Spartacus
Likes
161
Antal inlägg
624
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
21 december 2017

Keps på eller av?

Jag gillar Deere. Har gjort så en längre tid. För den som vill kan man läsa en del noteringar kring bolaget på min gamla bloggplatform, blogspot.com. Finns många inlägg som handlar om att Deeres försäljning sjunkit si eller så mycket. Ändå var jag under den perioden positiv och köpt/ökat.

Köper man ett bolag som minskar sin omsättning med 18% ett enskilt kvartal  med tillhörande kurspress så måste man ju ha en osund relation till gröna traktorer, eller?

Hur som helst. Nu har Deeres kurs i alla fall farit upp åt andra hållet. Fanns det någonting i rapporterna som på tidigt basis indikerade att så skulle hända? Nej. Det handlar inte om att kunna läsa rapporter bra eller gissa framtiden bättre. Det handlar om vilket tidsperspektiv man har och vilken strategi man använder sig av för att få avkastning. Rävar och järvar är båda rovdjur men de jagar inte på samma sätt. Finns heller ingen mening för en räv att se ned på en järv för dennes sätt att jaga och vice versa. Båda gör sin grej och föder sig på sitt sätt. Även om det finns viss likheter också. Ibland gynnar förutsättningarna järven, ibland gynnar den räven. Ibland gynnas båda.

Jag började inlägget med att säga att jag gillar Deere. Bolaget har gjort mycket rätt under stålbadet. Exempelvis har de återköpt en mängd aktier under tiden som aktiekursen varit pressad. Detta ger ju en extra fin effekt per aktie sett nu när resultaten förbättras. Min tidigare värdering av Deere har varit baserad på en långsiktig hållbar vinst, baserat på historiken. Om efterfrågan är på gång upp igen vad kan en nuvarande rimlig värdering vara?

Årsvinsten ligger på 6,68 usd/aktie. Försäljningen spås stiga under 2018, tillika vinsten. Försäljningen med ca 19% och vinsten med ca 21%. En del av försäljningsökningen hänförs till köpet av tyska Wirtgen som tillverkar vägbyggmaskiner. Wirtgen är ett globalt bolag med ca 8000 anställda. 3.100 miljoner usd i försäljning förväntas Wirtgen bidra med men det blir inte så mycket på sista raden p.g.a. lägre marginaler och förvärvskostnader. I alla fall inte under 2018.

Mycket upp eller ned på ett år är ingenting konstigt i Deeres bransch. Har sett ut så här förut också i tidigare cykler. Sett till de tre senaste nedgångarna i försäljning så sjönk försäljningen ca 20-25% från topparna till botten. Pratar då om den som var nu närmast, den efter finanskrisen och den runt millenium-skiftet. På resultatet slår det hårdare i nedgång. Resultatet kan också skjuta upp kraftigare i uppgång. Det är ju detta bolaget och Mr Market prognosticerar när Deere nu handlas på PE 23.

Har suttit ett tag och än en gång kollat igenom gamla årsredovisningar. Kikat på marginaler, försäljnings och vinsttillväxt men sedan kommit på mig själv med att göra det för komplicerat. Raderade excel-filen.

Deere har försäljningsmässigt växt ca 7% per år i genomsnitt de senaste 20 åren. Under samma period har det varit tre stycken ”cykler” om man ser till försäljningsutvecklingen. Sist jag värderade bolaget så tog jag, mellan tummen och pekfingret, 10 års vinsthistorik x 15. Gör det än en gång enkelt för mig, men med en skillnad. Jag prognosticerar vinsterna två år i framtiden samt 8 års vinsthistorik dividerat på 10 x 15.

Vad är min prognosticerad vinst då? Ja ca 20% vinstökning för 2018 (ca 8 usd/aktie) samt därefter ytterligare ca 10% vinstökning (ca 9 usd/aktie). Förhoppningsvis är det inte för mycket i överkant i alla fall. Högre vinster kan naturligtvis komma därefter, men likväl som jag ”ignorerat” de sunkigaste åren på detta vis så behöver jag ju inte inkludera vad som kan bli de nya toppvinsterna.

Voila! Ny värdering gjord och införd i bevakningslistan.

2/3 av mitt Deere innehav är redan sålt. Enligt principen köp i nedgång, sälj i uppgång – bitvis. Resterande 1/3 håller jag nog i ett tag till för även om värderingen är något ansträngd baserat på nuvarande nyckeltal så är den inte alls orimlig givet att bolaget upprepar samma försäljnings- och vinstutveckling som tidigare cykler.

Deere-kepsen behåller jag oavsett.

 

 

Taggar (blogg): 
11 februari 2017

Sälj-lampan blinkar i Deere

Jag har sedan en tid i princip aldrig skrivit om aktiva investeringsbeslut i realtid eller förtid. Anledningen är att jag tycker att det blivit ett väldigt "Följa John" mentalitet överlag och jag väljer att inte bidra till det - Mindre transparens eftersträvas.

Nu ska jag dock göra ett undantag för att exemplifiera en av mina tumregler då det handlar om sälj.

Bolaget det handlar om är jordbruksmaskinstillverkaren Deere. Ett bolag som aktiekursmässigt överraskade väldigt positivt i november förra året efter en rapport som inte var så dålig som väntat. Nu har aktiekursen rört sig ännu högre vilket gör att avståndet mellan vad jag bedömer vara ett ok köp-pris och nuvarande värdering nu är på +50%.

+50% är den "magiska gränsen" då jag ofta tar beslut om att antingen avyttra eller i alla fall sälja en del. En del större än att bara skala av 5-10% på innehavet i maginalen som också kan ske ibland av hygienskäl eller vad man krasst kan kalla sysselsättningsskäl (alla gillar ju hålla sig sysselsatta...).

Jag menar då inte att kursen ska ha gått +50% från köp. Nej, för min värdering av ett bolag kan mycket väl också röra sig uppåt i takt med att affärerna bevisligen går bättre och bättre. Jag syftar på gapet mellan värdering och aktuellt pris. Likväl som om gapet är stort neråt och signalerar starkt köpläge (eller value-trap) så signalerar ett 50%-igt gap på den "övervärderade" sidan sälj-läge. Eller i alla fall att man starkt ska överväga att sälja av en del.

Det kan mycket väl visa sig att kvartalsrapporten den 17:e kommer visa saker som gör att vi kommer få se ytterligare skutt uppåt i kursen. Dock så har den här sälj-tumregeln oftare hjälpt mig än stjälpt mig.

Därför kommer det mycket troligt säljas en del Deere aktier under veckan som kommer. I alla fall under de premisser som gäller just idag. Gummibandet mellan pris och bedömt köp-värde är för hårt spänt just nu.

 

 

Taggar (blogg): 
24 november 2016

Deere - Make America Great Again

Deere´s Q4 rapport kom precis nyligen. Det är fler än jag som följer Deere så siffervis finns bl.a. lite kommenterat av bloggaren Lundaluppen här: Rapport från Deere

Det jag känner jag kan tillägga är att Deere och Yara ger båda iofs exponering mot jordbruksmarknaden, men på olika sätt. Yara säljer produkter som i jordbrukssammanhang behövs ofta (minst en gång per år), medan Deere säljer, i ordets rätta bemärkelse, s.k. sällanköpsvaror. En jordbruksmaskin är en stor investering och man kan skjuta upp investeringstillfället då det är ett mer gynnsammare läge. Ibland i flera, flera år. Dock inte för evigt. Maskinparker kommer behöva förnyas, förr eller senare men det sker naturligtvis då det finns ekonomiska förutsättningar för det.

Q4 rapporten mottogs väl av Mr Market som skickade upp Deere-aktien ca 10%. Har marknaden vänt? Väntar bättre tider nu? Nej inte vad jag vet, men däremot så är Deere ett välskött bolag. Man verkar ha parerat de tuffa förutsättningarna bättre än Mr Market initialt misstänkt. Eller för att citera mig själv från ett tidigare inlägg "Det positiva med bolaget är att trots man är ett bolag med höga fasta kostnader har man lyckats parera nedgången ganska väl". Deere har god kostnadskontroll och har, tycker jag, visat på det under en längre tid.

En annan sak med Deere, som jag tycker tyder på god företagsledning är hur man använder sina pengar i dessa tider. Eller som jag tidigare  skrivit "För Deeres del så är dock kassaflödena från verksamheten relativt goda och återköpen av aktier massiva i nuläget. "

Det typiska för många  bolag är massiva återköp när vinsterna är goda och kursen på de egna aktierna är hög. D.v.s. man köper mest när det är som dyrast. Deeres företagsledningen gör precis så man egentligen vill att ledningar ska agera - köper mycket aktier när de är billiga. Återköp "bromsar" naturligtvis också upp effekterna av sjunkande vinster, per aktie sett.

Ska man än en gång spekulera i politiska effekter så tror jag heller inte att en amerikanskt jordbruksmaskinstillverkare kommer lida av  "Trumponomics" eller "Make America Great Again". Hemmamarknaden är den absolut viktigaste marknaden för Deere. 

Jag ser iofs inget köpläge i Deere i nuläget, men jag ser heller inte ett säljläge.

Hur ser du på Deere?

 

Taggar (blogg): 
20 augusti 2016

Deere Q3 2016

Jordbruksmaskinstillverkaren Deere´s kurs hoppade upp över 13% i fredags. Ganska anmärkningsvärd kursrörelse i ett så pass stort bolag värderat till nästan 30 miljarder usd.

Vad hände i fredags?

Det varQ3-rapporten som släpptes. Dock så var det ingalunda något slut på den nedåttrend i affärerna som Deere fått utstå de senaste åren. De tre senaste åren har varit kämpiga och något ljus i tunneln syns inte riktigt än.

Detta är inget bolagsspecifikt för Deere. Hela branschen har blött ett tag nu då priset på vad bonden kan få ut för sina odlade produkter har fallit år efter år.

Försäljnngen fortsatte mycket riktigt att falla även detta gångna kvartal. Minus 11% för kvartalet. Det som dock gladde marknaden var vinstnivån.

Vinsten kom in bättre än många analytiker tydligen hade förväntat sig. 1.55 usd/aktie för att vara exakt. Rullande 12-månaders ligger den nu på ca 5 usd/aktie. Försäljningen rullande 12-månaders på ca 81 usd/aktie. Troligen var den bättre vinsten än förväntat som höjde Mr Markets humör.

God kostnadskontroll samt ganska stora återköp av aktier. Mycket mer läggs på återköp av aktier än på utdelningar. Detta är troligen en av anledningarna till att Buffett intresserat sig för Deere. Han brukar gilla återköp.

Återköpen kan ju också skapa en rejäl ketchupeffekt den dagen branschen väl vänder. Det kan få en magiskt effekt på vinsten på vinst per aktie den dagen försäljnngen ökar samtidigt som marginalerna stiger.

Den som värderar Deere utifrån nuvarande försäljning och vinstmarginaler tycker kanske inte bolaget är intressant. PE-talet är 17,5 och även om PE-tal säger lite i cykliska aktier så P/S mässigt brukar Deere värderas runt 1.Den som är fundamental momentum-investerare väntar troligen också gärna innan köp. Då brukar man vilja ha en stigande trend i affärerna innan man slår till.

Deere kan dock vara intressant för den som står ut med cykliska aktier och vill börja få exponering mot jordbrukssektorn. MEN, lika lite som det går förutspå väder rätt och riktigt så går det förutspå jordbrukssektorns svängningar. Den som kliver på i traktorn får vara beredd på att det kan bli guppigt.

Taggar (blogg): 
19 december 2015

Deere Q4 2015 och Berkshire som win-win

Deere har lämnat sin rapport för 2015 (delat räkenskapsår). Vare sig man läser rapporten och bildar sig en uppfattning utifrån det eller kör en enkel F-score så visar det att Deere forfarande har motvind. Priset på många jordbruksprodukter har varit fallande i nästan 5 år snart och många lantbrukares ekonomi är ansträngd.

Det är något av en konjunkturdipp och få jordbruksmaskiner blir sålda. För Deeres del så är dock kassaflödena från verksamheten relativt goda och återköpen av aktier massiva i nuläget. Det ger sig lite naturligt att när det inte finns någon ökad efterfrågan så är satsas inte pengar på nya fabriker. Vad göra med pengarna då? Återköp, utdelningar eller stärka balansräkningen.

Just Deeres balansräkning är lite av ackilleshälen eftersom Deere också verkar som finansiär. Jag är inte riktigt bekväm med finansbolag. Jag tycker det är enklare med mer rena industribolag.

Något som ökat stort är leasing. Det har mer än fördubblats under den senaste femårsperioden. Idag utgörs det bokförda värdet av det som är på leasing det som finns på lager. Jag tror den här utvecklingen kommer fortsätta.

Hur som helst, försäljningen har sjunkit och förväntas sjunka än mer. Den som vill rida på en uppåtgående trend har ingen brådska i nuläget.

Jag är ändock mer komfortabel med jordbruksmaskiner än t.ex. marknaden kring olja som också haft en sjunkande efterfrågan p.g.a. sjunkande priser. Olja finns en del substitut för. Det finns ej för mat. Dessutom är jordbruksmaskinsmarknaden en slags oligopol-marknad. Aktörer inom olja finns en otrolig mängd av. Så även om olja och mat har likheter så är jag inte intresserad av renodlade oljebolag - trots att man kan använda liknande resonemang där - det som går ned kommer till slut gå upp.

Min investerings-tes är med andra ord att det förr eller senare vänder för tillverkare av jordbruksmaskiner och att Deere både är väl positionerade för att dra nytta av det samt utan större problem klarar av att "övervintra". Dröm-läget vore fortsatt sjunkande kurser/värde för att sedan när en vändning kommer i affärerna så uppfattas inte det direkt utan kvartal för kvartal visar det sig bli allt bättre. Det troliga är att stigande matpriser kommer förebåda stigande efterfrågan på nyare jordbruksmaskiner.

Nu låter det som om jag blivit en momentum-investerare. Det har jag inte. Jag kan fortfarande köpa lite då och då i nedåtstigande trend (affärsmässigt och kursmässigt)  men jag har funnit att med ett så enkelt redskap som t.ex. F-score så kan man bilda sig en mer objektiv uppfattning om s.k. turn-around bolag. Det har så vitt jag vet aldrig varit bråttom att gå in med några större pengar i dem så länge F-score varit lågt. Däremot har det ofta varit lönsamt att göra det när F-score plötsligt skjuter i höjden och det förebådas en förbättring av bolagets affärer.


Så höga F-score och sjunkande kurs = troligt köpläge.
Lågt F-score och sjunkande kurs = inte bråttom.

På liknande sätt har t.ex. Michael Maoboussin undersökt och skrivit om att det är skillnad på negativa och negativa nyheter.

Nyheter som orsakar kursfall men inte berör lönsamheten egentligen (VD-byte? bonus-skandal?) är ofta bra köptillfällen.

Nyheter som orsakat kursfall men som berör lönsamheten (vinstvarningar?) förebådar ofta fler problem längre fram och därmed fortsatt sjunkande kurser.

Det här är väl ingenting som är 100% vattentätt, men vill man försöka att inte spela för mycket på sin egen "känsla" för saker och ting utan utgå från någon form av på förhand utvalda kriterier, så kan ju sådana här saker vara till hjälp.

Jag har sedan länge haft kriterier för att sålla bland bolag som hamnar på intressant-högen och vad som hamnar på icke-intressant högen liksom hur man bedömer ungefärligt "värde" Sedan några år tillbaka har jag också haft kriterier för att bedöma risknivån i dem (där tex en svag eller svårförståerlig balansräkning ger högre risk). Där bedömd risknivå bestämmer hur mycket jag är bekväm att köpa i dem i relation till min portfölj. På senare tid har dock tiden gått mer åt att fundera även på kriterier/checklistor även för andra saker så som t.ex. bäst köpläge.

Köpa "billigt" är bra, men om det tar lång tid för "billigt" att få sitt "rätta värda" så förtar det en hel del av avkastningen. I en jämförelse kan man då lika gärna ha köpt någonting som sakta tuffat på år ut och år in. Det är ju också därför ett bolag som Berkshire Hathaway är mitt största amerikanska innehav. Ett bolag som tuffar på - och skulle det slå stopp i ekonomin/världens börser så står bolaget med tillräckligt med pengar för att kunna dra fördel av det - en win-win situation m.a.o.

Ja vi får se var funderingarna slutar när det årliga julbadet är avklarat. Jag har hört att det är renande både för kropp och tanke...

Taggar (blogg): 
10 november 2015

Deere minskar försäljningen

Deere förväntades minska den totala försäljningen ned till 3/4 av 2014 detta året. Hittills verkar man följa den "planen" ganska väl med totalt 18% lägre försäljning årets första nio månader.

 

Absolut tuffast har jordbruksmaskinssidan. Det senaste kvartalet gjorde man i det segmentet en rörelsevinst på 472 milj usd, att jämföra med för ett år sedan då siffran var 941 milj usd.

 

Det som är värt att notera är hur den finansiella-sidans roll ökar när försäljningen sjunker. Deeres vinster från Financial Services (leasing av traktorer m.m.) har inte sjunkit som de andra segmenten. Tidigare utgjorde de 2/10 av Deeres vinst. Nu är de uppe i 3/10.

 

Jag ser ingen direkt förändring i lagernivåerna hos Deere. Tittar man runt på återförsäljare här i Sverige så verkar antalet uppställda maskiner vara väldigt många och min spontana känsla är att även begagnat marknaden står lite stilla. Det har m.a.o. inte vänt än och några synliga tecken på att det är på väg att vända finns ej heller.

 

Varken vete, majs eller mjölk-priserna är något att hurra för heller i nuläget. Det är också svårt att förutsäga när och hur det kommer röra sig där då denna marknad på senare år svängt hejdlöst. En gröda kan vara pressad ett år för att nästa handlas för det dubbla.

 

Det positiva med bolaget är att trots man är ett bolag med höga fasta kostnader har man lyckats parera nedgången ganska väl, men bolaget passar inte den som vill se en stadigt stigande utveckling. Bolaget är en vad jag kallar en cyklisk turn around. Det är inte så att det enskilda bolaget har särskilda problem. Det är hela branschen som har problem och det går inte förutsäga när det svänger till det bättre.

 

Historiskt sett har branschen konsoliderats över lång tid. Mängder av traktortillverkare har slagits ut under årens lopp och deras varumärken och fabriker har köpts upp av "överlevarna". Idag återstår i princip enbart tre stora kolosser; DE, AGCO, CNHI (exklusive några mindre lågprisaktörer). DE och CNHI är de största bland de tre, men CNHI är också något mer diversifierad med bredare tillverkning medan AGCO är mer nischade.

 

Deere handlas idag till ca 76 usd/aktie med en direktavkastning på 2,9%.

 

 

Taggar (blogg): 
22 maj 2015

Deere Q3

Omsättningen minskade, som tidigare prognostiserats, med 18% för kvartalet och med 17% för halvåret. Efterfrågan minskade i USA och Kanade men framförallt internationellt. Där bidrog den starkare dollarn till det större tappet.

Vinsten för Q2 blev 2,03 usd/aktie (2,65). Resultatet för H1 blev 3,14 usd/aktie (4,46). På 12-månaders rullande ca 7,31 usd/aktie.

Bolaget förväntar sig en fortfarande tuff marknad men försäljningsminskningar. Mellan tummen och pekfingret förväntas försäljningen 2015 vara enbart 3/4 av vad den var 2014. Man skulle därför kunna förvänta sig en väldig marginalpress på ett bolag som Deere, men Q2 rapporten visar att Deere lyckats ganska väl ändå att hålla vinsten uppe.

Tittar vi lite djupare i rapporten på segmenten jordbruk och mark, bygg- och skog samt finansiella tjänster så är tappet på jordbruk och mark-sidan. Detta är ju också Deeres creame and butter. Bygg och skog samt finansiella tjänster har tvärt emot ökat både omsättning och vinst, men det hjälper naturligtvis inte upp riktigt i jämförelse med tappet på ca en fjärdedel av försäljningen på jordbrukssidan. Sett till de senaste sex månaderna så har rörelseresultatet halverats inom det segmentet. För koncernern som helhet landade rörelseresultatet för H1 på ca 1,1 miljarder (1,7).

Nu är det ju dock så att redovisade vinster inte är det samma som pengar i näven. Som småföretagare vill man ju t.ex. sällan ha för mycket i vinst. Det leder ju bara till mer i skatt. Det man vill ha är pengar. Så mycket pengar som möjligt, men så lite vinst som möjligt. Det udda med storbolag och börsnoterade bolag är att där finns det ofta incitament för att försöka rapportera höga vinster. Det är en bra sak att komma ihåg. I olika situationer.

Hur som helst. Tittar man på Deeres kassaflöden så är de inte helt lätta i jämförelse med "vanliga" tillverkningsbolag. Deere säljer ju en hel del till sig själv d.v.s.v finansierar själv sina kunders köp av maskiner. Själva pengarna kommer därmed inte från själva försäljningsrörelsen utan från finansierings-biten.

Lite mer saker man kan se i kassaflödena är de enorma återköpen Deere hänger sig åt. Man återköper aktier för 2,5 gånger så mycket som man ger i utdelningar. Buffet brukar vara ett stort fan av återköp. Här kanske en del av förklaringen ligger i hans köp av Deere-aktier.

Deere ger just nu ca 2,6% i direktavkastning. Om man skulle ta de pengarna som man lägger på aktieåterköp på utdelningar i stället skulle den istället hamna på ca 8,40 usd/aktie. (2,4 + 6) På kursen 93 usd motsvarar det en direktavkastning på 9%. I dessa utdelningskåta tider, vad hade värderingen varit på Deere om alla pengar lagts på utdelningar istället?

Nu läggs dock det mesta på återköp vilket motverkar resultatfallet något per aktie räknat, men också har potential att skapa en enorm "hävstång" den dagen branschen vänder. Försäljning av jordbruksmaskiner är just nu så dött som det kan vara. Någon direkt ljusning är inte i sikte, än. Lika säkert som vår följer på vinter så kommer cykliska branscher förr eller senare vända. Det är i alla fall mitt investeringsantagande. Det går bara inte förutsäga något exakt datum.

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar