Orasolv

Idag %Idag SEKSenastOmsatt
1,70%0,00 SEK0,1824 874

Strategi & Mål

Strategi och vision

Orasolv målsättning är att klinikerna ska redovisa en EBITDA om minst 15 % och att overheadkostnaderna inte ska överstiga 5 % av intäkterna. Nya VDn Mikael Lagerbäck som tillträder som i januari 2017 ska genomföra nästa steg i strategin för att nå de finansiella målen.

Orasolv förustpår att svensk tandvård befinner sig i början av en strukturomvandling som innebär en genomgående konsolidering av marknaden. Marknaden består idag av 7 400 tandläkare som arbetar utspritt på cirka 4 000 kliniker. Inom 5-10 år kommer marknaden istället att domineras av ett antal stora kedjeföretag. Orasolv ska vara en av de tre största kedjorna i landet och den bästa vad avser kvalité, bemötande och tillgänglighet.

Orasolvs mission är att deras kunder ska ha världens friskaste tänder. Visionen är att göra svensk tandvård till ett föredöme i världen. Visionen skall nås genom att tillämpa bland annat ett humanistiskt servicetänkande, skonsamma metoder, effektiva produkter och kvalitetsstyrning.

Forum - Senaste inlägg Gå till Forumet