Anders G. Carlberg

Befattning: Styrelseledamot sedan 1995. Ordförande i revisionsutskottet.,

 

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, 1968.

 

Erfarenhet: VD och koncernchef, Axel Johnson International AB 1993-2008, tidigare VD och koncernchef, Nobel Industrier och JS Saba samt vice VD, SSAB.

 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Herenco Aktiebolag och Gränges AB, AxFast AB, Beijer-Alma AB, SWECO AB (publ), Investment Latour, Erik Penser Aktiebolag med mer samt ägare av enskild firma Närlunda Säteri.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Styrelseordförande i AxIndustries Aktiebolag och Höganäs Aktiebolag samt styrelseledamot i Martin & Servera Aktiebolag, Emballator AB, Sapa Profiler Holding AB, Axel Johnson Aktiebolag SäkI AB och Latour Förvaltning AB, Mekonomen Aktiebolag och SSAB, samt delägare i Fairway Handelsbolag.


Innehav: Enligt finansinspektionens insynsregister.