Spartacus
Likes
160
Antal inlägg
619
Följare
47
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
22 januari 2017

StrongPoint vs Checklistan

StrongPoint är ursprungligen en konsolidering av sju bolag. StrongPoint säljer diverse system och produkter som är tänkt att förenkla och effektivisera för handlare och deras kunder.  Det handlar t.ex. om kontanthanteringssystem som CashGuard, elektroniska hyllkantsetiketter, automatköp som Vensafe, vågar och packmaskiner, handprismärkare m.m.

 

 

Sverige och Norge är de absolut viktigaste marknaderna och står för ca 75% av försäljningen men man har ambitioner att växa annorstädes också

 

Storlek och notering

Strongpoint är noterat på Oslo-börsens OB-match och har ett börsvärde på ca 700 milj nok. OB-match är en godkänd plats även om storleken på bolaget faller lite under gängse large- och midcap definition.

Kriterium uppfyllt.

 

Ägare

Inga stora huvudägare men entreprenörsägt. Störste ägare är Erik Pinnås på ca 11%. Erik sägs ha startat med två tomma händer 1992. Positionen är för liten för att det ska godkännas på denna punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ger bolaget utdelningar?

Ja. Utdelningen 2015 landade på 0,45 nok/aktie.

Kriterium uppfyllt.

 

Politisk risk

Nej inget att invända här. Vare sig produkt- eller marknadsmässigt.

Kriterium uppfyllt.

 

Råvarurisk

Man är inte beroende av hur något råvarupris rör sig.

Kriterium uppfyllt.

 

Innovativ produktutveckling

Kan diskuteras för visserligen krävs produktutveckling men det är inte på sådan nivå att bolagets framgångar hänger på huruvida den nyaste CashGuard blir en succe eller ej.

Kriterium uppfyllt.

 

Utdelningsstabilitet

Gett utdelningar sedan 2011 utan sänkning. Ser hittills stabilt ut, men historiken för kort för att klara punkten.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Balansräkningen

Kikar på Q3 2016 och de räntebärande skulderna var totalt ca 44 milj nok att jämföra med det egna kapitalet som bokfördes till 290 milj nok. De totala skulderna uppgick till 282 milj nok. Goodwill och immateriella tillgångar uppgick till 171 milj nok.

Kriterium uppfyllt.

 

Avkastning på eget kapital

Kort historik. Avkastningen på eget kapital (ROE) ligger som 5 års snitt på 9,3%. Just nu på 17,9%

Kriterium ej uppfyllt.

 

Tillväxt

Dels är historiken kort. Dels så tyder den historik som varit att tillväxten är svår-prognosticerad.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Ledningen

Har ingenting att invända.

Kriterium uppfyllt.

 

Vinststabilitet

Vinsten har svajat rejält vilket diskvalificerar bolaget på denna punkt.

Kriterium ej uppfyllt.

 

Rating

Ratingen blir ett D. StrongPoint ter sig som ett intressant bolag med tillväxtsmöjligheter, men efter en avstämning med checklistan så falnar intresset. Bolaget kan säkerligen gå en fantastik framtid till mötes, men passar inte mig.

 

Med ratingen D skulle en eventuell investering ske med ett mindre belopp och om det fanns få andra prisvärda alternativ. Därtill kräver (enligt mig) ett sådant här bolag (litet, med kort historik och flertal ej uppnådda kriterier) mer bevakning än vad man lägger ner på till exempel ett större bolag med längre historik och fler klarade checkpunkter. Ekvationen blir alltså mycket tids-insats för liten peng.

 

Passar StrongPoint dig?

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2018 (37)

Taggar