Anders Persson

Anders Persson, f 1957
Styrelseordförande sedan maj 2015

Erfarenhet: Anders Persson har mer än 20 års erfarenhet från ledande inom både större och mindre bolag. Speciellt erfarenhet av såväl turn around som stark tillväxt under varierande förhållanden. Sedan 2014 arbetar han som styrelseledamot och rådgivare i ett flertal bolag. Dessförinnan var han under åren 2000-2014 interim VD samt vice VD i Net Insight AB (publ). Under 1981-2000 har han innehaft diverse olika tjänster, både nationellt och internationellt, på Ericsson AB. Anders har styrelseerfarenhet från bl.a. Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group AB (publ) sedan 2014. Anders är civilingenjör från Chalmers.

Aktieinnehav: 650 000 aktier