synen på bolaget och aktiens värdering. För bolagets del kanske det skulle vara av godo då man skulle kunna göra nya förvärv till billigare priser, men för aktien och den kortsiktiga aktiemarknaden skulle det inte se bra ut.

Sammantaget tycker jag Hexpol som bolag ser väldigt välskött ut och dess framtidsutsikter intressanta. Nuvarande värdering kan jag tycka anses som något ansträngd, men rimlig för en lite mindre inledande position. Dock så skulle bäst läge antagligen materialisera sig om ovanstående scenario materialisera sig. Då skulle man även ha tid att bygga upp en större position över tid. Jag gör ju sällan stora portföljavgörande förändringar utan plockar långsamt.

Hur ser du på Hexpols framtid?

Taggar (blogg): 
28 januari

MIILF-uppdatering

Dags för den populära MIILF-uppdatering - Mature Investors I´d Like to Follow.  MIILF uppdateringarna synar en del exempel hur en del förvaltare agerat i köpsituationer. D.v.s vad har de köpt nu senast?

 

Didner & Gerge

Q3 2016

H&M ca 250 kr

Autoliv ca 900 kr

Nordea ca 85 kr

Hexpol ca 77 kr

Indutrade ca 180 kr

Kopparbergs bryggeri ca 270 kr

Avanza ca 320 kr

Ansys ca 90 usd

 

Man skriver bl.a.

"Nordeas aktie har pressats då det finns oro för att banken har för lite eget kapital om det kommer nya tuffare regleringar. Värderingen är låg, men tyvärr har banken ett gediget internt jobb att göra, och det är svårt att se att vinsten ökar i närtid. Ett nytt innehav i fonden är Autoliv. Bolagets största konkurrent har stora problem och Autolivverkar kunna dra nytta av detta i införsäljningen av kommande bilmodeller vilket sannolikt kommer öka bolagets marknadsandelar."

 

Skagen Fonder

December 2016

Novo Nordisk ca 250 dkk

Adient ca 55 usd

 

Simon Blecher

December 2016

NCC ca 215 kr

Peab ca 70 kr

 

Blecher skriver bl.a.

"För pengarna köpte vi NCC och Peab då vår tro är att även svenska politiker tvingas satsa på infrastruktur och öka bostadsbyggandet ännu mera för att kunna nå målet om 700 000 nya bostäder om några år. Notera att både NCC och Peab är försiktigt värderade i förhållande till nuvarande vinstnivå, ger höga utdelningar och har gott om dolda tillgångar i sina balansräkningar i form av mark som är för lågt bokförd."

 

Odin Fonder

December 2016

Avanza ca 360 kr

Lundberg ca 540 kr

Securitas ca 140 kr

Hexagon  ca 325 kr

 

Man skriver bl.a.

"Avanza är ett kvalitetsbolag med stark företagskultur. Vi tror att den svenska sparmarknaden kommer fortsätta växa och att Avanza tar ytterligare marknadsandelar framöver."

 

Mina egna kommentarer

Lite udda kan jag tycka att Blecher gör ett makro-bet baserat på vad han tror svenska politiker ska besluta. Själva bolagen eller gissningen är kanske inte fel, men jag hade mer sett Blecher som en s.k. "bottom-up" investerare.

Avanza verkar vara nätmäklarfavoriten bland fondförvaltare. Dessutom verkar H&M ses i lite ljusare tongångar av Didner & Gerge än vad "Mr Market" och en del i bloggosfären gör. 

Har du några tankar om ovanstående bolag?

22 januari

StrongPoint vs Checklistan

StrongPoint är ursprungligen en konsolidering av sju bolag. StrongPoint säljer diverse system och produkter som är tänkt att förenkla och effektivisera för handlare och deras kunder.  Det handlar t.ex. om kontanthanteringssystem som CashGuard, elektroniska hyllkantsetiketter, automatköp som Vensafe, vågar och packmaskiner, handprismärkare m.m.

 

 

Sverige och Norge är de absolut viktigaste marknaderna och står för ca 75% av försäljningen men man har ambitioner att växa annorstädes också

 

Storlek och notering

Strongpoint är noterat på Oslo-börsens OB-match och har ett börsvärde på ca 700 milj nok. OB-match är en godkänd plats även om storleken på bolaget faller lite under gängse large- och midcap definition.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Inga stora huvudägare men entreprenörsägt. Störste ägare är Erik Pinnås på ca 11%. Erik sägs ha startat med två tomma händer 1992. Positionen är för liten för att det ska godkännas på denna punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 0,45 nok/aktie.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Nej inget att invända här. Vare sig produkt- eller marknadsmässigt.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Man är inte beroende av hur något råvarupris rör sig.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Kan diskuteras för visserligen krävs produktutveckling men det är inte på sådan nivå att bolagets framgångar hänger på huruvida den nyaste CashGuard blir en succe eller ej.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Gett utdelningar sedan 2011 utan sänkning. Ser hittills stabilt ut, men historiken för kort för att klara punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på Q3 2016 och de räntebärande skulderna var totalt ca 44 milj nok att jämföra med det egna kapitalet som bokfördes till 290 milj nok. De totala skulderna uppgick till 282 milj nok. Goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 171 milj nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Kort historik. Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 5 års snitt på 9,3%. Just nu på 17,9%

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Dels är historiken kort. Dels så tyder den historik som varit att tillväxten är svår-prognosticerad.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ledningen

Har ingenting att invända.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Vinsten har svajat rejält vilket diskvalificerar bolaget på denna punkt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir ett D. StrongPoint ter sig som ett intressant bolag med tillväxtsmöjligheter, men efter en avstämning med checklistan så falnar intresset. Bolaget kan säkerligen gå en fantastik framtid till mötes, men passar inte mig.

 

Med ratingen D skulle en eventuell investering ske med ett mindre belopp och om det fanns få andra prisvärda alternativ. Därtill kräver (enligt mig) ett sådant här bolag (litet, med kort historik och flertal ej uppnådda kriterier) mer bevakning än vad man lägger ner på till exempel ett större bolag med längre historik och fler klarade checkpunkter. Ekvationen blir alltså mycket tids-insats för liten peng.

 

Passar StrongPoint dig?

Taggar (blogg): 

Sidor

Blog Archive

Blog Archive
2017 (93)
Nov (8)

Taggar