CombiGene

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-1,29%-0,04 SEK3,0567 172

Strategi & Mål

I dagsläget utför CombiGene prekliniska tester med sin genterapeutiska metod på djur, samt in vitro det vill säga på vävnad från människa och djur. Inga tydliga biverkningar har kunnat observeras och andra sorters AAV-vektorer har testats i många kliniska studier och har dessutom fått godkännande i en annan produkt med andra gener. CombiGene står under 2016 inför ett flertal viktiga beslut så som val av vektor samt tillverkningspartner enligt Good Manufacturing Practice. CombiGenes plan är att ha en beslutspunkt inför att genomföra tester på människor – en Fas I-studie – innan 2017 är slut, och att påbörja studien under 2018.

Parallellt med forskningsarbetet genomför bolaget analyser inför kommersialiseringen av produkten. Bland annat har en studie kring vilka priser och subventioneringar som kan bli aktuella när produkten når marknaden genomförts med positiva resultat.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet