Orasolv

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
6,95%0,01 SEK0,2038 620

Historik

1 vecka1 månad3 mån6 måni år1 år3 år5 år
-7,83%-22,21%-41,22%-45,79%-47,16%-44,93%-31,46%44,80%
0,220,260,340,370,380,360,290,14

Om aktien

Börsvärde MSEK35
Antal aktier TSEK251 710
30 dagar antal i snitt192 000
30 dagar omsatt i snitt TSEK39
Högsta 12 mån0,41
Lägsta 12 mån0,19
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-12

Nyckeltal

P/E31,75
P/S0,36
P/B (kurs/eget kapital)1,06
Omsättning per aktie SEK0,56
EPS (vinst per aktie) SEK0,01
Eget kapital/aktie SEK0,19
ROE %0,00
Soliditet %2,49
Rörelsemarginal %-0,07

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK105 900
Rörelseresultat TSEK-6 900
Resultat efter finansnetto TSEK-8 300
Årets resultat TSEK1 200
Eget kapital35 600
Anläggningstillgångar TSEK9 100
Kassa och bank TSEK6 000
Omsättningstillgångar TSEK14 300
Långfristiga skulder TSEK22 200
Kortfristiga skulder TSEK24 500