Paynova

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
4,44%0,02 SEK0,4242 331

Bolagsbeskrivning

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Bland Paynovas produkter finns online-betalningslösningar både för e-handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter.

Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan e-handlaren, e-handlarens kund och ett lyckat köp. Paynovas fokusområde för tillväxt har sedan ett par år tillbaka skiftats framförallt mot konsumentkreditlösningar och affärsområdet Konsumentkrediter. Det nya produkterbjudandet Faktura som Tjänst innebär att e-handlare kan ställa ut egna direkt- eller delbetalningsfakturor utan mellanhänder.

[[{"fid":"3037","view_mode":"content_media_full","fields":{"format":"content_media_full","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":"498","width":"578","class":"media-element file-content-media-full"}}]]

Bolaget

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Bolaget startades 2000 och erbjöd då en elektronisk betalningslösning som marknadsfördes som Paynova Wallet. Efter att 2008 ha slutit ett avtal med Statens Järnvägar (SJ), som även idag är Paynovas största kund, breddades produkterbjudandet till att omfatta alla sorters online-betalningar, och Paynova blev en Payment Service Provider (PSP). Sedan 2013 har Paynova genomgått en omfattande transformation och bolagets fokus för tillväxt har skiftats framförallt mot konsumentkreditlösningar. Det nya produkterbjudandet Faktura som Tjänst innebär att e-handlare kan erbjuda sina kunder möjligheten att betala senare. Tjänsten ökar kundlivsvärdet genom nya intäktsströmmar per transaktion, ökar återköpsfrekvensen och lojaliteten till e-handlarens varumärke.

Paynovas omsättning 2015 uppgick till 26,7 MSEK och resultatet före avskrivningar till -8,6 MSEK. Det negativa resultatet är en konsekvens av Paynovas satsningar på Faktura som Tjänst som har drivit kostnader kopplat till både utveckling och försäljnings- och marknadsaktiviteter. Därutöver har bolaget successivt anpassat verksamheten för tillväxt vilket lett till högre kostnader än vad den befintliga kundbasen kräver. Bortsett från de kostnader som är kopplade till lanseringen av det nya erbjudandet är Paynovas befintlig kundleverans underliggande lönsam.

Produkterna

Genom Paynovas flexibla plattform för betalningar och kringtjänster tillhandahålls ett brett och effektivt sortiment av betalinstrument. I Paynovas produkterbjudande finns infrastruktur för kortbetalning, direktbanksbetalning, plånboksbetalning samt faktura och delbetalning.

Paynovas verksamhet fördelar sig på två affärsområden, det tidigare huvudfokusområdet Processing samt det nya fokusområdet Konsumentkrediter. Inom affärsområdet Processing erbjuds hantering av kort- och direktbankstransaktioner genom Paynovas egna system. Paynova är PCI-certifierat och har tillsammans med externa partners utvecklat ett komplett övervakningssystem för att undvika bedrägerier, ett system som övervakar transaktioner i realtid dygnet runt. Under 2014 var Paynova först i Norden att i samarbete med Euroline lansera DCC (Dynamic Currency Conversion) för kortbetalningar online. E-handlaren ges därmed möjlighet att erbjuda sina internationella kunder, med kort utställda av MasterCard och Visa, att betala i sin egen lokala valuta utan att riskera extra växlingsavgifter i efterhand. Utöver det medför DCC att de växlingsavgifter som tidigare tagits ut av kortnätverken och kortutgivaren i huvudsak istället tillfaller e-handlaren som därmed stärker sin affärsmarginal utan valutarisk.

Paynovas fokusområde för tillväxt har sedan 2013 skiftats framförallt mot konsumentkreditlösningar inom affärsområdet Konsumentkrediter. Det nya produkterbjudandet Faktura som Tjänst innebär att e-handlare kan erbjuda sina kunder möjligheten att betala senare. E-handlaren kan ställa ut egna krediter via direkt- eller delbetalningsfakturor utan mellanhänder. Paynovas tjänster kopplade till Faktura som Tjänst är riskhantering, administration, kundtjänst och kravhantering, detta under e-handlarens egna namn genom fullt ut white-label lösning. Genom Faktura som Tjänst får handlaren tillgång till en betallösning som ger en smidig konsumentupplevelse, realtids kredit- och bedrägeribeslut samt support rörande betalningar. Det genererade värdet levereras i form av flexibilitet och frihet i att arbeta med sin kundbas samt i bidraget från finansieringslösningar som stärker handlarens resultat och omsättning.

