Claes Boustedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2015. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Civilekonom. Vice verkställande direktör i L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och verkställande direktör i L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Hufvudstaden AB.

Aktieinnehav i Sandvik (eget och närstående)

0

Uppgifterna avseende innehav av aktier avser 7 maj 2015. För att se ledamotens aktuella innehav av Sandvik-aktier, gå till Finansinspektionens dagligt uppdaterade sida över insynspersoner och deras transaktioner.