Spartacus
Likes
160
Antal inlägg
623
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
30 mars 2017

Bure Equity

Bure Equity är eventuellt det svenska investmentbolag jag har minst koll på. Dess historik går dock tillbaka till 90-talet och lite transformering har skett under åren även om fokus får sägas alltid varit i tillväxtsbranscher på ett eller annat sätt.

Just nu är största innehav Mycronic och Vitrolife som står för ca 2/3 av substansvärdet. Förutom de finns även bolag som Xvivo och Cavotec m. fl.med bland innehaven. En drygt 1/10 av substansen finns i onoterade investeringar och ungefär lika mycket finns i likvider.

Substansvärdetillväxten har slagit index (SIX Return Index) de senaste tre åren. Inte minst 2015 då den nästan fördubblades. De fyra åren innan dess var det mer stillastående. Genomsnittet på det pris kontra substansvärde man fått betala för Bure de senaste 10 åren har legat på ca 20% rabatt. I dessa tider är rabatten dock mindre, ca 5%.

Det går inte komma ifrån att ska man gilla Bure med sin väldigt koncentrerade portfölj så behöver man gilla Mycronic och Vitrolife. Alternativt på ledningens förmåga att fortsätta göra lika goda investeringar som de båda varit. Mycronic har nästan tiodubblats i värde de senaste åren och Vitrolife har femdubblats.

Personligen är branscherna och verksamheterna som Bure intresserar sig för sådana som jag själv har svårare för att förstå eller känner mer osäkerhet kring. Därför har Bure aldrig befunnit sig i min portfölj. Man skulle dock kunna vända på det också. Det är kanske då man ska investera i investmentbolag. Då de går in i bolag och branscher man själv känner sig osäker på. Då sköter ju "någon annan" investeringarna där åt en.

Eller hur tänker du? Vad anser du om Bure Equity?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar