Orasolv

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
0,00%0,00 SEK0,210

Om aktien

Börsvärde MSEK40
Antal aktier TSEK251 710
30 dagar antal i snitt0
30 dagar omsatt i snitt TSEK0
Högsta 12 mån0,41
Lägsta 12 mån0,19
Direktavkastning %0,00
Utdelning SEK0,00 (årlig)
Handlas utan utdelning2017-05-12

Nyckeltal

P/E33,33
P/S0,37
P/B (kurs/eget kapital)1,11
Omsättning per aktie SEK0,56
EPS (vinst per aktie) SEK0,01
Eget kapital/aktie SEK0,19
ROE %0,00
Soliditet %2,49
Rörelsemarginal %-0,07

Resultat- & Balansräkning (senaste år)

Omsättning TSEK105 900
Rörelseresultat TSEK-6 900
Resultat efter finansnetto TSEK-8 300
Årets resultat TSEK1 200
Eget kapital35 600
Anläggningstillgångar TSEK9 100
Kassa och bank TSEK6 000
Omsättningstillgångar TSEK14 300
Långfristiga skulder TSEK22 200
Kortfristiga skulder TSEK24 500