Spartacus
Likes
156
Antal inlägg
589
Följare
45
Medaljer
0
Om användaren
Tankar, noteringar och funderingar om aktier och investeringar.

RSS

RSS feed
18 februari

Jämförelse Kameo, ToBorrow, Lendify och Mintos

Här en översiktsjämförelse med några låne-P2P tjänster som man kan investera i lån via. Fokuserar i detta inlägg på lån i SEK via de fyra aktörerna Kameo, ToBorrow, Lendify och Mintos.

 

 

Kameo grundades 2014 och erbjuder förmedling av fastighets och företagslån både i NOK som i SEK. I nuläget och för jämförelsens skull bara tittat på lånestocken i SEK.

Man väljer att acceptera låneerbjudanden som finns på sidan eller ej. Först till kvarn gäller.

Under 2017 har den genomsnittliga räntan man erhållit på lån i SEK varit 9,71%

Det inkluderar då lån mellan A-D i riskklassificering samt även företagslån helt utan ställd säkerhet. Risken kan med andra ord vara väldigt hög. Mig veterligen har dock ingen låntagare (med lån i SEK) gått i konkurs.

Tillgången på lån definierar jag som låg. Det är svårt att bygga en diversifierad lånestocksportfölj enbart genom att använda Kameo. Under 2017 avslutades och fulltecknades enbart 26 st lån i SEK.

För 10.000 kr kan man få diversifiering på 20 lån då minimumbeloppet är 500 kr. Tecknar man nästan allt som erbjuds i SEK så tar det i snitt 10 månader. Det tar m.a.o. lång tid att bygga en diversifierad portfölj i SEK.

Det finns ingen sekundär marknad och därmed ingen möjlighet att göra en tidig exit.

Det finns ingen möjlighet till autoinvest utan man måste sköta det manuellt.

Kameo skickar uppgifter till Skatteverket så ränteinkomsterna finns förtryckta i deklarationen.

Kameo Sverige AB har ej redovisat någon vinst än. Soliditeten ligger på ca 20% (2016). Det är inte Kameo man har eventuell fodran mot utan låntagaren i sig.

 

ToBorrow grundades 2013 och erbjuder förmedling av företagslån i SEK.

Man får välja vilken ränta man vill begära från olika låntagare och den med lägst ränta (tills lånebeloppet nås) under ”auktionstiden” får låna ut pengarna.

Under 2017 har den genomsnittliga räntan man erhållit varit 7,61%. ToBorrow själva anger att den genomsnittliga räntan från start räknat till dags dato är 8,7%.

Det inkluderar då lån mellan A-C i riskklassificering. I teorin en lägre risk än via Kameo. Mig veterligen har tre låntagare gått i konkurs. De bar riskklassificeringen B, B och C och räntan som begärdes av dem var från 9 % och uppåt. 3 st av 122 st fulltecknade lån blir ca 2,5 % av antalet låntagare. Jag vet ej om det förekom eller hur stora eventuella kreditförlusterna var.

Tillgången på lån definerar jag som låg. Det är svårt att bygga en diversifierad lånestocksportfölj enbart genom att använda ToBorrow. Under 2017 avslutades och fulltecknades enbart 32 st lån.

För 10.000 kr kan man i teroin få diversifiering mot 100 lån vilket är en god diversifiering. Dock så skulle det ta ca 3 år att bygga en sådan lånestocksportölj med nuvarande årlig tillgång på lån.

Det finns ingen sekundär marknad och därmed ingen möjlighet att göra en tidig exit.

Det finns möjlighet till autobud och låta systemet automatiskt bjuda på nya projekt. Man kan aktivera inställningar som gäller olika riskklassificeringar och ange olika räntor man vill begära i auktionsprocessen.

ToBorrow skickar uppgifter till Skatteverket så ränteinkomsterna finns förtryckta i deklarationen.

ToBorrow AB har ej redovisat någon vinst än. Soliditeten ligger på ca 33% (2016).

 

Lendify grundades 2014 och förmedlar lån till privatpersoner.

Man kan välja att investera manuellt eller sätta upp ett autoinvestkonto.

Vid ett stickprovsurval blev den genomsnittliga räntan 5,02 %. Urvalet gjordes på 60 st lån med 10 från varje riskklass.

Det inkluderar då lån mellan A-F i riskklassificering. Enligt Lendify själva så utgör den genomsnittliga kreditförlusten hos dem 1 %. När jag tittar runt på Andrahandsmarknaden och försöker uppskatta hur många ärenden som flaggas som ”inkasso” så hamnar det på ca 4 % av lånen. Hos Lendify (om man investearer via autoinvestkonto) finns en kreditförlustfond som ska täcka upp för eventuella kreditförluster

Tillgången på lån definierar jag som ok.  Det går bygga en diversifierad lånestocksportfölj på ganska kort tid via autoinvest och Andrahandsmarknaden. På Andrahandsmarknaden finns i skrivande stund över 200 konton till salu med mellan 1 och 135 lån i varje.

För 10.000 kr i ett autoinvestkonto kan man få exponering mot 40 lån vilket är en ok spridning, till att börja med.

Det finns som sagt en sekundär marknad, Andrahandsmarknaden, så det finns möjlighet att göra en tidig exit. De flesta lånen säljs dock till premium (försäljningspriset överstiger det utstående kapitalet på fordringarna). Som jämförelse till angiven ränta ovan så är snitträntan 6,31 %, för de sex största lånstocksportföljer på Andrahandsmarkanden. Dock inkluderar de i regel fler lån med högre riskklassificering än det jämnt viktade stickprovet ovan.

Det finns som sagt möjlighet till autoinvest så det mesta kan skötas automatiskt. Kanske förordas autoinvest då det är svårt att bygga en lånestock manuellt i Lendify samt att portföljen då får tillgodogöra sig kreditförlustfonden.

Lendify skickar uppgifter till Skatteverket så ränteinkomsterna finns förtryckta i deklarationen.

Lendify har ej redovisat någon vinst än. Soliditeten ligger på ca 20 % (2017-04). Man har dock inte fordringar gentemot Lendify utan de egentliga låntagarna. Om något händer med Lendify så har Lendify avtal med Lindorff att ta över.

 

Mintos är en P2P plattform som lanserades 2015. AS Mintos Marketplace huvudsäte är Riga, Lettland. Mintos är i grunden inte ett lånebolag utan det är istället en marknadsplats där investerare och olika lånebolag kan mötas. Ett 40-tal olika lånebolag finns i nuläget på marknadsplattformen. Olika lånebolag erbjuder olika sorters lån att investera i. Flera sorters valutor och i olika länder. I denna jämförelse riktar jag in mig på lån i SEK.

I nuläget finns det ett bolag på Mintos som erbjuder SEK-lån. Aasa Kredit. Aasa Kredit erbjuder i Sverige lån mellan 10.000 och 50.000 kr till låntagare. Den effektiva räntan är generellt hög gentemot låntagare och tangerar 40 %.  Aasa Kredit Sverige registrerades 2012 och ingår i Aasa Group (Polen och Finland är de största marknaderna för Aasa Group) som ägs av det Luxembourgbaserade Supernova som har låneverksamhet i flera länder.

På Mintos kan man välja investera manuellt eller sätta upp automatiska portföljer. Det är t.ex. möjligt att sätta upp en automatisk portfölj som bara investerar i SEK-lån.

Räntan som erbjuds för Aasa SEK-lån är 13 %. Löptiden är ca 2 år.

Någon riskklassificiering finns ej. Däremot finns en s.k. återköpsgaranti. Det vill säga Aasa återköper lånet om låntagaren inte kan betala efter 60 dagars försening (= default). Detta låter ju jättebra men man ska komma ihåg att det gäller ju bara så länge Aasa själv vill och kan detta. Det är m.a.o. viktigt att kolla upp hur solvent Aasa är i praktiken. Det betyder ju också att när ytterligare straffränta på straffränta ska betalas och fodran eventuellt ska skickas till inkasso så tar Aasa hand om de inkomsterna och hanterandet då investeraren är ”utköpt” från det hela.

Tillgången på lån definierar jag som ok från Aasa. Mellan 100 och 200 lån i SEK så vitt jag sett har alltid funnits att investera i den korta tidsrymd jag kikat. Mintos som helhet erbjuder tusentals men då kliver vi utanför SEK-komfortzonen. Mer om det en annan gång.

För 10.000 kr kan du investera i 100 olika lån vilket är en god riskspridning. Minsta belopp är nämligen 100 kr. Med antalet lån som finns går det också fort att komma upp i det antalet. Det erbjuds även i regel mellan 50 och 100 lån i SEK från Aasa på den sekundära marknaden. I praktiken så hänger dock betalningsförmågan troligen på Aasa´s egna betalningsförmåga. På så sätt blir 100 låntagare ändock bara som en exponering mot 1 aktör. 2017 gick ett av lånebolagen på Mintos ned för räkning. Även om siffror på pappret ser bra ut så kan oegentligheter dyka upp. Inte minst i unga bolag och branscher som snabbt växer och där pengarna flödar. Värt att tänka på så att man är klar över riskerna.

Den sekundära marknaden är väldigt stor på Mintos som helhet. Finns allt från de med väldigt stor rabatt till de som säljs till premium. För SEK-lånens del brukar det oftast vara en liten, liten premium (försäljningspriset överstiger det utstående kapitalet på fordringarna).

Det finns som sagt möjlighet att sätta upp en eller flera automatiska portföljer.

Mintos skickar inga uppgifter till Skatteverket så man måste själv deklarera ränteinkomsterna.

Aasa Kredit Sverige har inte redovisat vinst än och redovisade 2016 en negativ soliditet. Det verkar dock vara så att man först 2017 fick licens och började med egentlig verksamhet och kreditgivning i Sverige. På Mintos började man lista sina SEK lån ganska nyligen. Får helt enkelt vänta och se kommande årsredovisningar. Koncernmoderbolaget Supernova hade vid halvårsskiftet 2017 en soliditet på 29% och redovisar vinst.

 

Har du någon erfarenhet av nämnda aktörer och i så fall vad är den?

 

(Obs! Länken till Mintos ovan (eller denna länk) är en affiliate-länk så registrerar man sig via den får man som ny investerare upp till 1 % av det man som ny användare investerar de första 90 dagarna. Tänkte det kunde vara intressant för nyfikna läsare.)

Taggar (blogg): 
10 februari

Lendify i jämförelse med Kameo och ToBorrow

Kameo och ToBorrow sysslar med P2P företagslån. Lendify med P2P personlån.

I ett tidigare inlägg kikade jag runt lite på bedömd risk för betalningsinställelse samt erhållen ränta vad det gällde P2P lån via Kameo och ToBorrow Tänkte jag skulle fortsätta jämförelsen här fast med fokus på Lendify. Alla tre aktörerna använder sig mig veterligen bl.a. av UC för bedömning av kreditrisk.

UC använder fem riskklasser, 5-1, eller även benämda A-E. Kreditbetyget indikerar hur stor risk det finns för betalningsinställelse.

Enligt uppgift från Kameo så ska vid betalningsinställelse ca 70% av eventuella panter och borgen i ett företagslån kunna drivas in, så statistiskt sett, förlorar man 30%.

Lendify uppger vid personlån att man statistiskt sett vid en kravprocess förlorar 40% .

Jag lämnar dessa siffror därhän och ämnar istället anta att man riskerar att inte få något tillbaka vid en betalningsinställelse alternativt att indrivningsavgifter och ”oppertunity costs” äter upp allt för småspararen. Går dock använda Lendifys FGF på 40% för att räkna baklänges för att få den ursprungliga risken för betalningsinställelse.

Nedan UC:s riskklassificering (för lån enligt Kameo som sysslar med företagslån) i kombination med bedömd risk för betalningsinställelse.

A. mindre än 0,24 %

B. 0,25 % - 0,74 %

C 0,75 % - 3 %

D. 3 % - 8 %

E. mer än 8 %

 

Nedan bedömd risk för betalningsinställelse (beräknad via Lendify som sysslar med personlån)

A. 0,15 %

B. 0,48 %

C. 0,9 %

D. 1,68 %

E. 3,7 %

F. 9,95 %

 

 

Ett lån via t.ex. Kameo med klassificering C löper alltså 0,75-3% risk för betalningsinställelse Ett personlån via Lendify med klassificeringen C löper 0,9 % risk för betalningsinställelse.

I detta inlägget finns uppgifter om faktiskt erhållna historiska räntor för P2P investerare via Kameo och ToBorrow.

För Lendifys del har jag fått ta stickprov via deras Andrahandsmarknad och beräkna ett medel för de olika kreditbetyg vad en P2P investare får i ränta.

Följande siffror blev det då. De verkliga medelsiffrorna kan naturligtvis avvika något men jag tror det är någorlunda representativt.

A. 1,77 %

B. 3,18 %

C. 3,72 %

D. 5,12 %

E. 7,3 %

F. 9,04 %

 

Stämmer de stickproven någorlunda och håller man sig till kreditbetygen A-E med en maximal risk på 3,7 % för en betalningsinställelse så erhålls en ränteinkomst på i genomsnitt 4,22 %.

Den siffran stämmer ganska väl med utländska P2P siffror som jag sett då risken för betalningsinställelse och räntan på ett lån ofta är samma eller närliggande procentsats.

100.000 kr investerade hos Lendify (utan några eventuella kreditförluster medräknade) blir då 2.954 kr i ränteinkomst efter skatt.

I detta inlägg så görs en liknande jämförelse med då med företagslån (som i regel bär lite större risk) och Kameo och ToBorrow som utgångspunkt och i lån med kreditbetygen A-C (för att hamna på ungefär samma risknivå som räkneexemplet ovan). Då gav 100.000 kr investerade en ränteinkomst på 5.600 kr efter skatt. Kontra 6.233 kr i utdelningar efter skatt från samma summa placerad i aktier (till aktuellt pris) i våra fyra storbanker.

En tanke man bör ha med sig är att jag misstänker att bedömningen av risker i just företagslånen (via Kameo och ToBorrow) är aningen för låga. Detta eftersom risken för betalningsinställelse och räntan man får avviker från varandra och så brukar mönstret inte vara.

Mina P2P inlägg går inte ut på att premiera eller skriva ned någon P2P tjänst. Jag vill bara nyansera bilden av P2P med lite egna räkneexempel, dess risker och förtjänster, då jag får känslan att det läggs väldigt mycket på marknadsföring.

Personligen anser jag att man mycket väl kan diversifiera sina kapitalplaceringar på de tillgångar man nu själv finner sig bekväm med. Bara man har koll på vad man kan förvänta sig vad det gäller risk och avkastning.

Har du andra avkastningsiffror att presentera per riskklass för P2P lån så får du gärna kommentera nedan.

Taggar (blogg): 
10 februari

P2P eller bankaktier?

En risk som man, liksom banker, löper genom att investera i P2P-lån är kreditförluster. Det finns ju alltid en risk att en långivare inte kan betala längre utan ställer in ränteinbetalningar och amorteringar.

För att hantera risken med detta så brukar man bedöma kreditvärdigheten hos låntagaren. Störst i Sverige att bedömma kreditvärdigheten är Upplysningscentralen även kallat UC, men P2P-låneförmedlare använder sig även av t.ex. Creditsafe i kombination med UC.

Ju högre risken för betalningsinställelse är ju högre ränta krävs i regel från låntagaren. I alla fall ska det fungera så. Ju högre risk, ju mer betalt.

För bolag har UC fem riskklasser, 5-1, eller även benämda A-E. Kreditbetyget indikerar hur stor risk det finns för betalningsinställelse. I genomsnitt ska vid betalningsinställelse ca 70% av eventuella panter och borgen kunna drivas in, så i praktiken riskerar man, statistiskt sett, 30%. Dock anser jag man ska ta det med en nypa salt. Risken finns att det tillkommer indrivnings- och administrationsavgifter samt diverse ”oppertunity costs” då det säkert kan drar ut på tiden. Bättre är nog att räkna med siffrorna indikerar risken att förlora fordran helt och hållet.

Nedan UC:s riskklassificering för bolag i kombination med bedömd risk för betalningsinställelse.

A. mindre än 0,24 %

B. 0,25 % - 0,74 %

C 0,75 % - 3 %

D. 3 % - 8 %

E. större än 8 %

 

Ett lån med klassificering C löper alltså 0,75-3% risk för betalningsinställelse Den optmistiske anser att 70% av eventuell kreditförlust kan återfås medan den pessimistiske räknar med att risken att förlora allt är just 0,75-3%.

Nu till en jätteviktig sak. Det här är bara medelsiffror. I verkligheten går inte kreditförluster till på det sättet. I alla fall inte historiskt. Vare sig i storbankerna eller bland de mindre utlånarna. Graferna för kreditförluster ser i princip ut likadant för alla aktörer.

Det är business as usual tills en urblåsning kommer. Då accelererar kreditförluster fort. Kikat på blancolån och samma grafer där. De accelelerar fort när lågkonjunktur och arbetslöshet slår till.

Räkna alltså med att kreditförluster kommer vara sällsynta tills de slår till brett. Även om vissa P2P aktörer infört Andrahandsmarknad så räkna med att det kommer finnas få köpare men många säljare på lånefordran då. Samma fenomen som på smålistorna när det gäller aktier.

Nåväl. Låt oss titta på inkomsterna nu istället.

Jag har tagit en närmare titt på låneförmedlarna Kameo och ToBorrow samt vilka ränteinkomster man fått där. Både Kameo och ToBorrow använder sig utav UC samt hanterar företagslån. Lån genomförda under det första verksamhetsåret är undantagna (2015 för ToBorrow och 2016 för Kameo) utifall de ej är representativa.

Kameos ränta på avslutade och fulltecknade lån (from 2016 tills nu) var:

A. 5,88%

B. 8,73%

C. 10,63%

D. 12,21%

 

Kameo förmedlar lån i SEK och NOK. Investerar man i NOK tar man naturligtvis även en valutarisk.

 

För ToBorrows del (from 2015 tills nu) så är siffrorna

A. 6,87%

B. 7,53%

C. 8,19%

D Inga förmedlade

 

Jämför vi bara A-C lån så visar Kameo alltså upp 8,41% och ToBorrow 7,53. Kameo inkluderar dock även lån i NOK vilket medför en valutarisk för investeraren. Vi kan dock snabbt göra ett överslag och notera att ca 8% bör en investerare kunna få om denne investarer via P2P företagslån. Risken för kreditförlust är du upp till och med 3%, men märk väl att kreditförlusterna inte kommer komma i jämn takt över tid. Låt oss göra det enkelt för oss och anta att vi aldrig gör någon kreditförlust.

100.000 med 8% samt 30% skatt på det ger en inkomst på 5.600 kr.

Som en jämförelse så erbjuder de fyra storbankerna (SEB, SHB, Swedbank, Nordea) en genomsnittlig direktavkastning på idag 6,68%.

100.000 i bankaktier med direktavkastning på 6,68 % i en ISK samt schablonskatt för 2018 på det ger en inkomst på 6.233 kr

En annan stor svensk P2P aktör är Lendify. Undantog dock dessa i jämförelsen då de håller på med personlån inte företagslån och därmed ger lägre ränta till P2P investerare.

Vill man upp i ränta behöver man kika på någon utländsk aktör. Exempelvis Mintos. Där man kan hitta räntor på upp mot 18 %. Då blir matematiken lite annorlunda. Länken är en s.k. affiliate länk så om den som är nyfiken registrerar sig via den får denne 1 % av det som man investerar de första 90 dagarna.

Även ViaInvest erbjuder högre räntor samt möjlighet att investera i korta konsumentlån. Grupeer erbjuder investeringar i utländska företagslån.

Med banker och bankaktier så löper man också risk. Jämförelsen är inte gjord för att befrämja köp av bankaktier för när kreditförluster hopar sig för banker så riskerar naturligtvis även vinster och utdelningar att sjunka för dem. Dock alltid kul med en titt på nuläget. Storbankerna och P2P-lån har ju trots allt en del gemensamt, och vissa saker skiljer sig dramatiskt.

Hur ser du på P2P-aktörer och bankaktier?

Blog Archive

Blog Archive
2018 (21)

Taggar