Crowdsoft Technology

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,84%0,00 SEK0,1290 245

Strategi & Mål

 

Ökad oro internationellt medför att ytterligare fokus läggs på säkerhet och samverkan bland Crowdsofts potentiella kunder. Under år 2016 är Crowdsofts målsättning att öka affärsvolymen genom att använda de första genombrottsaffärerna som referenser för hur mer specifika användningsfall kan utvecklas. Tillväxten är därefter tänkt att fortsätta genom att arbeta med försäljning mot stora företag och myndigheter i mer komplexa och trendsättande projekt. Samtidigt ska försäljningsprocessen mot mindre företag och interna organi­sationer automatiseras baserat på standardiserade konfigurationer av produkten.

Produktmässigt verkar Crowdsoft för att ge sina kunder nya möjligheter för samverkan, vilket på sikt förväntas sätta nya stand­arder för hur företag och organisationer arbetar med säkerhet och adresserar så kallade ”plötsliga händelser”.

Abonnemangsmodellen innebär små initiala investeringar för kunderna och återkommande intäkter för Crowdsoft, vilket ska bidra till bolagets målsättning; att driva försäljning och på kort tid säkra en bra position på marknaden. 

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet