Sandvik

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
-0,13%-0,20 SEK154,00593 288 865

Strategi & Mål

Mål
Med över 150 års bolagshistorik, har Sandvik utvecklat en framstående marknadsposition, som utgör en stabil grund för fortsatt stark positionering. Företagets vision grundar sig i att vara marknadsledande och således sätta branschstandarden, en standard som andra aktörer i branschen får följa. För att närma sig denna vision, antas medarbetare och kundrelationer vara precis lika viktiga som teknologiska framsteg och expertis. Vidare, krävs en hög nivå av innovativt tänkande i företagets alla processer.
 
Sandviks finansiella mål är framtagna utifrån bedömningar av företagets styrka och positionering för framtiden. Målen ska bidra till att behålla och stärka koncernens ledande, globala position och skapa långsiktigt aktieägarvärde. Sandvik har ställt upp följande mål som sedermera ämnas mätas över en konjunkturcykel:
            - Tillväxt: 8 %
            - Avkastning på sysselsatt kapital: 25 %
            - Nettoskuld/eget kapital: kvoten ska understiga 80 %
            - Utdelningskvot av resultat per aktie: 50 %  
 
Strategi

 
Sandvik beskriver fem huvudområden som beskriver företagets strategiska inriktning och hur de ska agera för att sätta branschstandarden:

1.  Tillväxtorienterad
Sker genom ökad exponering mot marknader och i segment med hög tillväxt.
2. Teknologiledande
Förse kunder med ledande lösningar, ta till vara på trender och kontinuerligt utveckla och förbättra befintliga produkter.
3. Flexibla och snabba
Arbeta proaktivt och ha förmågan att snabbt reagera på förändring
4. Exceptionella medarbetare
Attrahera, utveckla och behålla den bästa kompetensen och skapa en fördelaktig företagskultur, som främjar personlig utveckling och att medarbetare ska nå sin fulla potential
5. Fullt ut Globala
Att vara global i såväl tanken som praktiken genom aktiv marknadsnärvaro