Affärsmodellen för Paynovas Faktura som Tjänst är unik på marknaden och bygger på intäktsdelning med e-handlaren samt möjlighet för e-handlaren att återta ägarskapet över sina kunder. Modellen innebär att Paynova och handlaren sätter sig i samma båt och gemensamt delar både på intäkter och kostnader. Paynova hjälper e-handlaren att öka livstidsvärdet på sina kunder genom ökade transaktionsintäkter såväl som ökad kundlojalitet. För många e-handlare är möjligheten till finansieringslösningar till konsumenten idag en bättre affär än grundaffären.

I dagsläget kommer Paynovas intäkter främst från affärsområdet Processing, i form av avgifter för hantering av kreditkortsbetalningar, direktbanksbetalning och plånboksbetalning. Framtida intäkter beräknas framförallt genereras genom intäktsdelning i affärsområdet Konsumentkrediter, inom vilket Paynova gjort betydande investeringar.

Marknaden och kunderna

Paynova är en aktör inom e-handeln, en marknad med stor tillväxt världen över utan tecken på inbromsning. I Sverige har omsättningen inom detaljhandelns e-handel tiodubblats sedan 2003 och förväntas fortsätta växa med nästan 20 % årligen, från drygt 50 miljarder kronor 2014 till drygt 300 miljarder kronor 2024 enligt en rapport från Swedbank (2015). Generellt är e-handlare utsatta för hård konkurrens och pressade marginaler, mycket på grund av jämförelsesiter och ökad internationell konkurrens som pressar priserna på varor och tjänster. En viktig framgångsfaktor för e-handlare blir därmed att kontrollera samtliga steg i köpprocessen. Betalningshanteringen är ett processteg i vilket det finns goda möjligheter att skapa intäkter och därmed öka marginalerna.

Det har på kort tid etablerats en mycket lönsam marknad kopplad till e-handeln där finansbolag kapitaliserar på e-handlarens kunder och deras betalningar. Paynovas betalningslösningar och kundkreditslösningar lyfter tillbaka betalningshanteringen till e-handlaren. Kundkreditlösningarna kan utgöra en substantiell inkomstkälla för e-handlaren samt medför att e-handlaren återtar kontrollen över kundrelationen. E-handlaren kan via Faktura som Tjänst mer än fördubbla sin rörelsemarginal genom de intäkter som uppstår från konsumentkrediter.

Inom fysisk handel har kundlojalitet och kundvärde länge varit uppmärksammade faktorer som prioriterats för att säkerställa en långsiktigt lönsam affär. Inom e-handeln, en marknad med ökad konkurrens där varje vara endast är ett klick bort, är kundlojalitet en utmaning som under de senare åren fått ökat fokus. Avsaknaden på personlig service och fysisk kontakt har uppvägts av alltmer avancerade dataanalyser, segmenteringsmodeller och personlig marknadsföring för att skapa lojala kunder. Betalningsupplevelsen är givetvis av stor vikt och faktura- och delbetalning möjliggör en smidigare upplevelse med lägre barriärer och därmed högre konverteringsgrad. Andra fakturalösningar innebär att e-handlare säljer sina fakturor och kundkontakten går därmed förlorad. Det är sedan Factoringbolaget som erhållit all eller merparten av de intäkter som skapas i detta flöde. Paynovas kundkreditlösningar ökar kundlojaliteten genom att e-handlaren behåller kontakten med kunden hela vägen och därmed kan skapa starkare band till kunden och öka chanser för merförsäljning.

Paynovas målkunder är stora och mellanstora handlare som har möjlighet att hantera risk och kapitalkostnader, men som vill köpa en färdig white-label tjänst istället för att utveckla en egen lösning. I kundbasen finns cirka 200 kunder, däribland ett långsiktigt samarbete med SJ, en av Nordens största och ledande aktörer inom e-handel. Paynova agerar fullserviceleverantör till SJ vad gäller betalningslösningar för webb, mobil och callcenter. Via Paynovas Faktura som Tjänst adderar SJ möjligheten för sina kunder att betala sina resor med SJs egen faktura eller delbetalning online. Ett annat betydande avtal där Paynova ska leverera faktura och delbetalning är med en etablerad nordisk aktör inom sektorn för sjuk- och hälsovård som ska bredda sitt erbjudande och göra vården mer tillgänglig genom att kunden kan dela upp sina betalningar över tid. Med detta avtal har Paynova även etablerat sitt koncept inom tjänstesektorn vilket öppnar upp nya möjligheter.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet