CombiGene

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
6,38%0,15 SEK2,5034 657

Om aktien

Börsvärde MSEK39
Antal aktier TSEK16 522
30 dagar antal i snitt13 779
30 dagar omsatt i snitt TSEK35
Högsta 12 mån5,11
Lägsta 12 mån1,90
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-10

Nyckeltal

P/E-3,40
P/S0,00
P/B (kurs/eget kapital)7,22
Omsättning per aktie SEK0,00
EPS (vinst per aktie) SEK-0,74
Eget kapital/aktie SEK0,25
ROE %0,00
Soliditet %1,18
Rörelsemarginal %-8 602 000,00

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK0
Rörelseresultat TSEK-8 602
Resultat efter finansnetto TSEK-8 681
Årets resultat TSEK-8 681
Eget kapital4 084
Anläggningstillgångar TSEK0
Kassa och bank TSEK2 860
Omsättningstillgångar TSEK3 470
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK800