Orasolv

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
2,29%0,00 SEK0,1858 323

Om aktien

Börsvärde MSEK44
Antal aktier TSEK248 279
30 dagar antal i snitt325 828
30 dagar omsatt i snitt TSEK58
Högsta 12 mån0,40
Lägsta 12 mån0,15
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2018-04-27

Nyckeltal

P/E-111,87
P/S0,41
P/B (kurs/eget kapital)0,95
Omsättning per aktie SEK0,44
EPS (vinst per aktie) SEK-0,00
Eget kapital/aktie SEK0,19
ROE %0,00
Soliditet %2,88
Rörelsemarginal %-0,03

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK108 800
Rörelseresultat TSEK-2 800
Resultat efter finansnetto TSEK-3 200
Årets resultat TSEK-400
Eget kapital47 000
Anläggningstillgångar TSEK8 100
Kassa och bank TSEK9 900
Omsättningstillgångar TSEK16 300
Långfristiga skulder TSEK13 600
Kortfristiga skulder TSEK29 700