TradeVenue-bloggen
Likes
69
Antal inlägg
53
Följare
17
Medaljer
0
Om användaren
I TradeVenue-bloggen publicerar vi inlägg som har med siten att göra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Intervju med Christian Berners Vd Bo Söderqvist

Christian Berner offentliggjorde nyligen sin bokslutskommuniké som påvisade en nettoomsättning om 449,6 MSEK med en EBITA-marginal på 4,8%. Tradevenue fick möjligheten att träffa och ställa några frågor till koncernens vd Bo Söderqvist.

Kan du sammanfatta utvecklingen för helåret 2017?

Vi hade ett svagt fjärde kvartal, trots en stark orderingång under hösten visade bolaget ingen tillväxt under Q4. Därmed är vi inte heller nöjda med resultatet för 2017 som helhet. Den främsta förklaringen är den negativa utvecklingen som vi hade i Norge samt ett par större maskinorder i Sverige som inte blev färdigställda med leverans i december och därmed flyttades fram till inledningen av 2018.

Hur ser förväntningarna på 2018 ut, vilka prioriteringar och ambitioner har ni för året?

Det blev en rivstart på 2018 med ett strategiskt viktigt förvärv och de flyttade maskinorderna i Sverige ger en stark grund för en bra start på detta år.

Förvärvet av Zander & Ingeström AB är mycket viktigt för oss på Christian Berner och kommer att stärka koncernen. Genom förvärvet, goda marknadsförutsättningar med en bra investeringsvilja samt tillväxt i Norden, ser vi med tillförsikt fram emot 2018.

Prioriteringarna för 2018 är främst:

  • Fortsatt lönsam tillväxt
  • Uppnå positivt resultat i Norge (ny organisation på plats och fokus på marknadsaktiviteter har gjort att det ser bättre ut än tidigare)
  • Fortsätta utveckla mervärdeförsäljning genom mer fokus på systemförsäljning, förädling, konsultering och service
  • Fortsatt fokus på förvärv

 

Sammantaget ska dessa prioriteringar visa en klar förbättring på vår lönsamhet under 2018.

Christian Berner fokuserar främst på de två affärsområdena Process & Miljö samt Material Teknik, ser marknaderna olika ut och hur särskiljer de sig?

Materialteknik fokuserar på försäljningen av främst material, plaster och vibrations-bullerdämpande material. Kunderna återfinns framförallt inom infrastruktur som järnväg och spårväg samt pappers-, bygg- och gruvindustrin. Produkterna är indelade i två områden: teknisk plast och vibrationsteknik.

Segmentet Materialteknik är mindre konjunkturkänsligt än Process & Miljö. Att snabbt och enkelt kunna tillhandahålla produkter/bearbetade produkter är en konkurrensfördel för Christian Berner. Därför hålls stora delar av affärsområdets produkter på lager.

Process & Miljö omfattar erbjudande till kunder med behov av främst processutrustning och hela tekniska system. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher som exempelvis, pappersindustrin, kommunal sektor och processindustri i helhet.

Erbjudandet är indelade i fyra områden: miljö & processteknik, processanläggningar, filterteknik, samt gas/energi & högtrycksteknik. Försäljningen av större och mer komplicerade system kräver en aktiv försäljning med hög teknisk kompetens. Att de flesta av Chritian Berners medarbetare har en teknisk utbildning är en viktig konkurrensfördel som särskiljer oss från konkurrenterna.

Du nämnde kort om nyförvärvet Zander & Ingeström som sedan 1 mars ingår i koncernen, kan du berätta mer om bolaget och vad de kan bidra med för synergier till Christian Berner?

Förvärvet gör oss till en ännu starkare aktör och vårt erbjudande kompletteras samt stärks, framför allt till affärsområdet Process & Miljö och till Vatten och avlopp på kommunsidan.

Zander & Ingeström har ett väletablerat varumärke med en stark marknadsposition och bra lönsamhet som påverkar hela Christian Berner positivt. Dessutom får vi ett nytt produktområde på pannsidan med en stor andel export till framförallt Kina som ger mycket spännande ut framöver.

Ni jobbar aktivt med att öka försäljningen på den norska marknaden, kan du berätta mer om det? Samt hur marknadsförutsättningarna ser ut i övriga Norden? Planerar koncernen att expandera på nya marknader framgent?

Norge hade en omställningsperiod i fjol med ny Vd, ekonomichef och stor personalomsättning inom säljorganisationen. Nu inför 2018 är organisationen intakt och vi har stärkt upp säljorganisationen inom affärsområdet Process & Miljö och vibrationsteknik som ingår i affärsområdet Materialteknik. Kostnaderna är numera lägre än i fjol och marknadsförutsättningar är goda så nu gäller det att vi får upp försäljningstillväxten igen.

Marknadsförutsättningarna i Norden är bra med god tillväxt och investeringsvilja i samtliga länder där Christian Berner är verksamma.  

Vårt fokus ligger på Norden och vi har inga planer på att gå in i nya marknader. Förutom den delen inom Zander & Ingeström som härrör pannsidan, där stor del av affären exporteras till främst Kina som är en viktig marknad.

Mer information om Christian Berner finns i bolagspresentationen: http://tradevenue.se/company/christian-berner-tech-trade

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
Aktieinkomster's picture
796
1346
65
0
Aktieinkomster

Intressant intervju!

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.