Anders Birgersson

Styrelseledamot sedan 2009

Född: 1958 Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola samt företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Andra uppdrag: VD, koncernchef och styrelseledamot i VBG Group AB. Styrelseordförande i VBG Group Truck Equipment AB, Styrelseledamot i KMT Precision Grinding AB samt Sparbanken Lidköping AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Liljedahl Groups.