SSAB

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,68%0,27 SEK39,80126 351 689

Om aktien

Börsvärde MSEK28 852
Antal aktier TSEK1 029 835
30 dagar antal i snitt3 173 417
30 dagar omsatt i snitt TSEK126 352
Högsta 12 mån39,98
Lägsta 12 mån26,70
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-04-07

Nyckeltal

P/E38,24
P/S0,65
P/B (kurs/eget kapital)0,68
Omsättning per aktie SEK76,28
EPS (vinst per aktie) SEK1,04
Eget kapital/aktie SEK72,96
ROE %0,00
Soliditet %1,74
Rörelsemarginal %0,02

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK55 354 000
Rörelseresultat TSEK1 213 000
Resultat efter finansnetto TSEK324 000
Årets resultat TSEK943 000
Eget kapital52 940 000
Anläggningstillgångar TSEK25 866 000
Kassa och bank TSEK3 879 000
Omsättningstillgångar TSEK30 444 000
Långfristiga skulder TSEK21 049 000
Kortfristiga skulder TSEK16 924 000

SSAB Nettoomsättning

2013201420152016
Försäljning/Röreslereslutat/Resultat
2013 Q12014 Q12015 Q12016 Q1
Försäljning/Röreslereslutat/Resultat
2013 Q22014 Q22015 Q22016 Q2
Försäljning/Röreslereslutat/Resultat
2013 Q32014 Q32015 Q32016 Q3
Försäljning/Röreslereslutat/Resultat
2013 Q42014 Q42015 Q42016 Q4
Försäljning/Röreslereslutat/Resultat