CombiGene

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-4,92%-0,16 SEK3,09100 262

Om aktien

Börsvärde MSEK54
Antal aktier TSEK19 526
30 dagar antal i snitt32 641
30 dagar omsatt i snitt TSEK100
Högsta 12 mån4,49
Lägsta 12 mån1,90
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-05-04

Nyckeltal

P/E-5,47
P/S16,33
P/B (kurs/eget kapital)7,52
Omsättning per aktie SEK0,18
EPS (vinst per aktie) SEK-0,57
Eget kapital/aktie SEK0,39
ROE %0,00
Soliditet %0,94
Rörelsemarginal %-2,99

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK3 000
Rörelseresultat TSEK-8 958
Resultat efter finansnetto TSEK-8 958
Årets resultat TSEK-8 958
Eget kapital6 512
Anläggningstillgångar TSEK0
Kassa och bank TSEK4 918
Omsättningstillgångar TSEK6 915
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK1 627