Sandvik

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-1,28%-1,90 SEK147,10594 968 942

Om aktien

Börsvärde MSEK184 646
Antal aktier TSEK1 254 386
30 dagar antal i snitt4 028 398
30 dagar omsatt i snitt TSEK594 969
Högsta 12 mån154,70
Lägsta 12 mån106,80
Direktavkastning %1,87
Utdelning SEK5,13 ()
Handlas utan utdelning2005-05-04

Nyckeltal

P/E33,50
P/S2,26
P/B (kurs/eget kapital)4,70
Omsättning per aktie SEK65,01
EPS (vinst per aktie) SEK4,39
Eget kapital/aktie SEK31,32
ROE %0,00
Soliditet %0,79
Rörelsemarginal %0,14

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK81 553 000
Rörelseresultat TSEK11 018 000
Resultat efter finansnetto TSEK9 366 000
Årets resultat TSEK5 468 000
Eget kapital39 290 000
Anläggningstillgångar TSEK26 709 000
Kassa och bank TSEK8 818 000
Omsättningstillgångar TSEK49 515 000
Långfristiga skulder TSEK38 054 000
Kortfristiga skulder TSEK26 156 000