Spartacus
Likes
160
Antal inlägg
619
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
3 dagar

Sparande med hög inlåningsränta - Sammanställning av aktörer

För lite mer bakgrundsinfo kring hur det fungerar med spar/inlåningskonton utan insättningsgarantier, klicka och läs här.

 

 

Detta inlägg är en sammanställning av några av aktörerna som erbjuder konton med hög ränta. Har du tips om fler så kommentera gärna nedan.

 

UpplandsSpar erbjuder 6,6 % utan bindningstid. Binder man på 1 år kan man få 8,25 %.

Balansomslutningen är ca 45 milj kr och soliditeten ca 23 % (ÅR 2016). Medlen används av moderbolaget Uppland Kapital.

 

4Spar erbjuder 6,5 % utan bindingstid. Binder man 3 månader kan man få 7,1 % och 1 år 8,0 %.

Balansomslutningen är ca 137 milj kr och soliditeten ca 11 %. Koncernmoderbolag är lettiska 4Finance AS som erbjuder krediter.

 

Swespar erbjuder 6,1 % utan bindningstid. Binder man 3 månader kan man få 6,5 % och 1 år 8,0 %.

Balansomslutningen är ca 41 milj kr och soliditeten ca 26 % (ÅR 2016). Koncernmoderbolag är finska Ferratum som erbjuder SMS-lån m.m.

 

ViaSpar erbjuder 4,5 % utan bindingstid och binder man på 1 år 8,10 %.

Balansomslutningen är ca 26 milj kr och soliditeten ca 39 %. Koncernmoderbolag är lettiska VIA SMS Group som erbjuder krediter. Samma bolag som även driver P2P-plattformen Viainvest som erbjuder investeringar i P2P lån mellan 10-12 %.**

 

Kronspar erbjuder 4,04 % utan bindingstid. Binder man på 3 månader kan man få 6,06 %.

Balansomslutningen är ca 35 milj kr och soliditeten ca 29 %. Moderbolag är Qred som erbjuder företagslån.

Qred har även ett investeringsalternativ där man kan köpa deras preferenskaktier och få 7 % ränta som betalas ut månadsvis. Som privatperson kan man dra nytta av ”skatterabatten” på investeringar i onoterade papper (i detta fallet preferensaktierna). Bara fem sjättdelar av kapitalinkomsterna behöver tas upp som inkomst i deklarationen (25 % istället för 30 %).

 

Ett varningsfinger dock. Inlåningsbolag kan gå i konkurs. Googla exempelvis på 24 Money (bytte senare namn till Monark Finans) samt Fundior. Några insättningsgarantier finns ej.

Jag anser inte att öppna konton hos inlåningsföretag är sparande i begreppets defensiva bemärkelse utan en form av högriskplacering. Det man får är en fordran på företagett. Man lånar m.a.o. ut sina pengar till företaget och återbetalning är avhängt låntagarens vilja och förmåga.

 

*Bildkällor: Pexels.com

**Affiliatelänk

Taggar (blogg): 
3 dagar

Sparande med hög inlåningsränta – Exempel UpplandsSpar

Rubriken säger inte sparränta utan inlåningsränta för det anser jag är ett mer rättvisande titel för konton som erbjuder hög ränta men utan insättningsgaranti.

Insättningsgarantin är en statlig garanti som innebär att du får ersättning om banken du satt in dina pengar i går i konkurs. Den maximala ersättningen är motsvarande 100.000 euro och gäller per person och bank. Det innebär att om du har mer än motsvarande 100.000 euro  så riskerar du förlora dem.

Att du eventuellt har skulder till banken påverkar inte ersättningen. Har du mer än 100.000 euro så kan det vara smart att ha fler än en bank. Ersättningen gäller som sagt per person och bank.

Insättningsgarantin administreras av Riksgäldskontoret och finansieras via en avgift som anslutna banker och institut får betala.

I regel är räntorna inte så höga på konton med insättningsgaranti. Garantin kostar naturligtvis en del samt så är ju själva insättningsgarantin ett dragplåster i sig.

Nu till bakgrunden till konton med höga inlåningsräntor.

Företag kan få bedriva inlåningsverksamhet. Detta utan att stå under lika strikt tillsyn av Finansinspektionen som banker, men man ska ha registrerat sig, vissa bolagskrav finns samt så kontrolleras lämpligheten vid registreringen hos ägare och styrelse.

Någon insättningsgaranti finns ej. Istället så får företagen maximalt ta emot 50.000 kr i inlåning per konsument.

Inlåningsföretagen använder inlånade medel för att skapa avkastning. Det kan handla om att de investeras i värdepapper, verksamheten eller givande av konsumetkrediter alternativt företagslån.

Inte helt ovanligt är att inlåningsföretaget är ett dotterbolag i en koncern där koncernen använder medlen som relativ billig finansiering. Företagslån ligger ju i regel på mellan 5-15 %. Inte sällan i den högre skalan. Att då kunna få medel från privatsparare och bara betala mellan 4-8 % sänker ju kostnaden. Därav kan inlåningsföretagen erbjuda relativt goda räntor.

Sparande till hög ränta på dessa konton är en lånefordran på inlåningsföretaget. En fordran i likhet med ett företagslån via någon P2P-låneplattform, men med den skillnaden att du själv får kräva ersättning och processa om återbetalning inte inkommer.

