SSAB

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,68%0,27 SEK39,80126 351 689

Bolagsbeskrivning

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSAB har cirka 17 000 anställda i över 50 länder, med en nettomsättning på 60 mdkr SEK. Europa är den viktigaste marknaden och svarar för drygt en tredjedel av omsättningen. 

SSABs stål bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig stålproduktionskapacitet på 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar. SSAB är indelat i fem primära divisioner: 
SSAB Special Steels
SSAB Special Steels ansvarar för marknadsföring och försäljning av alla SSABs seghärdade stål (Q&T) och varmvalsade avancerade höghållfasta stål (AHSS) med hållfasthet från 700 MPa och upp.t p. global basis. Dessa produkter gör det möjligt för kunder att tillverka lättare, starkare och mer hållbara produkter. SSAB Special Steels ansvarar för produktionen av stål i Oxelösund och för försäljningen av ovan nämnda produkter som tillverkas i Mobile (USA), Brahestad (Finland) och Borlänge. SSAB Special Steels sysselsätter 3000 anställda och genererade en nettoomsättning på 11,5 mdkr under 2014. Divisionen svara för 19 % av koncernens totala omsättning. 
 
Samhällets efterfrågan på lättare mer hållbara produkter driver utvecklingen mot ökat användande av höghållfasta och slitstarka stål. SSABs stål erbjuder möjlighet att konstruera produkter och applikationer som har lägre vikt och längre livslängd, vilket bidrar till minskat slitage på konstruktionsdelar, lägre bränsleförbrukning, ökad lyftförmåga och högre nyttolaster. Marknadspenetrationen av höghållfasta och slitstarka stål ökar på alla marknader även om penetrationen på tillväxtmarknaderna är betydligt lägre än på mogna marknader. SSABs marknadsandel uppgår till 5-40 % på global basis, där den högsta marknadsandelen avser seghärdad grovplåt.
 
SSAB Europe
SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåt, grovplåt och rör av högsta kvalitet. SSAB Europes bearbetningscenter skräddarsyr produkter för att motsvara kundernas behov. Kunskap om produktion av höghållfasta stål, i kombination med mervärdestjänster som utvecklar kundernas produkter, särskiljer SSAB Europe från många andra producenter. SSAB Europe ansvarar för produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör i Europa och har det globala ansvaret för fordonssegmentet. SSAB Europe har fokus på hemmamarknaden i norra Europa och Norden och utvalda tillväxtområden i Östeuropa. SSAB Europe har 7 300 anställda, med en nettoomsättning på 21,5 mdkr SEK, 2014. Det är den största division som utgör 36 % av den totala koncernens omsättning.
 
SSAB Americas
SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika. SSAB Americas har en stark position i Nordamerika som den mest kostnadseffektiva och högst skattade stålproducenten. De moderna stålverken ligger i Mobile (Alabama) och Montpelier (Iowa) och har en årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner ton. Båda stålverken använder en metod med skrotsmältning i elektriska ljusbågsugnar för att tillverka stål. Stålverken är strategiskt placerade i syfte att täcka in det område som är hjärtat i den nordamerikanska industrin, med tillgång till det strategiska hamnsystemet i söder, vilket ger en logistisk fördel. Med cirka 1 300 anställda, hade SSAB Americas en nettoomsättning på 13,1 mdkr SEK, 2014, vilket motsvarar 22 % av koncernens totala nettoomsättning.
 
Tibnor
Tibnor säkrar materialförsörjningen av stål och metaller för verkstads-, process- och
byggföretag i Norden och Baltikum. Företaget är en fullsortimentsleverantör och erbjuder ett komplett utbud av produkter och tillhörande tjänster som utvecklats för att möta kundens behov. Tibnor har byggt sitt rykte som ledande nordisk distributör genom ett omfattande utbud av produkter i kombination med expertis inom produktionsanpassning samt logistik och administrativa lösningar. Divisionen har cirka 1 300 anställda och hade under 2014, en nettoomsättning på 7,7 mdkr SEK, Tibnor utgör således cirka 13 % av koncernens totala omsättning.
 
Ruukki Construction
Ruukki Construction tillverkar produkter och tillhandahåller tjänster för byggindustrin som svarar mot de växande behoven hos kunder som kräver energieffektiva lösningar och flexibilitet att konstruera om byggnader. Ruukkis tjänster innefattar alltifrån design och rådgivning till tillverkning och installation – allt för att byggnaderna ska fungera effektivt under hela livscykeln. Ruukki Constructions produkt- och tjänsteportfölj omfattar alltifrån design till leverans av produkter, som exempelvis stålramar och sandwichpaneler för väggar till profilerade produkter som lastbärande skivor och takprodukter för bostadsbyggande. Ruukki Construction verkar i 16 länder och hade 2014, en nettoomsättning på 6,1 mdkr SEK. Division sysselsätter cirka 3 300 och svarar för 10 % av SSAB koncernens omsättning.