Arne Ferstad

Född 1950, har bred erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, inklusive affärsutveckling och marknadsföring på internationell nivå. Har varit ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna, President för EMEA Baxter Renal Division, chef för Baxters bioscience-affärer i Asien samt haft flera ledande positioner inom Baxters R&D. Har även varit General Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.

Aktieinnehav: 168 408