Paynova

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,72%0,00 SEK0,4222 697

Om aktien

Börsvärde MSEK109
Antal aktier TSEK339 736
30 dagar antal i snitt54 534
30 dagar omsatt i snitt TSEK23
Högsta 12 mån0,99
Lägsta 12 mån0,37
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-11

Nyckeltal

P/E-4,42
P/S3,25
P/B (kurs/eget kapital)2,94
Omsättning per aktie SEK0,10
EPS (vinst per aktie) SEK-0,09
Eget kapital/aktie SEK0,12
ROE %0,00
Soliditet %0,59
Rörelsemarginal %-0,67

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK27 462
Rörelseresultat TSEK-18 506
Resultat efter finansnetto TSEK-20 195
Årets resultat TSEK-20 195
Eget kapital30 303
Anläggningstillgångar TSEK677
Kassa och bank TSEK11 900
Omsättningstillgångar TSEK51 687
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK65 053

Omsättning

201320142015
Omsättning MSEK27,526,426,7
2013 Q12014 Q12015 Q1
Omsättning MSEK6,96,3
2013 Q22014 Q22015 Q2
Omsättning MSEK6,96,9
2013 Q32014 Q32015 Q3
Omsättning MSEK5,96,9
2013 Q42014 Q42015 Q4
Omsättning MSEK7,16,36,7

EBITDA

201320142015
EBITDA MSEK0,4-12,5-8,6
2013 Q12014 Q12015 Q1
EBITDA MSEK-0,7-2,0
2013 Q22014 Q22015 Q2
EBITDA MSEK-4,3-1,6
2013 Q32014 Q32015 Q3
EBITDA MSEK-4,6-1,4
2013 Q42014 Q42015 Q4
EBITDA MSEK0,3-2,9-3,6