Låt oss titta på ett inlåningsföretag och vad de erbjuder för ränta och hur verksamheten bakom ser ut som ”ger” räntan.

UpplandsSpar är ett dotterbolag till Uppland Kapital och erbjuder 6,6 % på sitt konto utan bindningstid. Vill man låsa pengarna i 1 år kan man få 8,25 %.

Det andra dotterbolaget till Uppland Kapital är UpplandsKredit som ska ge krediter till företag och syssla med fakturaköp.

UpplandsSpar hade ca 39 milj utlånat till koncernbolag och ca 29 milj själv i övriga skulder på sin balansräkning ( inlåningsföretag i form av AB måste ha 10 milj i eget kapital).

UpplandsSpar har gått med vinst de senaste åren och 2016 lämnade man även koncernbidrag till sitt moderbolag.

UpplandsKredit registrerades 2015 och var vilande i alla fall 2016. Ingen vinst har redovisats där än. Det bundna egna kapitalet är 50.000 kr och man har erhållit aktieägartillskott för att täcka förlusterna. Balansräkningen vid slutet av 2016 låg på ca 40.000 kr. Det ser ut som om bolaget är i uppstartsfas och inte kommit igång än.

Kikar vi på det mer viktiga moderbolaget Uppland Kapital (eftersom inlåning av UpplandsSpar delvis finansierar Uppland Kapitals investeringar) så sitter det på ett eget kapital på ca 10, 4 milj kr. Balansomslutningen är på ca 80 milj kr, så ca 70 milj i skulder varav ca 39 milj kr troligen då från UpplandsSpar.

Ägandet i UpplandsSpar är av förklarliga skäl värderat till 10 milj (det egna kapitalet).

Ägandet i UpplandsKredit är värderat till 210.000 (det bundna egna kapitalet samt aktieägartillskottet).

Därefter har man andelar i två intresseföretag. 28,4 % ägarandel i Cataluni Capital( värderat till 3,7 milj kr) som sysslar med SMS-lån samt 32,2 % i Virteco AB (värderat till 1,5 milj kr) som är ett datakonsultsbolag. Därtill finns naturligtvis mer på balansräkningen men det är inte definierat i detalj.

Upplands Kapital gjorde vinst 2015, men förlust efter finansiella poster 2016. Därav det lämnade koncernbidraget från Upplandsspar vid bokslutet.

Huruvida man vill spara pengar i konton med insättningsgaranti eller låna ut pengar till/sätta in pengar i ett inlåningsföretag får man själv avgöra.

Jag personligen anser att man ska ha buffert och vanligt sparande på konton med insättningsgaranti.

Pengar som man placerar i konton utan insättningsgaranti eller lånar ut är inte sparande i min mening utan en lånefordring/kapitalplacering. Därav bör man behandla dem på det sättet. D.v.s. göra sin egen due diligence och bedömning.

UpplandsSpar användes här bara som exempel för att visa på att det går, och man bör, ta fram lite info om bolagen man placerar pengar hos innan eventuell placering. Så att man gör sin egen bedömning över risk och möjligheter i kapitalplaceringen.

För en sammanställning av några olika aktörer, klicka och läs här.

 

Taggar (blogg): 
6 augusti 2016

Vad sparar du till?

Visst kan man fascineras över vilken aktie eller strategi som ger mest i avkastning över tid. Ett ständigt diskussionsämne inom aktiesparande, men hur ofta diskuteras varför man sparar?

 

Vilka mål, drömmar och visioner ligger till grund för att man månad efter månad lägger undan en del av sina surt förtjänade slantar på aktier?

 

 

 

I en rapport från Länsförsäkringar så är mediansparandet i Sverige 2000 kr/månaden. Ju mer man tjänar ju mer tenderar man spara. Det verkar i och för sig vara logiskt då man med en högre inkomst har större möjligheter att spara.

 

Sparsammast verkar skåningar vara, minst västgötar. I västra Skåne är mediansparandet tre gånger så stor som i t.ex. Skaraborg. 

 

Men tillbaka till sparmål.

 

Själv så sparar jag inte till något speciell händelse eller mål utan sparandet är rätt och slätt rent allmän. Även aktiesparandet. Det är inte mer intressant än så. Inga illusioner om snartida pensionering eller storslagna planer på permanent flytt till utlandet (trivs förövrigt gott i Sverige).

 

Oavsett vad det är för framtid jag möter eller väljer så vet jag dock att det är bättre att ha något sparat. Då utgör aktier och fonder en bra långsiktig spargrund. Dels för dess förväntade avkastning och dels för att de är ganska livkida och möjliga att handha oavsett var du befinner dig. Läsning av rapporter m.m. för att följa och "sköta" innehaven är möjliga i både Östersund, Ystad som Valetta.

 

I en något äldre rapport från Swedbank anges de tre främsta sparmålen vara buffertsparande, pension och till en resa.

 

Jag förmodar då att vare sig buffertsparande eller rese-sparandet sker i aktier eller aktiefonder.För många sker dock troligen pensionssparandet i aktier i någon form.

 

Men nog om mig och andra. Varför och till vilket syfte sparar du i aktier och/eller fonder?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar