Spartacus
Likes
160
Antal inlägg
619
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
18 november 2017

Home sweet home

En vecka i Göteborg är till ända. Trevlig stad, men det är ju alltid skönt att komma hem till hemmets lugna vrå.

Som lite utav en ölnörd så uppskattar jag det lokala ölutbudet som Göteborg bjuder på. Finns ju flertalet väldigt fina bryggerier i Göteborgstrakten.  Oceanbryggeriet, Rådanäs och Göteborgs Nya bryggeri  är några. Ölreferenser passar dock kanske inte in i sammanhanget här så lämnar det där hän just nu.

Mer aktierelaterat är att jag hann göra lite aktieaffärer under veckan som gick.

Såldes av en del gjordes det i Fortum och Wal-mart. Köptes gjordes det en del i Hennes & Mauritz och Berkshire Hathaway.

När det gäller sälj-besluten så gjordes det med hänvisning till värderingen kontra vad bolaget de facto presterar i nuläget.  Både Fortum och Wal-mart är bolag det ökats i då pessimissmen varit stor. Nu har vindarna vänt och Mr Market anser att framtiden är ljus igen för de båda bolagen. Må så vara, men på verksamhetsnivå har de en del att växa in nu med nuvarande värdering enligt mig. Mr Market prisar m.a.o. redan in framgångar.

Min jämförelse, och investeringstes mestadels, är att aktiepris rör sig som ett gummisnöre framför eller bakom bolagets ”värde”. Ibland rör det sig framför (som i fallet nu med Alfa Laval, Fortum, Wa-mart m.fl.). Ibland rör det sig bakom ( Som det gjordes i Alfa Laval, Fortum, Wal-mart m.fl. tidigare).  Jag pratar då inte om dagsrörelser, utan rörelser över olika år.

Ibland så spänns inte snöret nämnvärt vare sig framför eller bakom utan det är oftast i närheten ”centrum” hela tiden. Ett sådant exempel är Berkshire de senaste åren. Ett bolag som jag ökar i då och då. Senast var för drygt ett år sedan. Berkshire är, enligt mig, som en globalfond men med mer väl valda bolag och verksamheter i sig.

Hennes & Mauritz är ett sådant där bolag som, enligt mig, har lite för låga förväntningar på sig. Likt Wal-mart för ett litet tag sedan. Så utdelningen blev återinvesterad i detta klädbolag. Ja jag vet. Jag är dumdristigt envis här...

Fick även likvider över som läggs på likvidhögen, men de kan kanske kommas investeras den närmaste tiden med lite tur.

Kan väl passa på och säga att det går följa skriverier via Facebook också om man tycker det är en bekväm plattform att hålla koll på nya inlägg via. Välkommen att gilla och dela.

 

 

 

 

24 september 2017

Fortum i köpartagen?

Vad Fortum ska göra med sin kassa på ca 4 miljarder eur (ca 4,50 eur/aktie) har ju varit den stora frågan efter alla nätförsäljningar. Vi har sett investering i t.ex. indisk solkraft men investeringar i Indien framöver beräknas "bara" till 200-400 milj eur.

Nu har dock bolaget gått ut med att de gärna vill köpa E.ON:s andel (47%) i Unipers svenska del. Det är en större mumsbit på ca 4,8 miljarder. Totalt blir det ca 8,1 miljarder för hela biten (100%).

Uniper i Sverige liknar Fortum till mycket. Bolaget sysslar med kraftproduktion från vatten och kärnkraftverk. Den installerade effekten i Sverige är ca 6 GW och man står för ca 20% av Sveriges elförbrukning. Uniper Sverige är dock bara en liten del av Uniper (ca 1/7) som egentligen är ett större bolag än Fortum.

Som en jämförelse vill jag minnas att Fortums kraftproduktion från vatten- och kärnkraft ligger på ca 7,5 GW (Totalt ligger Fortums kraftproduktion på ca 13 GW).

Fortum vill göra upp med Unipers storägare E.ON direkt men kruxet verkar vara att Uniper själva inte fått frågan. Vi får se var det hela tar vägen.

Fortum är välkapitaliserat just nu med hög soliditet i ett historiskt perspektiv. Det faller sig naturligt att man letar investeringsmöjligheter både p.g.a. den stora pengapåsen liksom att man har utrymme i balansräkningen för det.

