Spartacus
Likes
162
Antal inlägg
645
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
28 oktober 2017

Icke-investeringen ned 30% men intressant nu?

Vid årsskiftet synade jag danska Matas. Bolaget erbjöd hög direktavkastning och till synes relativ stabil rörelse. Stämde av bolaget mot checklistan och det resulterade i betyget D. Vilket kan översättas till (d)iskvalificerad, alternativt träd försiktigt fram.

Nu har bolagets aktie gått från ca 100 dkk till ca 70 dkk. Verkar som försäljningen står och stampar, men bolaget har ändock ambitionen att bibehålla utdelningen framöver.

De stora frågetecknen för bolaget (från min checkliste-synpunkt) var tillväxten och balansräkningen. Dessa frågetecken kvartstår naturligtvis. Skillnaden nu och då är priset.

Nyckeltalsmässigt så är bolaget billigare än någonsin under sin korta tid som noterat (2013-). EV/EBIT 9,2. Direktavkastning (om hållbar) 8,9%. PE 8,3. P/S 0,8 med en rörelsemarginal på brukligen ca 15%.

I senaste kvartalsrapporten sjönk omsättningen ca 3% och bruttomarginalen någon procentenhet.

I början av November kommer nästa rapport. Vad tror du om Matas? "Turn around" eller värdefälla?

Taggar (blogg): 
18 december 2016

Matas vs Checklistan

Gjorde en teaser för ett tag sedan på danska Matas. Tänkte nu ställa bolaget mot min checklista mer strukturerat så syns det mer hur jag använder den.

Matas grundades 1949 och säljer främst kosmetika och skönhetsprodukter (ca 3/4 av omsättningen) och har drygt 300 butiker. Bolaget har också drygt 1/3 av marknaden och är därmed en ledande aktör i Danmark. Det är en position man hållt i många år. Huvudkvarter och centrallager ligger i Alleröd.

Affärsområdet Beuaty står för ca 3/4 av försäljningen.

Vital (kostillskott, vitaminer m.m.) för ca 1/10.

Material (hushållsprodukter, rengöring m.m.) för ca 1/10.

Slutligen Medicare som står för ca 1/10 av försäljningen.

Marknadstillväxten för branschen är generellt låg. Ca 1-3% årligen. Vilket ligger i nivå med bolagets egna mål. Det tyder på att man inte tänkt sig någon aggressiv expansionssatsning.

Övriga finansiella mål är att försöka hålla en EBITA på ca 17% och betala ut ett minimum av 60% av vinsten i utdelningar.

Vill man jämföra med konkurrenter så kan man kika på Loreal-ägda The Body Shop. Vilket i alla fall i Sverige visar upp en stadig men inte allt för hög försäljningstillväxt.  Tittar man på mindre aktörer i branschen så verkar de ha en tuffare situation med sjunkande omsättning och ibland förluster. Troligen så pressas mindre butiker och de större kedjorna växer något, om än relativt sakta.

Nu till själva checklistan. Ni kan läsa om punkterna mer detaljerat genom att kika här: Checklistan

 

Storlek och notering

Matas handlas på danska midcap med tickern MATAS.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Sedan bolaget sattes på börsen 2013 av CVC Capital så är KIRKBI invest störste ägaren med ca 14% ägarandel. KIRKBI följs av Schroder plc med ca 6%..

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Allt sedan börsnoteringen har man levererat utdelningar och stigande sådana. 2014 gavs 5,50 dkk/aktie följt av 5,80 och 6,30.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Bolaget bedöms ej vara utsatt för särskild politisk risk. Danmark bedöms ej vara marknadsfientligt eller styrt av en auktoritär opålitlig regim. Ej heller är branschen som bolaget är verksam i utsatt för särskilda regleringar eller beroende av offentliga medel. Visserligen finns det ibland förutfattade meningar om att bara danskar kan göra goda affärer i Danmark, men som tur är är ju detta ett dansk bolag så...

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Även detta kriterium bedöms bolaget och branschen klara. Man är inte beroende av prissättningen av någon enstaka råvara.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktuteckling

Bolaget kränger kosmetika. Man behöver inte uppfinna det.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Visst man har gett utdelningar under sin tid som noterat samt ej sänkt dem, men historiken är för kort. Sorry.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Soliditeten ok och man klarar kriteriumet som sådant, men mycket goodwill på tillgångssidan. Återkommer nedan kring detta.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger brukligen på strax över 10%.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

En tillsynes mättad marknad. Antalet butiker har varit ungefär densamma de senaste tio åren liksom försäljning och vinster. Marknaden växer långsamt i takt med den övriga ekonomin verkar det som. Inga synliga tendenser till att vilja växa på nya marknader och få tillväxt på det sättet. På gott och ont.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ledningen

Ledningen verkar inte vara riskbenägen. Tvärt om. Hittar inget som gör mig tveksam.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

5-års medelvinst på ca 7 dkk/aktie och rullande tolvmånaders nu på 9,20 dkk/aktie. Vinsten svajar ej ovanligt mycket. Rörelsemarginalerna brukligen på ca 15%.

Kriterium uppfyllt.

 

Brasklapp

Matas klarar balansräkningskriteriumet som sådant men goodwill-posten är så stor så det föranleder en brasklapp.  Svårvärderat och vid tuffare tider så är en retail-verksamhet med mycket goodwill kanske inte det man helst vill ha i sin portfölj.

 

Rating

Med fyra missade kriterium samt en brasklapp som sänker ratingen ytterligare ett snäpp så blir Matas betyg ett D.

Ett D betyder att bolaget enbart är intressant om det bedöms handlas till ett väldigt fördelaktigt pris. Matas är alltså inget bolag som jag snabbt skulle fylla min portfölj med till en 20%-ig position, men kan passa som ett mindre. Det är enligt mitt sätt att se det ett bolag, som snabbt kan säljas än ett av högre kvalitet om nu båda skulle anses vara ”dyra”.

D-bolag är sällan bolag jag håller jättelänge. Enligt några skulle mina positioner i dylika, om ens någon position, troligen ses mer som lite längre swing-trading (<36 månader), men undantag finns också.

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (49)

Taggar