Paynova

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
4,44%0,02 SEK0,4242 331

Om aktien

Börsvärde MSEK144
Antal aktier TSEK339 736
30 dagar antal i snitt105 130
30 dagar omsatt i snitt TSEK42
Högsta 12 mån0,89
Lägsta 12 mån0,28
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-05-09

Nyckeltal

P/E-4,52
P/S3,73
P/B (kurs/eget kapital)2,84
Omsättning per aktie SEK0,09
EPS (vinst per aktie) SEK-0,09
Eget kapital/aktie SEK0,12
ROE %0,00
Soliditet %0,58
Rörelsemarginal %-0,74

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK29 964
Rörelseresultat TSEK-22 159
Resultat efter finansnetto TSEK-24 723
Årets resultat TSEK-24 723
Eget kapital39 327
Anläggningstillgångar TSEK553
Kassa och bank TSEK14 245
Omsättningstillgångar TSEK67 665
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK82 269

Omsättning

201320142015
Omsättning MSEK27,526,426,7
2013 Q12014 Q12015 Q1
Omsättning MSEK6,96,3
2013 Q22014 Q22015 Q2
Omsättning MSEK6,96,9
2013 Q32014 Q32015 Q3
Omsättning MSEK5,96,9
2013 Q42014 Q42015 Q4
Omsättning MSEK7,16,36,7

EBITDA

201320142015
EBITDA MSEK0,4-12,5-8,6
2013 Q12014 Q12015 Q1
EBITDA MSEK-0,7-2,0
2013 Q22014 Q22015 Q2
EBITDA MSEK-4,3-1,6
2013 Q32014 Q32015 Q3
EBITDA MSEK-4,6-1,4
2013 Q42014 Q42015 Q4
EBITDA MSEK0,3-2,9-3,6