Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
558
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
20 augusti 2017

Kräftskive-barometern

Nu i Augusti vankas det förmodligen kräftskiva för många. Var själv på en igår.

Kräftskivor genererar ofta en uppluppen stämning och många tar sig en öl och/eller snaps Med några års uppgång på världens aktiebörser, högkonjunktur samt överskott av pengar som "behöver investeras" så kommer ju aktier och aktiemarknaden förr eller senare på tal.

Detta är inget unikt fenomen för i år. Under goda år så kommer aktier på tal. Under dåliga så är det ingen som vill prata aktier (fast det är ju då de är som mest intressanta).

Även om vi haft en liten korrektion nedåt kursmässigt på börsen den senaste tiden så är det fortfarande så (enligt kräftskive-barometern) att aktier är populärt.

Tänkte bjuda på de bolag det pratades om. Kunde vara kul och kanske se hur det förändrar sig från år till år framöver.

Obs! Ingen ska ta nedanstående bolag som investeringsråd. Det är de inte! Det är en högst ovetenskaplig och godtycklig "barometer". Hur högt är aktieintresset och vad finns i "luften".

Fingerprint - ja var väl även snackisen förra året.

Beowhulf Mining - ett prospekteringsbolag som handlas till några ören. Verkar ha gått göra stora pengar på det under 2016. Toppade i början av året kursmässigt sedan gått ne digen. Nu är det ju det där huruvida kursen ska upp eller ned framöver.

Addtech - teknikhandelskoncern som tydligen ska vara välskött och som kan vara placerad långsiktigt i enligt uppgiftslämnaren.

Hennes & Mauritz - ett klädbolag som är förutbestämt att gå under inom kort.

Volvo - för de kommer sälja många bilar i Kina (ja, jag vet att börsnoterade Volvo inte säljer bilar men bolaget nämndes)

Tesla - elbilar är framtiden.

Guldbolag - kvittade nog vilka för krig och kaos kommer komma och guldet stiga.

Capio - vårdbolag som verkar i Norden, Frankrike och Tyskland.

 

Det var de jag snappade upp med Kräftskive-barometern. Får se vad det blir för några nästa år. Kanske ingen pratar aktier då dock. Vi får se.

Har du snappat upp några kräftskive-aktier eller har du en åsikt om ovanstående?

23 juni 2015

Addtechs bokslut 2014/2015

Addtech har ett brutet räkenskapsår vilket gör att deras räkenskapsår tar slut i mars. Addtech är en förvärvsdriven industrigrossist i likhet med t.ex. Indutrade.

För räkenskapsåret 2014/2015 redovisade man en försäljningsökning på 11% till 6,8 miljarder (6,1). Rörelsemarginalen landade på 7,9% (8,1) och vinsten landade på 5,90 kr/aktie (5,50).

Under verksamhetsåret gjorde man 9 förvärv. På helårsbasis hade de tillsammans ca 500 milj kr i omsättning. Nu görs ju inte alla förvärven i början av året varav de får fullt genomslag först nästkommande verksamhetsår.

Addtech delar upp sin affärsverksamhet i fyra segment; Components, Energy, Industrial Solutions och Life Science.

12 månaders omsättning och rörelsemarginal är som följer:

Components 1,9 miljarder - 7% r.m.
Energy 2,1 miljarder - 10% r.m.
Industrial Solutions 1,2 miljarder - 8% r.m.
Life Science 1,5 miljarder - 8% r.m.

I juni köpte Addtech Mediplast för 480 milj kr. Mediplast har en omsättning på 465 milj kr. Deras EBITA-marginal låg på 10% men då är som sagt inte avskrivningar med. Lönsamheten kan därför antas ligga i nivå med Addtechs Life Science-segment.

Köpet är ett relativt stort köp för Addtech. Hälften av köpeskillingen kommer erläggas kontant och andra hälften via en apportemission. Segmentet Life Science kommer knoppas av och sättas på börsen och en del av det bolaget kommer tillfalla Mediplasts f.d. ägare som delbetalning. Totalt 15% om jag har förstått rätt. Noteringen planeras ske under 2016.

Addtech är ett lönsamt bolag som vuxit rejält de senaste åren. Från 3,7 miljarder i omsättning och en rörelsemarginal på ca 6% 2009/2010 till dagens 6,8 miljarder och rörelsemarginal på 8%. Det har gått utan att försvaga balansräkningen alltför mycket tack vare mycket fina kassaflöden. (Debt/Equity har under samma period gått från 1,3 till 1,6).  Eftersom de har en förvärvsdriven tillväxtsstrategi byggs en hel del goodwill och immateriella tillgångar upp.

Addtechs kurs just nu är ca 125 kr vilket betyder att man betalar PE TTM 21,2 för bolaget i skrivande stund. Eller P/S 1,23.

Jämför det med att Addtech själva betalar ca P/S 1,03 för sitt senaste storförvärv. Över aktiemarknaden betalar du alltså här ca 20% mer för något än vad "företagare" gör på den "riktiga" marknaden. Anledningen till att jag nämner det är för att jag tycker det ger en ganska bra och tydligen bild över hur mycket jag tycker många (inte alla men många) bolag är "övervärderade" just nu. Det ska för övrigt bli intressant och se vad prislappen blir på Life Science när det sätts på börsen. Fortsättning följer.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (4)

Taggar