Fortums vinster idag är för låga för att bibehålla utdelningarna. Eftersom man sålt vinstgenererande tillgångar (nät) så behöver man investera pengarna från försäljningarna för att skapa nya framtida vinster (i produktion?). De här mellanåren har utdelningarna kunnat bibehållas tack vare en stor pengapåse. Risken är att utdelningen sänks om/när lämplig investering ska göras. Samtidigt måste investeringar göras om intjäningsförmågan ska höjas. Kraftproducenter är inte förmögna till att höja priser efter eget godtycke.

Taggar (blogg): 
7 februari 2017

Bokslutsrapport 2016 Fortum

Bokslutsrapporterna ramlar just nu in i en strid ström. De brukar vara roligare än de andra kvartalsrapporterna då man nu får reda på vilken utdelning som aviseras.

För Fortums del så ligger den kvar på 1,10 euro/aktie. Det var väl ganska väntat då man har en en god finansiell ställning efter att ha gjort goda vinster av försäljningar av nät. Det man dock lider av nu är låg intjäningsförmåga. El-efterfrågan och el-priset är inget att hurra för om man är producent. Det var heller inte så länge sedan man fick boka kostnader för nedmontering av svensk kärnkraft. Oskarshamn 2 började avvecklas 2015 och Oskarshamn 1 ska stängas i år.

Vinsten för 2016 landade på 0,56 euro/aktie vilket inte är någonting att hurra för. Utdelningen kommer alltså främst komma från redan intjänade pengar i kassan.

Den ryska satsningen har verkat "stabiliserat" sig, men relativt sett så har den ökat i betydelsen i år. Ca 30% av rörelsevinsten härrör från Ryssland. Den ryska satsningen ökar risken markant i bolaget. Även om kraftproducenter ständigt är utsatt för hög politisk risk i och med den reglerade affärsverksamheten så utgör en så pass stor exponering mot ett land och marknad som Ryssland en extra varningslampa . Köper man, eller håller man, Fortum så bör man ha koll på detta och inte tro att Fortum är någonting som bara handlar om Sverige och Finland.

Jag tycker det är svårt att sia om Fortums framtid. På minussidan så är det främst den nuvarande intjäningsförmågan och exponering mot Ryssland. På plussidan att potentialen att tjäna mer finns där och den goda finansiella ställningen.

Rapporten ger mig egentligen inte några direkt ledtrådar eller vägledning kring hur bolagets framtid kommer bli. Ett bolag som Fortum bör kunna avkasta strax över 10% på det egna kapitalet och med bibehållen god soliditet över tid, men man är inte där nu. Tillväxtspotentialen är låg (man pratar om en tillväxspotential på 0,5% i Norden per år) så ökad vinst behöver främst komma ifrån förbättrade marginaler. Marginaler som behöver komma från högre el-priser eftersom produktionskostnaderna är förhållandevis fasta så där går det inte göra så mycket. Visst kan man tänka sig att förvärv kan driva en del vinsttillväxt också men det blir ändå samma sak där. Intjäningsförmågan kommer hänga ihop med el-priset.

Ser man på ett par års tid så landar man alltså i att framtiden hänger på elpriset. Elpris, liksom väder, kan jag ej sia om. Det enda jag vet är att det brukar variera.

Taggar (blogg): 
16 november 2015

Fortum och den svenska kärnkraften

Fortum har bokat en del kostnader det senaste kvartalet då det beslutats att två av tre av Oskarshamns kärnreaktorer ska stängas ned i förtid.

 

 

 

Oskarshamn producerar ca 10% av Sveriges el. Anledningen är de nya regler som införts som gjort kostnaderna för stora för att driva reaktorerna vidare. Det är t.ex.. nya regler om oberoende härdkylning. Bakgrunden till de nya reglerna är bl.a. händelsen vid Forsmark 2006. Då man efter den händelsen kunde konstatera brister. En enskild störning (kortslutning i ett ställverk) kunde påverka flera säkerhetssystem och orsaka större osäkerhet än vad som var menat. På IAEA:s 7-gradiga skala så var händelsen en 2:a så det klassas inte som en olycka, utan som en incident.

 

Annars så är väl olyckan i Japan, Fukushima, 2011 den som de allra flesta tänker på när det gäller kärnkarftsolyckor och något som fått stor påverkan på kärnkraftsindustrin världen över.

 

Hur som helst. Fortum samäger med EON Oskarshamns reaktorerna EON äger lite mer än hälften, Fortum lite mindre. Facket och Fortum ville fortsätta driften av reaktor 1 och 2. EON ville lägga ned. EON har majoritet så på den extra inkallade bolagstämman beslutades om förtida nedläggning.

 

Detta gjorde att Fortum tog en kostnad om nästan 800 milj euro under tredje kvartalet. Det tillsammans med låga elpriser har drivit ned resultatet för Fortum.

 

En beräkning jag sett är att det kostar ca 2-4 miljarder kr att stänga ned en reaktor (Sverige har tror jag 12 reaktorer varav 2 för forskningsändamål).Beloppet beror på vem man frågar, branschen eller miljörörelsen.

 

Nu är det inte bara nedläggning som kostar. Även slutförvar av kärnbränslet. Ca 20 ton kärnbränsle kommer från varje reaktor och år. Beräkningar visar på att det kommer finnas ca 8000 ton kärnbränsle som behöver slutförvaras någonstans när kärnkraften bedöms vara avvecklad i Sverige. Jag har sett siffran 25 miljarder för slutförvaret nämnas av branschen. Än en gång det beror också på vem man frågar. Den totala kostnaden för stängning och slutförvaring av kärnbränsle kan hamna någonstans mellan 60-140 miljarder kr - beroende på vem man frågar.

 

Nu är det ju dock så att man i alla fall allt sedan 80-talet vetat om att stängningar och slutförvar kommer att komma. Därför har man inrättat Kärnavfallsfonden. Alla som producerat kärnkraft har fått betala extra per producerat kärnkrafts-Kwh ( ca 2 öre/Kwh) och betala in till denna fond.

 

Idag har Kärnkraftsfonden 57 miljarder. Liksom sjunde AP-fonden är de ett fint exempel på att man inte måste ha bankfolk till att placera pengar för dyra avgifter. Det kan gå riktigt bra ändå och dessutom till billig peng. Kärnkraftsfondens förvaltningsavgift är 0,019%. Den reala avkastning 2014 var 11%. Inte så pjåkigt.

 

Den här fonden ska vara med och finansiera pensionen för det svenska kärnkraftsprogrammet. Liksom mycket av de pensionspengarna är öronmärkta till var och en som går i pension i relation till hur mycket man betalat in, så är även dessa pengar öronmärkta. Man får ta del av fondens pengar i relation till hur mycket man betalat in. För Oskarshamns del ligger ca 12 miljarder kr fonderade. För den vetgirige så för övriga reaktorer är siffrorna som följer:

 

Ringhals 18,3 miljarder kr

Forsmark 16,6 miljarder

Barsebäck 9,3 miljarder

 

 

Så Fortum har bokat ca 7 miljarder i kostnader för nedstängning av Oskarshamn 1 och 2. Jag vet inte om det kommer räcka eller om man tagit i för mycket. Jag vet heller inte om man kommer få ut pengar för nedstängningen från Kärnkraftsfonden. Någon läsare är kanske insatt i detta?

 

När jag bläddrade i EONs rapport så tolkade jag det som om de bokat nedstängningen av O1 och O2 som en inkomst, dvs Fortums kostnad verkar ha blivit en inkomst för EON. Kan vara så att det är EON som störste ägare till kärnkraftverket kommer hantera det hela över tid men låter Fortum skjuta till pengar redan nu. Någon som vet?

 

Förutom Oskarshamn så är Fortum även delägare (ca 22%) i Forsmarks kärnkraftverk med sina tre reaktorer.

 

 

 

I Finland har man även Loviisa kärnkraftverk, men Finland till skillnad från Sverige verkar vilja satsa på kärnkraften.

 

Fortum handlas idag till ca 13,50 eur.

 

Vad tror ni? Kommer nedläggningen av svensk kärnkraft kosta Fortum mycket, mycket mer eller har man det under kontroll?

Taggar (blogg): 
22 juni 2015

Blandade betraktelser

Hoppas ni alla har haft ett trevligt midsommarfirande. Jag hade det.

Tillbaka till vardagen några dagar och jag kan glädjas över att spin-off caset Alliant Techsystems föll väl ut. Alliant Techssystem knoppade av sin ammunitionsdelen samt gick samman med Orbital. 1 delat på 2 plus 1 blev drygt +50% på ett halvår vilket gjorde att de synergier de bolagen kan komma se framöver tack vare renodlingen redan inprisades. Jag gillar egentligen inte korta affärer, men jag har mina svaga stunder jag också.

Jag noterar också att allt som är kopplat till gas- och oljesektorn (samt underleverantörer till branschen) går nedåt. Så är det ofta. Det ena upp, det andra ned. Jag attraheras gärna till bolag som av en eller annan anledning är på väg ned i sin konjunkturcykel. Då marginalerna pressas p.g.a. av vikande eller stagnerande försäljning. Det kan vara bygg, gödsel eller något annat men cyklerna brukar komma och gå.

Det jag dock försöker undvika är bolagsspecifika turn arounds samt branscher som är "heta". De första är svåra. De andra ännu svårare.

Hett just nu anser jag jakten på direktavkastning är. Därav letar jag inte i de vattnen utan hellre bland bolag som erbjuder aktieägarvärde på annat sätt. Hög direktavkastning  i dagens läge kommer ofta antingen till ett väldigt högt pris eller med hög risk. Det är i alla fall min uppfattning.

Appropå spin-off så kommer konglomeratet United Technologies eventuellt knoppa av, eller sälja, sin helikoptertillverkning - Sikorsky. Nu äger jag inte UTX p.g.a. det, men blir det en försäljning av denna affärsverksamhet med lägre marginaler än UTXs övriga så blir det ett kul tillskott till kassan.

United Technologies handlas just nu till ca 116 usd/aktie.

Helikoptertillverkare har fått lida lite på senare tid då gas- och oljeindustrin efterfrågar mycket färre helikoprar nu då nyinvesteringarna stannat upp. Alfa Laval är ett annat av bolagen som fått lida lite av att gas- och oljebranschen har det tufft just nu. På andra sidan Atlanten så har samma "sjuka" drabbat t.ex. Precision Castparts som tillverkar gjutna delar till bl.a. flyg och energisektorn. På detta sätt kan en nedgång i en bransch fortplanta sig till underleverantörerna. Dåliga nyheter på ett ställe frambringar mörka rubriker på andra ställen. Det jag dock tycker mig se är att det ofta överdrivs. Många underleverantörer är själva globala jättar med en väldigt diversifierad affärsverksamhet.

Alfa Laval handlas just nu till ca 148 kr/aktie och Precision Castparts till 211 usd/aktie.

När vi ändå är inne på att fokus ofta hamnar på vad en hand gör medan den andra ignoreras så kommer jag osökt in på Microsoft. En pengamaskin av rang, men de flesta fokuserar på vilka konsumentprodukter som lanseras medan det är på den kommersiella sidan bolaget tjänar sina pengar.

Microsoft handlas just nu på 47 usd/aktie.

Vad mer kan avhandlas? Tja varför inte notera att Villaägarnas Riksförbund protesterar mot de två höjningar som skett de senaste fyra månaderna av Ellevio (fd Fortum distribution) av elnätsavgifterna. Tja eftersom Fortum fick extremt bra betalt för sitt nät så förstår jag att elnätsavgifterna höjs om det ska bli någon avkastning på det köpet. Största nya ägarna av det nätet är ju kanadensiska pensionärer och de ska ju också leva...

Fortum har för övrigt en del tillgångar i Ryssland. Eftersom Rysslands dömts att betala skadestånd p.g.a. olaga konfiskering av internationella skiljedomstolen i Haag så kontrar Putin med att fler konfiskeringar kanske är på gång. Detta är ju en riskfaktor som bl.a. Fortum och andra västerländska bolag står inför.

Fortum handlas just nu för ca 17,20 euro/aktie.

Ett bolag jag inte nämnt på ett tag är byggbolaget Skanska. De släppte ju för ett tag sedan sin Q1 2015 rapport.

Kortfattat så såg det mesta allt bättre och bättre ut. Vinsten ligger på 12 månaders rullande nu på 9,50 kr/aktie. Intäkterna har ökat och ligger på motsvarande 362 kr/aktie. Allt väl så långt om det inte vore för att också kursen drog iväg rejält uppåt. Den toppade nu i februari och har som väl är börjat sakta dala igen. Förhoppningsvis fortsätter det så så att bolaget än en gång kommer handlas till hyfsat pris.

Skanska har för övrigt också varit verksamma i Ryssland, men man lämnade landet helt 2007. Presschefen Peter Gimbe lät på den tiden meddela att det var allt för mycket korruption och mutor i landet för att det skulle gå bedriva någon vettig affärsverksamhet där. Jag tror inte man ångrat sig en sekund.

Skanska handlas just nu på ca 173 kr/aktie.

Ett bolag med en del försäljning i Ryssland är annars PepsiCo. Ca 7% av försäljningen härstammar därifrån. PepsiCo är mycket mer än drycken Pepsi. Inte minst snacks. PepsiCo omsätter mer än sin dryckeskonkurrent Coca Cola men börsvärdet är mindre. Vilket är naturligt då PepsiCo har lägre marginaler på sin försäljning.

PepsiCos vinst är på 12 månaders rullande 4,30 usd/aktie. Kursen ca 96 usd/aktie.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar