Charlotta Utterström

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1972 Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Andra uppdrag: VD Certaincy AB