Sandvik

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,13%-0,20 SEK154,00593 288 865

Bolagsbeskrivning

Sandvik är en global högteknologisk verkstadskoncern och tillverkare av hårdmetallprodukter. Sandvik finns representerat i 130 länder och har en världsledande position i utvalda nischer. Europa utgör en dryg tredjedel av verksamheten, och är företagets största marknad. Machining Solutions är det största affärsområdet och svarar för en dryg tredjedel av omsättningen. 

Företaget grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson, som var först i världen med att använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. En strategi som varit densamma genom åren.

I dag är Sandvik en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter, tjänster och service som främjar produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Under 2014 hade Sandvik cirka 47 000 medarbetare, försäljning i över 130 länder och omsatte cirka 89 miljarder kronor. Verksamheten baseras på unik kunskap inom materialteknologi med omfattande insikt i industri- och kundprocesser. Företaget gör betydande investeringar i forskning och utveckling och har ett nära samarbete med kunder och leverantörer.   

Verksamheten är indelad i fem affärsområden:
         - Sandvik Machining Solutions
         - Sandvik Mining
         - Sandvik Materials Technology
         - Sandvik Construction
         - Sandvik Venture

Machining Solutions
En global marknadsledare av verktyg och verktygssystem för avancerad skärande metallbearbetning inom industrin. Produkterna tillverkas i hårdmetall och andra hårda material som diamant, kubisk bornitrid och specialkeramik. Fokus ligger på att öka kundernas produktivitet genom att tillhandahålla produkter, service och applikationskunnande.

Kunderna finns inom bland annat verkstads-, flyg- och fordonsindustrin, energiområdet samt elektronik-och medicinteknisk industri. Världsmarknaden för verktyg inom skärande metallbearbetning uppskattades till cirka 160 miljarder kronor 2014. Den underliggande långsiktiga tillväxten bedöms uppgå till i genomsnitt 4–5 % per år.

Mining
En ledande, global leverantör av marknadens mest kompletta produktprogram för gruvindustrin. Sandviks produkter omfattar maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar och täcker in områden som bergborrning, brytning, krossning, lastning och transport samt återvinning och hantering av berg och mineraler.

Produkterna används främst i gruvor över hela världen. Världsmarknaden uppskattades 2014 till cirka 140 miljarder kronor. Även om utvecklingen är oförändrad på kort sikt, bedöms den underliggande långsiktiga tillväxten uppgå till i genomsnitt 4–6 % per år.

Material Technology
En världsledande tillverkare av högförädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för de mest krävande industrierna, som olja och gas, kärnkraft och kemi. Nya material utvecklas i nära samarbete med kunderna med fokus på att göra deras processer säkrare och mer effektiva, och samtidigt bidra till att minska miljöpåverkan.

Kunderna är främst aktiva inom energiområdet, men även inom bland annat kemi-, flyg-, gruv- och fordonsindustrin. Världsmarknaden uppskattades 2014 till cirka 130 miljarder kronor. Den underliggande långsiktiga tillväxten bedöms uppgå till i genomsnitt 4–6 % per år, men tillväxten är normalt sett högre inom energisegmentet.

Construction
Sandvik Construction är specialiserat på maskiner, verktyg och service för nischerna brytning, borrning och krossning inom anläggningsindustrin. Applikationsområdena inkluderar tunneldrivning, dagbrott, vägbyggen, rivning och återvinning. Produktsortimentet omfattar bergverktyg, borriggar, brytare, hantering av bulkmaterial och maskiner för krossning och sortering.

Produkterna används inom anläggningsindustrin i hela världen. Världsmarknaden uppskattades 2014 till cirka 140 miljarder kronor. Den underliggande långsiktiga tillväxten för utrustning, verktyg och reservdelar inom anläggningsindustrin bedöms uppgå till i genomsnitt 4 % per år.

Venture
Sandvik Venture accelererar tillväxten i små till medelstora företag med potential att fortsätta expandera. Produktområdena är Sandvik Process Systems, Sandvik Hyperion, Wolfram Bergbau und Hütten och Varel International Energy Services. De är ledande leverantörer av produkter och applikationer inom sina respektive nischer och skapar även värde för Sandviks övriga affärsområden.

Kunderna finns inom olje- och gasindustri, gruvindustri, skärande metallbearbetning, komposittillverkning och särskilda konsumentnischer