Orasolv

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,70%0,00 SEK0,1824 874

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-0,56%-10,50%-33,59%-49,79%-6,28%-53,76%-38,65%-5,75%
0,180,200,270,360,190,390,290,19

Om aktien

Börsvärde MSEK44
Antal aktier TSEK248 279
30 dagar antal i snitt138 333
30 dagar omsatt i snitt TSEK25
Högsta 12 mån0,41
Lägsta 12 mån0,16
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-12

Nyckeltal

P/E28,41
P/S0,32
P/B (kurs/eget kapital)0,95
Omsättning per aktie SEK0,43
EPS (vinst per aktie) SEK0,01
Eget kapital/aktie SEK0,14
ROE %0,00
Soliditet %2,49
Rörelsemarginal %-0,07

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK105 900
Rörelseresultat TSEK-6 900
Resultat efter finansnetto TSEK-8 300
Årets resultat TSEK1 200
Eget kapital35 600
Anläggningstillgångar TSEK9 100
Kassa och bank TSEK6 000
Omsättningstillgångar TSEK14 300
Långfristiga skulder TSEK22 200
Kortfristiga skulder TSEK24 500