Crowdsoft Technology

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
3,96%0,00 SEK0,11446 108

Om aktien

Börsvärde MSEK35
Antal aktier TSEK344 758
30 dagar antal i snitt4 277 007
30 dagar omsatt i snitt TSEK446
Högsta 12 mån0,39
Lägsta 12 mån0,09
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-02-07

Nyckeltal

P/E-1,94
P/S224,01
P/B (kurs/eget kapital)2,24
Omsättning per aktie SEK0,00
EPS (vinst per aktie) SEK-0,05
Eget kapital/aktie SEK0,03
ROE %0,00
Soliditet %4,57
Rörelsemarginal %-108,24

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK101
Rörelseresultat TSEK-10 932
Resultat efter finansnetto TSEK-11 651
Årets resultat TSEK-11 651
Eget kapital10 094
Anläggningstillgångar TSEK6
Kassa och bank TSEK1 744
Omsättningstillgångar TSEK2 207
Långfristiga skulder TSEK0
Kortfristiga skulder TSEK7 023