Bengt Kjell

(1954) Diplomerad HHS Stockholm
Styrelseledamot och ordförande i styrelsen sedan 2015.

Nuvarande uppdrag
VD: AB Handel och Industri (sedan 2010).
Styrelseordförande: Hemfosa Fastigheter AB och Skånska Byggvaror AB,
Styrelseledamot: ICA Gruppen AB, Indutrade AB, Pandox AB och Swegon AB.

Tidigare uppdrag
Vice VD: Industrivärden,
Senior partner: Navet AB samt 
Styrelseordförande: Kungsleden AB,
Styrelseledamot: Höganäs AB, Skanska AB och Munters AB.

Oberoende i förhållande bolaget men ej oberoende i förhållande till dess större ägare.

Aktiennehav
30 000 aktier (31.3.2015)