Paynova

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,25%0,01 SEK0,4116 344

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-5,15%1,25%5,47%-29,07%2,79%-49,33%-30,08%-37,38%
0,430,400,380,570,390,800,580,65

Om aktien

Börsvärde MSEK138
Antal aktier TSEK339 736
30 dagar antal i snitt39 669
30 dagar omsatt i snitt TSEK16
Högsta 12 mån0,89
Lägsta 12 mån0,28
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-05-09

Nyckeltal

P/E-4,33
P/S3,57
P/B (kurs/eget kapital)2,72
Omsättning per aktie SEK0,09
EPS (vinst per aktie) SEK-0,09
Eget kapital/aktie SEK0,12
ROE %0,00
Soliditet %0,58
Rörelsemarginal %-0,74

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK29 964
Rörelseresultat TSEK-22 159
Resultat efter finansnetto TSEK-24 723
Årets resultat TSEK-24 723
Eget kapital39 327
Anläggningstillgångar TSEK553
Kassa och bank TSEK14 245
Omsättningstillgångar TSEK67 665
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK82 269