Christoffer Andersson

Christoffer Andersson, född 1974, är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet och författare till två globalt utgivna böcker om mobila applikationer. Under 15 år på Ericsson drev Christoffer enheter inom mjukvara och tjänster, från Silicon Valley och Madrid till Indien och Tyskland. Under 2012-2013 har hans egna konsultbolag etablerats bland kunder i Hongkong, San Francisco, London och Sverige med fokus på mobila tjänster och investeringar.