Bengt Eliasson

Född 1943

Civ.ing/civ. ek. Bengt driver sedan 1980 det egna konsultföretaget BusinessON. Han arbetar med företagsutveckling med mål att förbättra kundföretagens affärskompetens, affärsorientering och lönsamhet. Med sin breda affärserfarenhet anlitas Bengt ofta som föreläsare och han är författare till böckerna Marknadsplanen, Affärsplanen, Projektkalkylen och Value Selling, samtliga utgivna på Liber.