Björn Rosengren


Styrelseordförande sedan 2015

Övriga uppdrag (i urval): Ordförande i Auktoritet Inkasso AB och Norsk-Svenska Handelskammaren samt ledamot i Cellcomb AB

Tidigare uppdrag: Rådgivare år Kinneviksfären i över 13 år, Näringsminister (år 1998-2002) och landshövding för Norbottens län (år 1995-1998). Dessförinnan svensk fackföreningsman och politiker.