TradeVenue-bloggen
Likes
69
Antal inlägg
53
Följare
17
Medaljer
0
Om användaren
I TradeVenue-bloggen publicerar vi inlägg som har med siten att göra.
Kontakt email

RSS

RSS feed

Blogg

Intervju med Minestos VD, Martin Edlund

Sedan 2016 är du Minestos vd. Kan du kort berätta om dig själv och din bakgrund?
Jag har under de senaste två decennierna i olika roller arbetat med affärsutveckling och skapandet av innovativa och lönsamma verksamheter. Allt från små hightech-startups till världsledande teknikföretag som ABB, GE, LM Ericsson och ITT Industries. Min akademiska bakgrund är från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, där jag är teknologie doktor inom Innovation Management från Institutionen för industriell organisation och ekonomi på och en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Er patenterade Deep Green-teknik bygger på att framställa energi från havsströmmar, kan du berätta varför er teknologi är unik och vad som särskiljer er från konkurrenterna i branschen?
Vi utnyttjar samma princip som att flyga kite i luften. Vi har ett kraftverk med en vinge som lyfts av havsströmmen och med styrsystem och roder ”flyger” vi kraftverket fram och tillbaka genom havsströmmen. Under vingen sitter en turbin vilken trycks genom vattnet i en hastighet flera gånger större än själva havsströmmen. Det betyder att vi lägger till ett steg av energikonvertering jämfört med ett stationärt kraftverk.

Där konkurrenterna i stor utsträckning bygger stora, tunga och dyra konstruktioner har vi en relativt liten och lättviktig lösning som är betydligt billigare att tillverka och med helt andra förutsättningar för service och underhåll. Det har enorm betydelse för kundens energikostnad.

För att uppnå EU:s energi- och klimatmål, behövs 379 miljarder euro årligen investeras inom energieffektivisering. Hur ser Minestos marknadspotential ut internationellt och vad ser ni för marknadsandel framgent?
När vi tittar på den marknad vi kan nå baserat på hur tekniken ser ut idag ser vi en potential som uppgår till över 600 GW installerad kapacitet, eller en och en halv gånger världens samlade kärnkraftskapacitet idag. Enligt vår kännedom är Minestos produkt den enda verifierade teknologin som på ett kostnadseffektivt sätt kan producera el långsamma strömmar – och de utgör den absolut största delen av den totala marknaden.

Hur ser affärsmodellen ut?
Vi ska tjäna pengar på att utveckla och sälja produkter samt reservdelar och tjänster kopplat till service och underhåll. Vårt starka patentskydd gör även att vi har goda möjligheter till licensaffärer på olika geografiska marknader.

Till sist, varför tycker du att man ska teckna aktier i er företrädesemission?
Vi sitter på en patenterad teknik vars konkurrenskraft och globala utbyggnadspotential är betydande. Vi har nyckeln till att låsa upp en hittills outnyttjad naturresurs, som kommer att utgöra ett nödvändigt komplement i energimixen. Utöver det är vi i ett läge där stora värden kommer att byggas i bolaget i och med de aktiviteter som vi genomför under det kommande året och framåt.

Taggar (forum): 
Taggar (blogg): 
Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.