Spartacus
Likes
160
Antal inlägg
619
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
9 januari 2017

PKC vs Checklistan

Finska PKC håller på med kablage och elektronik främst för transportfordonsindustrin så som lastbilar, men även för annan industri och jordbruksmaskiner. Man kan säga att PKC tillhandahåller ”nervsystemet” i fordon.

 

 

Man delar upp sin verksamhet på Wiring Systems och Electronic business där Wiring Systems är den helt klart dominerande. Viktigaste marknaderna i nuläget är Nord- och Sydamerika samt Europa, men man försöker ta sig an den kinesiska marknaden också.

Bolagets historia börjar 1969 då man började tillverka kablar till fordon. Saab och Volvo blev snart de viktigaste kunderna. På 80-talet gick man ihop med Nokia för att sedan på 90-talet, då Nokia ville fokusera på kärnverksamhet, bli egen igen.  2000-talet har handlar mycket om internationell expansion. 

Som underleverantör till framförallt tunga fordonsindustrin är man konjunkturkänslig. Man har hittills gynnats av trenden att de stora fordonstillverkarna outsourcat mer och mer över tid samtidigt som efterfrågan på fordon ökat år efter år. Man försöker även göra en del förvärv för att växa och ta fler marknadsandelar.

 

Storlek och notering

PKC är noterat på Helsingfors midcap.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Bolaget står utan tydlig ägare av kött och blod. Största ägare är fond- och pensionsbolag t.ex. Ilmarinen Pensions bolag.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 0,70 eur/aktie vilket den också var de tre åren före det.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Nej inga särskilda politiska risker för att man verkar som underleverantör till fordonsindustrin.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Produktionen är ej märkbart sårbar p.g.a. råvaruprisfluktuationer. Inget annat än den vanliga konjunkturkänsligheten sticker ut här.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

FoU-kostnaderna uppgå till ca 1% av omsättningen och är därmed relativt blygsamma. Huvuddelen av produktutveckling sker i regel som kundbaserade lösningar. Produktcyklerna är ofta ca 5-10 år långa.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Utdelningen sänktes från 0,45 eur/aktie 2007 till 0,15 eur/aktie 2008 vilket diskvalificerar bolaget på denna punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Soliditeten Q2 2016  är på 27%. För svagt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 10 års snitt på 7,6%.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Även om omsättningen lyckats fördubblats på ca 10 år hänger vare sig vinster, utdelningar eller det egna kapitalet med.  

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ledningen

Ser ut som klassiska s.k. styrelseproffs. Styrelseordföranden har t.ex. förflutet i både Fortum som Kone. Har varken bu eller bä att säga så det blir som brukligt en ”friande dom”.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Väldigt svängiga resultaträkningar. Vi pratar om allt i mellan 1,20 eur/aktie i vinst till 1,20 eur/aktie i förlust under den senaste 10-års perioden.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Med 6 kriterier som inte uppfylls så blir ratingen det lägsta, ett D. Det här är inte ett bolag som jag vore bekväm att hålla långsiktigt i någon större position. Det är inte samma sak som att det inte går att tjäna pengar på kursrörelser i det dock. Det kan nog mycket väl svänga en del. Vid en god konjunktur och efterfrågeläge så kan det nog gå riktigt bra. Liksom tvärt om, om situationen blir den motsatta. Dock är det inte så jag tänker mig generera en god avkastning i portföljen över tid.

 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar